• Головна
 • Запитання, відповідь
 • У скільки разів...
 • Допоможіть! Як розрахувати протонне і нуклонне число?
 • Що таке валентність?
 • Допоможіть знайти масову частку Оксигену в оксидах Нітрогену з валентністю ІІІ та V
 • Поясніть, як розрахувати масову частку Оксигену в ортофосфатній кислоті
 • Хімія
 • Конспекти уроків 8 клас
 • УРОК 2 Тема. Повторення. Прості речовини кисень і залізо.
 • УРОК 3 Тема. Кількість речовини. Моль – одиниця вимірювання кількості речовини. Стала Авогадро. Молярна маса.
 • УРОК 4 Тема. Розв’язування розрахункових задач.
 • УРОК 1 Тема. Повторення основних понять хімії 7 класу.
 • УРОК 23 Тема. Реакція нейтралізації. Розкладання основ під час нагрівання. Правила безпеки при роботі з лугами.
 • УРОК 22 Тема. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів.
 • Конспекти уроків 7 клас
 • УРОК 1. Тема. Вступ. Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі.
 • УРОК 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.
 • Урок 2. Короткі відомості з історії розвитку хімії. (частина І)
 • Урок 2. Короткі відомості з історії розвитку хімії. (частина ІІ)
 • УРОК 4 Тема: Практична робота №1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум\'я
 • УРОК 14 Тема.Узагальнення знань з теми “Початкові хімічні поняття”.
 • УРОК 5 Тема. Речовини. Чисті речовини та суміші.
 • УРОК 6 Тема. Атоми, молекули, йони, хімічні елементи, їхні назви й символи.
 • УРОК 7 Тема. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва.
 • УРОК 8 Тема. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.
 • УРОК 9 Тема. Багатоманітність речовин. Метали й неметали.
 • УРОК 10. Прості та складні речовини.
 • УРОК 11. Тема. Хімічні формули речовин
 • УРОК 13 Тема. Складання формул бінарних сполук за валентністю. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.
 • УРОК 15 Тема. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.
 • УРОК 17 Тема. Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою.
 • УРОК 18 Тема. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.
 • УРОК 19 Тема: Практична робота №2. Дослідження фізичних та хімічних явищ.
 • УРОК 20 Тема. Фізичні та хімічні властивості речовин. Спостереження й експеримент у хімії.
 • УРОК 21 Тема. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин.
 • УРОК 28 Тема. Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння.
 • УРОК 29 Тема: Практична робота №3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей.
 • УРОК 30 Тема. Поширеність та кругообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.
 • УРОК 31 Тема. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза.
 • УРОК 32 Тема. Ферум в природі. Застосування заліза. Руйнування заліза в природних умовах.
 • УРОК 23 Тема: Узагальнення знань з теми « Прості речовини: кисень та залізо».
 • Природознавство
 • Конспекти уроків 6 клас
 • УРОК 2 Тема. Будова, внутрішні і зовнішні зв’язки системи.
 • УРОК 3 Тема. Властивості організмів. Ріст та розвиток.
 • УРОК 1 Тема. Вступ. Поняття системи. Природні та штучні системи.
 • УРОК 4 Тема. Будова організмів рослин і тварин.
 • УРОК 12 Тема. Екосистема. Ланцюги живлення.
 • УРОК 13 Тема. Природні екосистеми в довкіллі: ліс, степ, прісна водойма. Використання людиною природних екосистем. Охорона екосистем.
 • Конспекти уроків 5 клас
 • Вступ. Урок 1. Поняття про природу. Місце людини в природі, довкіллі. Вивчення природи.
 • УРОК 3. Тіла. Характеристики тіла, їх вимірювання. Практична робота № 1. Визначення маси та розмірів різних тіл.
 • Урок 4. Тема: Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули, їх рух. Дифузія. (Частина ІІ)
 • Урок 4. Тема: Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули, їх рух. Дифузія.(Частина І)
 • Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин.
 • УРОК 6 Тема: Прості і складні речовини. Чисті речовини і суміші. Повітря – природна суміш.
 • УРОК 7 Тема: Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини. Практична робота 2. Вивчення розчинності речовин.
 • УРОК 8 Тема: розчини у природі та побуті, приготування розчинів.
 • УРОК 9 Тема: Способи розділення сумішей. Практична робота 3. Розділення сумішей (відстоювання, випарювання, фільтрування). Очищення забрудненої кухонної солі.
 • УРОК 12 Тема: Явища природи. Механічні явища.
 • Урок 10. Поняття про органічні та неорганічні речовини.
 • УРОК 11. Узагальнення знань та вмінь з теми: Тіла й речовини, що оточують людину.
 • УРОК 13 Тема: Теплові явища в природі (випадання дощу, снігу, утворення та плавлення льоду). Повторюваність явищ.
 • УРОК 14 Тема: Світлові явища та їх значення для організмів. Практична робота 4. Вивчення впливу світла на рослини.
 • УРОК 16 Тема. Узагальнення знань теми: Світ явищ, в якому живе людина.
 • УРОК 17 Тема: Небесні тіла. Всесвіт. Зоряні світи – галактики, зорі, сузір’я.
 • УРОК 18 Тема: Дослідження всесвіту людиною.
 • УРОК 19 Тема: Сонце – джерело світла і тепла на Землі. Сонячна система.
 • УРОК 20 Тема: Сонячна система. Рух планет навколо Сонця..
 • УРОК 21 Тема: Земля – планета Сонячної системи.
 • УРОК 22 Тема: Місяць – природний супутник Землі.
 • УРОК 2З Тема: Практична робота № 5. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця.
 • УРОК 24 Тема. Узагальнення знань з теми “Небесні тіла”.
 • УРОК 28 Тема. Температура та атмосферний тиск. Вітер.
 • УРОК 25 Тема: Чинники, які забезпечують існування життя на Землі. Роль води у природі.
 • УРОК 27 Тема. Повітряна оболонка Землі.
 • УРОК 29 Тема. Рельєф та ґрунт. Чинники, що впливають на формування рельєфу.
 • Гірські породи та мінерали
 • Позакласні заходи
 • Додатковий матеріал до уроку
 • Обж
 • Конспекти уроків
 • Тема. Забруднення навколишнього середовища
 • Тема. Типові ознаки життя і смерті. Індивідуальна аптечка.
 • Тема. Домедична допомога при різних травмах.
 • Тема. Узагальнююче повторення з теми “ Надзвичайні ситуації, що загрожують добробуту людини та суспільства ”.
 • Поза уроком
 • Тема. Повторимо правила дорожнього руху.
 • Тематична вікторина Тема. Перша допомога при різних видах травм.
 • Екологія
 • Розробки заходів
 • Сценарій виступу екологічної агітбригади.
 • Лікарські рослини
 • ЗБИРАННЯ, СУШІННЯ, ТА ЗБЕРІГАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
 • Пряности в медицине.
 • Овошная сокотерапия
 • Береза - цілитель
 • Отвары, настои, чаи в домашних условиях.
 • Липа
 • Кульбаба лікарська.
 • Деревій
 • Кропива дводомна.
 • Вимоги до якості лікарських рослин.
 • Агрус звичайний
 • Алича
 • Груша звичайна.
 • ПЗФ Сумщини
 • Сумський парк
 • Басівський парк
 • Монастирський ліс
 • Деснянсько-Старогутський національний природний парк
 • Заповідник "Михайлівська цілина"
 • Заказник "Банний яр"
 • Мовчанський заказник.
 • Верхньоесманський заказник
 • Єзучський заказник
 • Заказник “Лисиця”
 • Екологічний дайджест
 • Величина щорічних екологічних збитків від автотранспорту у Росії оцінюється у 4 — 5 млрд. доларів
 • Кількість сонячного світла, що досягає поверхні Землі, скоротилася на 20%.
 • Катастрофічне обміління Лени
 • Супутники зафіксували агонію Аральського моря
 • Сила Британії у вітрі і морі!
 • Нові види тварин
 • Вітрова енергетика
 • Лихоманка Ебола знищує африканських при­матів
 • Вірусний гепатит.
 • Чорна Книга тварин
 • Квагга
 • Різноклюва гуйя
 • Моа
 • Мадагаскарський епіорніс
 • Мандруючий голуб.
 • Безкрила гагарка.
 • Дронт
 • Каролінський папуга.
 • Стеллерів баклан.
 • Стеллерова корова
 • Екологія та медицина
 • Сучасний стан здоров’я людей
 • Рідкісні рослини сумщини
 • Червона книга Сумщини
 • Баранець звичайний
 • Альдрованда пухирчаста
 • Береза низька
 • Брандушка різнокольорова
 • Астрагал шерстистоквітковий
 • Водяний горіх плаваючий.
 • Гніздівка звичайна
 • Гудайєра повзуча.
 • Булатка довголиста
 • Верба Старке.
 • Верба чорнична.
 • Діфазіаструм Зейлера.
 • Зозулині черевички справжні
 • Зозулині сльози яйцевидні
 • озулинець шоломоносний
 • Коручка чемерниковидна.
 • Забруднення довкілля
 • Дещо про нітрати та нітрити
 • Біологія
 • Все про їжу
 • Немного о поваренной соли
 • Немного о сахаре
 • Яблука
 • Мёд
 • Немного о белках пищи.
 • Немного о холестерине.
 • ВИНОГРАД
 • ЛИМОНИ
 • АПЕЛЬСИНИ
 • МАНДАРИНИ
 • БАНАНИ
 • ШОКОЛАД
 • Цукор - незамінний продукт харчування?
 • Конспекти уроків 6 клас
 • Біологія – наука про живу природу
 • Різноманітність життя. Поняття про віруси
 • Методи вивчення організмів.
 • Напої
 • Чай
 • Всегда ли полезен чай?
 • Если вы не можете отказаться от кофе.
 • Молоко
 • ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ
 • КАВА
 • Увага! Солодкі газовані напої!
 • Конспекти уроків 7 клас
 • Позакласні заходи
 • Конспекти уроків 9-11 класи
 • Вірші
 • Все про їжу
 • Весняний авітаміноз.
 • Людина та природа
 • Я господар на землі.
 • Візитка автора
 • Про головне
 • Про автора
 • Методична скарбничка
 • Гра "Біла ворона"
 • Гра "Кошеня бешкетник"
 • Гра "Зорепад"
 • Гра "Біологічна ромашка"
 • Гра "Морський бій"
 • Гра "Біологічний чайнворд"
 • Гра "Біологічний кросворд"
 • Гра "Метаморфоз"
 • Гра "Сусіди"
 • Гра "Валентинка"
 • Результативність роботи
 • Результативність роботи вчителя. Учнівські олімпіади.
 • Проблеми побутових відходів у м. Суми.
 • Заощадження - альтернатива марнотратству
 • Методичний прийом "Біла ворона"
 • Методичний прийом "Зорепад"
 • Обмін досвідом
 • Семінар - практикум. Обмін досвідом
 • Консультаційний пункт із біології. Обмін досвідом
 • Зворотній зв'язок
 • Біологія
 • Завдання для самостійного опрацювання
 • Навчальний проект
 • Хімія
 • Природознавство
 • Лабораторія творчого успіху учня