Урок 4. Тема: Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули, їх рух. Дифузія. (Частина ІІ)

Урок 4. Тема: Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули, їх рух. Дифузія. (Частина ІІ)

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Молекули.

А з чого ж складається речовина? Це здавна цікавило людей. Уже давно вчені дійшли висновку, що речовина не є суцільною, вона скла­дається з маленьких часточок, кожна з яких зберігає властивості цієї речовини. Ці часточки мають назви молекули.

 1. Атом. Хімічний елемент.

Молекули — це ніби цеглинки будь-якого тіла і так само, як цегла, теж із чогось складається. Частинки, з яких складаються молекули, називаються атомами. У перекладі на нашу мову «атом» означає неподільний.

Таким чином, атом – найдрібніша, хімічно неподільна частинка речовини. (термінологічна робота).

Таку назву частинці дав давньогрецький учений Демокріт, який уперше ще 2500 років тому висловив здогад, що всі речовини складаються з окремих неподільних частинок.

Сукупність однакових атомів, які мають однакову будову називають хімічним елемен­том. (термінологічна робота).

Сьогодні відомо 110 хімічних елементів. З них утворені всі речовини навколишнього світу (а їх понад 10 млн) подібно до того, як з невеликої кількості видів будівельних матеріалів по­будовано безліч різноманітних споруд.

Кожний хімічний елемент має свою назву і символ. Розглянемо деякі з них...

Сучасні хімічні знаки ввів у науку в 19 столітті шведський учений Йєнс Якоб Берцеліус. Він вважав, що хімічні знаки мають бути позначені літерами, щоб пояснювати написане. Для цього Берцеліус використав початкові літери латинських назв елементів. Наприклад, Карбон позначається літерою С (від латинського слова карбоніум – вугілля), а Ферум – Fe (від латинського слова ферум – залізо).

Фізики та хіміки умовно зображують атоми речовини у вигляді кольорових кульок (демонстрація кольорових кульок виготовлених з пластиліну).

Хімічні елементи рідко трапляються в природі у вигляді окремих атомів. Атоми хімічних елементів, поєднуючись у різних комбінаціях, утворюють молекули різних речовин (учитель демонструє з’єднання пластилінових кульок для утворення молекул речовин: H2 ,O2 , H2O, CO2)

Якщо молекули відрізняються одна від одної лише однісіньким ато­мом — вони вже будуть входити до складу різних речовин. Візьмімо, наприклад, гази кисень і озон. Їхні молекули є різними тільки за кіль­кістю атомів Оксигену — у кисню їх 2, а в озону 3.

І що ми маємо? Кисень — це газ без кольору і запаху, він необхідний для існування майже всих живих організмів, а озон — це газ блакитного кольору, з характерним запахом, і до того ж у великих кількостях шкідливий для здоров\'я. Проте, він нам необхідний, оскільки захищає все живе від негативного впливу коротких ультрофіолетових променів.

А ось іще дві речовини — алмаз і графіт, цікавіше! Обидві ці крис­талічні речовини складаються з атомів одного хімічного елемента — Карбону, але розташовані ці атоми в них по-різному. І ось одна ре­човина (алмаз) є найтвердішою у світі, а з іншої виготовляють стержні олівців.

Речовини

?

молекули

?

атоми

(хімічні елементи).

 1. Рух молекул. Дифузія.

Молекули й атоми в складі речовин хаотично й безладно рухаються. Хаотично рухаючись, молекули однієї речовини заповнюють проміжки між найменшими складовими частинками іншої. Доведемо це.

Експеримент (роботу виконує вчитель. Учні спостерігають за ходом роботи)

(Вчитель трішки бризкає в повітрі дезодорантом і паперами розвіює повітря в напрямку учнів).

 1. Що ви відчуваєте?(запах дезодоранту).
 2. Чи всі ви відчуваєте запах відразу? (ні, спочатку запах відчувають учні, які сидять на перших партах).

Таким чином, щоб відчули запах всі необхідний якийсь час.

 1. Якже можна пояснити те явище, яке ми спостерігали?

Розбризкуючи дезодорант ми додали до повітря молекули інших речовин які мають певний запах. Молекули дезодоранту рухались безладно, хаотично, проникаючи у проміжки між молекулами повітря. Запах поширювався поступово по всьому класі і «дійшов» до вас.

 1. Які ще аромати ми можемо відчувати в побуті?

(запах їжі, яку готує на кухні мама, аромати парфумів, запахи фарби під час ремонту, запах лаку, якщо хтось фарбує нігті тощо).

Явище проникнення молекул однієї речовини у проміжки між молекулами іншої речовини внаслідок їхнього хаотичного руху називають дифузією (термінологічна робота).

Кожного ранку ви вдома пєте чай. Опускаючи пакетик з чаєм у воду ви спостерігаєте поступове забарвлення води.

 1. Що відбувається?

  (молекули чаю безладно рухаючись поступово проникають між молекулами води і забарвлюють її).

  Чи впливає температура води на швидкість забарвлення?

  (так, у гарячій воді забарвлення відбувається швидше ніж у холодній)

  Так, дійсно, у гарячій воді молекули рухаються швидше, тому вона швидше забарвлюється.

  Де швидше відбувається дифузія у газах чи рідинах? Чому?

  (в газах молекули слабко звязані між собою і відстані між ними більші, це дає можливість їм швидко переміщуватися одна щодо одної, тому у газах дифузія відбувається швидше)/

  4. Чи відбувається дифузія у твердих тілах?

  Прочитайте фрагмент статті на стор.28 і дайте відповіді на запитання:

  5. Чи відбувається дифузія в твердих тілах?

  На якому прикладі це можна довести?

  (учні складають опорну схему).

  VІ. Узагальнення

  1. Що таке речовина?

  2. З чого складаються всі речовини?

  3. Що називають атомом?

  4. Що таке хімічний елемент?

  5. Що називають дифузією?

  6. Де швидше відбувається дифузія – у газах чи рідинах?

  7. Від чого залежить дифузія?

  VІ. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.

  VІІ. Домашнє завдання.

  • Опрацювати матеріал підручника § 5,6.
  • Виконати завдання 1-4 стор.29
  • За малюнками підручника виліпіть з пластиліну моделі молекул води, кисню і водню.

  Використана література:

   1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.

   2. Природознавство: 5 клас. І семестр: Методичні атеріали.-К.:Вид.дім \"Шкіл. світ\": Вид. Л.Галіцина, 2006.- 128с.

   3. Т.Г Гільберг, Л. мирна, В. Проценко. завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу \"Природознавство\" 5 клас. - тернопіль: ФОП Кошлатий Є.А., 2005. - 72 с.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!