Урок 4. Тема: Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули, їх рух. Дифузія.(Частина І)

Урок 4. Тема: Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули, їх рух. Дифузія.(Частина І)

УРОК 4

Тема: Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули, їх рух. Дифузія.

Мета:

 • сформувати в учнів уявлення про будову речовини.

Завдання:

1) сформувати уявлення про атомну та молекулярну будову речовини, рух молекул;

2) ввести поняття хімічний елемент, ознайомити з найпоширенішими хімічними елементами довкілля;

3) пояснити сутність процесу дифузії, залежність її перебігу від агрегатного стану та температури;

3) розвивати уміння знаходити причинно-наслідкові зв\'язки, узагальнювати, робити виснов­ки.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: атом, молекула, хімія, хімічний елемент, дифузія.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда, розповідь, пояснення, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності).

Обладнання:
 • таблиця Д. Менделєєва,
 • кульки з пластиліну різного кольору,
 • дезодорант.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Опитування попереднього матеріалу

Передбачає письмову роботу (тестовий контроль) за варіантами:

І варіант

1. Визначте тіло живої природи:

а) вітряк; б) гриб; в) пісок.

2. Виберіть одиницю вимірювання довжини:

а) мм; б) 1кг; в) 100 мл.

3. З чого виготовляють гирі?

а) з пластмаси; б) з паперу; в) з металу.

4. Якими вимірювальними приладами вимірюють масу тіл?

а) мензуркою; б) терезами;

в) лінійкою; г) кравецьким метром.

5. Впишіть одиницю виміру об\'єму:_________________________________

6. Чи правильним є твердження, що масу можна визначити без терезів, якщо відома густина та об\'єм:

а) так; б) ні.

7. Допишіть речення:

Число, що показує, скільки одиниць вимірювання припадає на відрізок між найближчими мітками-рисками вимірювального приладу, це ____________

8. Встановіть співвідношення між колонками:

1. Прилади для вимірювання лінійних розмірів

а) електронні терези; б) лінійка; в) мензурка;

2. Прилади для вимірювання маси тіл.

г) рулетка; д) терези побутові; є) пружинні терези.

9. Назвіть три тіла в рідкому стані. _______________________________

II варіант

1. Визначте тіло неживої природи:

а) дерево; б) білка; в) сонце.

2. Виберіть одиницю вимірювання маси:

а) 1кг; б) м3; в) 1л.

3. Яка з величин є лінійною?

а) вага; б)густина; в) ширина.

4. Якими вимірювальними приладами вимірюють розміри тіл

а) метром; б) мензуркою;

в) терезами; г) біноклем,

5. Впишіть, за допомогою чого можна порівняти масу різних тіл:­­­­­­­­­________________

6. Чи правильним є висновок, що кожне тіло в природі має свою масу?

а) так; б) ні.

7. Допишіть речення:

Маса одиниці об\'єму (одного кубічного метра, одного кубічного дециметра або одного кубічного сантиметра) - це _______________________________

8. Встановіть співвідношення між колонками:

1. Лінійні розміри:

а) 1 м; б) 1 м3;

2. Маса тіл:

в) 1 см; г) 1 кг;

3. Об\'єм:

ґ) 1 дм3; д) 1 км.

9. Назвіть три тіла в газоподібному стані: _________

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Що називають тілами?

2. На які групи можна поділити тіла?

3. Наведіть приклади тіл живої та неживої природи.

4. За якими основ­ними ознаками тіла живої природи відрізняються від тіл неживої природи?

ІV.Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

5. Як ви гадаєте, з чого складаються тіла?(з речовин).

6. Які речовини в довкіллі є найпошире­нішими? (Вода, повітря).

7. З чого складаються речовини?

8. Як називається наука, що вивчає речовини та їх перетворення?

9. Чому ми чуємо запах підгорілої на кухні їжі, парфумів тощо?

Отримати відповіді на ці та інші запитання допоможе матеріал уроку за темою «Речовини.Атоми та хімічні елементи. Молекули. Рух молекул, дифузія».

План (запис на дошці)

1. Речовини.

2. Молекули.

3. Атоми, хімічні елементи.

4. Дифузія

V . Вивчення нового матеріалу

 1. Речовини. ( Розповідь з елементами бесіди).

  На попередньому уроці ми говорили про те, що кожне тіло має свої характеристики, за якими відрізняється від інших тіл. Таким чином, тіла можуть відрізнятися одне від одного за розмірами, масою, густиною, кольором тощо. Проте, незважаючи на відмінності, їх єднає те, що всі вони утворені з речовин.

  Речовина — це те, з чого складається тіло. (термінологічна робота).

  1. Яка наука вивчає тіла? (фізика)

  Якщо фізика вивчає фізичні тіла, то інша природнича наука - хімія — вивчає речовини, з яких ці тіла утворені.

  Хімія — наука про речовини та перетворення одних речовин на інші. (термінологічна робота).

  З однієї речовини можуть утворюватись у природі або виготовлятись людиною різні тіла. Тіл існує набагато більше, ніж речовин.

Продовження у ІІ частині.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!