УРОК 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

УРОК 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

УРОК 3

Тема: Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.

Цілі уроку:

· Ознайомити учнів з правилами поведінки в кабі­неті хімії під час уроків, демонстрацій, лаборатор­них і практичних робіт;

· з основними правилами тех­ніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

· з правилами користування найбільш розповсюдже­ним хімічним обладнанням, рідкими, твердими й газоподібними речовинами;

· з правилами надан­ня першої медичної допомоги при потраплянні їдких речовин на шкіру, в очі й дихальні шляхи,

· познайомити з основним устаткуванням кабінету хімії, штативом, нагрівальними при­ладами, лабораторним посудом.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: розповідь учителя, бесіда, робота з підручником..

Обладнання: хімічне устаткування (штатив, муфта, лапка, кільце, пробіркотримач, спиртівка, лабораторний посуд, склянки з реактивами).

Інструкція з техніки безпеки

Базові поняття : Хімія, хімічний експеримент, техніка безпеки, хімічний посуд, хімічне обладнання, реактиви.

«Широко простирає хімія руки свої в справи людські» (Д. І. Менде­лєєв).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Щодня нас оточують мільйони хімічних речовин. Чи завжди ми правильно поводимося з ними? Хімія не прощає помилок. Тому перше, що потрібно знати, перш ніж вивчати хімію, — як правильно викорис­товувати хімічні речовини та які небезпеки в них таяться. Сьогодні ми з вами саме про це і поговоримо.

( Оголошення теми та мети уроку).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

(Розповідь учителя, робота з підручником)

Хімія є наукою експериментальною, і в процесі її вивчення вико­нується велика кількість лабораторних і практичних робіт. Багато хімічних дослідів пов\'язані з використанням вогненебезпечних, от­руйних і їдких речовин. У зв\'язку з цим існують правила, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків. Прави­ла ці досить прості, але дотримуватись їх слід дуже суворо, оскільки нехтування ними може призвести до матеріальних утрат (псування одягу) і завдати шкоди здоров\'ю (хімічні й термічні опіки, погіршення зору).

Тож давайте розглянемо основні правила поведінки в кабінеті хімії.

Учні самостійно знайомляться за підручником з правилами пове­дінки в кабінеті хімії [1, с. 89].

Завдання 1

Продовжить речення...

 1. Входити до кабінету хімії і лаборантської тільки з дозволу вчителя тому, що...
 2. Входити в кабінет і виходити з кабінету спокійно, щоб...
 3. Під час роботи не слід тримати на лабораторному столі нічого зайвого, тому що...
 4. Працювати сидячи, швидко, але без зайвої квапли­вості, бо це може стати причиною...
 5. Причиною пожежі в кабінеті хімії може стати...
 6. Необхідно знати місце знаходження протипожежних засобів і вміти ними користуватися щоб...
 7. Треба вміти поводитися з реактивами, щоб...
 8. Хімічний посуд є небезпечним, тому що...
 9. Треба знати місцезнаходження в кабінеті аптечки, щоб своєчасно...

  2. Устаткування кабінету. Лабораторний посуд. (Демонстрація, розповідь вчителя).

  Учитель знайоме з устаткуванням кабінету хімії, показує учням лабораторне обладнання, посуд, пояснює його призначення. (до розповіді залучаються учні. Попередньо їм роздають ілюстрації хімічного посуду, і пропонується відшукати посуд, який демонструється та вказати його назву).

  3. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії.

  (робота з підручником , коментоване читання, демонстрація нескладного хімічного устаткування, зразками хімічних реактивів, робота з хімічними знаками.)

  Коментарі до правил 4, 6, 12, 15, 22.

  • 4) Якщо пробку від банки покласти інакше, то вона може ско­титися зі столу, забруднитися або розбитися. Бруд із пробки може забруднити реактив, що міститься в банці.
  • 6) Якщо в пробірку помістити велику кількість реактивів, мож­ливе бурхливе протікання реакції, що може призвести до викидання речовин із посудини. Крім того, перевитрата реактивів, часто дорогих, є недоцільною.
  • 12) Якщо нагрівати пробірку з одного боку, вона може лопнути, а її вміст — вилитися назовні, зокрема й на учнів.
  • 15) Потрапляння великої кількості газів у легені при необережному вдиху може призвести до серйозних наслідків: вдихання хлороводню й амоніаку — до подразнення слизової оболонки гортані, трахеї та легень (іноді подібне подразнення призводить до скорочення голосових зв\'язок і закриттю голосової щілини, в результаті чого людина може загинути від задухи); вдихання парів органічних речовин — до наркотичного ефекту (хлороформ, діетиловий етер) і великої шкоди для здоро­в\'я (бензен, толуол).
  • 22) Реактиви, присутні на столі, можуть разом з їжею потрапити до організму й викликати отруєння.

  ДОПОВНЕННЯ

  1. Без указівки вчителя не змішуйте не відомі вам речовини.

  2. Під час розведення кислот водою завжди пам\'ятайте чітке правило: під час змішування слід повільно тонким струменем наливати кис­лоту у воду, а не навпаки.

  3. Завжди користуйтеся тільки чистим лабораторним посудом.

  4. Під час роботи зі спиртівкою й електронагрівачем дотримуйтесь таких правил:

  • Користуючись спиртівкою, не можна запалювати її від іншої спиртівки, тому що може пролитися спирт і виникне пожежа.
  • Щоб загасити полум\'я спиртівки, її слід накрити ковпачком.

  Після проведення інструктажу вчитель пропонує всім учням роз­писатися в журналі з техніки безпеки.

  А тепер кілька жартівливих порад.

  (Учитель зачитує уривки зі шкідливих порад.)

  Шкідливі поради хімії яги.

  Вот послушай-ка, дружок,

  Преподам тебе урок,

  Чтобы в этот раз, родимый,

  Ног ты унести не смог!

  У меня тут целый клад:

  Калия перманганат,

  Есть и сера, есть и фосфор,

  Есть и калия хлорат.

  Компоненты точно взвесь,

  Разотри получше смесь.

  Если все пойдет как надо —

  Разнесет здесь все как есть!

  Приготовь гремучий газ,

  Спичку поднеси тотчас.

  Тут реакция цепная —

  Враз останется без глаз!

  Лей-ка воду в кислоту,

  Серную возьми, не ту!

  Коль успеешь, то увидишь —

  Брызги лягут за версту!

  Что же, свет тебе не мил?

  Руки щелочью помыл?

  Так протри теперь глаза,

  Глянь, летит вон стрекоза!

  Вот понюхай аш-два-эс —

  Он всегда снимает стресс.

  От него противоядье

  Не нашел еще прогресс!

  Рано утром натощак

  Выпей с чашки аммиак.

  Сильного до слез он прошибает,

  Ну а слабого он с ног сбивает.

  Хлор понюхай-ка, дружок,

  Очень многим он помог!

  Да вдыхай его поглубже,

  Чтоб выдохнуть не смог.

  Много всяческих, рецептов

  Есть у химии Яги:

  Хошь — останется без пальцев

  Ну а хочешь — без ноги!

  Я скажу, внучок, тебе:

  Можно жить и без ТБ,

  Хоть и плохо, хоть недолго,

  Но зато во вред себе!

  Завдання 2

  Сформулюйте правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії за текстом вірша.

  - не можна змішувати невідомі речовини,

  - не можна підпалювати невідомі суміші,

  - не можна лити воду в кислоту, а навпаки треба лити кислоту у воду,

  - якщо реактив потрапив на руки, не можна терти руками очі,

  - не можна нюхати невідомі речовини,

  - не можна сильно вдихати газоподібні речовини, бо вони можуть бути небезпечними,

  - щоб запобігти нещасному випадку при роботі в кабінеті хімії треба знати та дотримуватися правил ТБ.

ІV. Узагальнення та закріплення знань

Завдання 3

Вірю чи не вірю?

Учням пропонується дати короткі відповіді на запитання так чи ні.

 1. Необхідні для роботи реактиви та посуд зберігаються в кабінеті хімії.
 2. Для вимірювання маси речовини використовують мірну колбу.
 3. Для того, щоб перемішати вміст рідини в конічній колбі використовують гумову трубку.
 4. Розтирати тверду речовину треба у плоскодонній колбі за допомогою скляної палички.
 5. Щоб виміряти обєм рідини можна використати мірний стакан.
 6. Для спалювання твердих речовин можна використати порцелянову чашку, чи ложку для спалювання речовин.
 7. Виміряти 50 мл води можна за допомогою хімічного стакану.
 8. Плоскодонну колбу не можна поставити на стіл, бо вона має кругле дно.
 9. У колбу наливають рідину за допомогою лійки.
 10. Скляну паличку, товкачик, та шпатель використовують для перемішування рідини.
 11. Щоб не розбити хімічний стакан під час перемішування на скляній палочці є гумовий наконечник.
 12. Відміряти певну кількість крапель речовини можна за допомогою мірного пальчика.
 13. Всі реактиви містять етикетки з написом назви речовини.
 14. Серед хімічних реактивів є речовини небезпечні для здоровя людини.
 15. Під час нагрівання розчинів у хімічному стакані користуються пробіркотримачем.
 16. Реактиви, присутні на столі, можуть разом з їжею потрапити до організму й викликати отруєння.

V. Підведення підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання

1. Вивчити текст підручника [1, с. 8—12] .

2.Підготуватися до практичної роботи № 1 [1, с. 144—145]

Використана література

 1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група \"Основа\", 2007.-144 с.
 2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!