Лихоманка Ебола знищує африканських при­матів

Габон-Конго. Лихоманка Ебола знищує африканських при­матів

До останнього часу лихоманка Ебола в основному привертала увагу як надзвичайно небезпечне смертель­не захворювання, що передається від приматів до людини. Однак тепер стає зрозумілим катастрофічний вплив вірусу лихоманки Ебола на самих цих тварин.

У Габоні тільки на одній з при­родних територій, що охороняються, створеній спеціально для збережен­ня приматів, ця хвороба спричинила загибель 50 тис. мавп. Одна з дослі­дниць, яка протягом останніх 10 років відслідковувала горил, втратила кон­такт із 143 особинами з 150.

У тропіч­них лісах Африки, за різними оцінка­ми, збереглося в цілому близько 200 тис, шимпанзе і горил. Однак, враховуючи останню інформацію про наслідки розвитку епідемії лихоман­ки Ебола, ці дані можна вважати дуже завищеними. Вчені аналізують мож­ливі сценарії дій, що можуть містити як карантинні заходи, так і вакцина­цію. Примати погано долають водні перешкоди, тому очищення русел річок від дерев, що впали, може спри­яти ізоляції і припиненню передачі інфекції. Розроблена для людини вак­цина поки перебуває в стадії пере­вірки, і, крім того, незрозуміло, на­скільки вона буде ефективною для приматів. Крім того, сама вакцинація диких мавп буде дуже складною про­цедурою. Необхідно також виявити проміжних носіїв цього вірусу, в яких він живе після припинення розвитку епідемії.

Учені допускають, що всі зу­силля, спрямовані на боротьбу з епі­демією лихоманки Ебола серед при­матів африканського континенту, мо­жуть виявитися даремними. У такому разі шимпанзе і горили тут можуть зовсім зникнути до 2025 р.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!