УРОК 22 Тема. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів.

УРОК 22 Тема.  Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів. УРОК 22
Тема. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів.
Цілі уроку:
• ознайомити учнів з фізичними властивостями основ, закріпити знання про класифікацію основ на розчинні та нерозчинні;
• розширити знання про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі основ;
• закріпити знання про індикатори, пояснити значення їх використання для визначення основ;
• Розвивати логічне мислення;
• Розвивати вміння та навички:
1) розрізняти основи серед інших сполук;
2) складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей основ, визначати їх тип.
3) користуватися періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва, таблицею розчинності речовин;
• Виховувати прагнення досліджувати навколишній світ.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Форми роботи: розповідь вчителя з елементами бесіди, виконання завдань, демонстрація, лабораторна робота.

Обладнання:
• Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва,
• таблиця розчинності,
• схема опорного конспекту,
• негашене вапно,
• набір для: демонстрації № 7, лабораторної роботи № 3,
• кольорові картки.

Поняття і терміни: основи, кислоти, обмін, нейтралізація, кислотні оксиди.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Аналіз контрольної роботи.
• Оголошення результатів
• Аргументація оцінок.
• Обговорення типових помилок.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
• Завдання 1. Гра «Хто такий», «Що це таке»?
Поясни сутність запропонованих слів чи формул.
1. Хімія. (Наука про речовини).
2. Неорганічна хімія. (Наука про неорганічні речовини).
3. Оксиди, кислоти, солі, основи. (Класи неорганічних сполук).
4. Na2О. (Хімічна формула оксиду).
5. Фенолфталеїн. (Індикатор).
6. ОН (складова частина основи).
7. Д.І. Менделєєв. (Хімік, створив періодичну систему хімічних елементів).
8. NaОН (Хімічна формула основи).
9. Сульфатна. (Кислота).
10. Кислотний дощ. (опади з домішками кислот).
11. Парниковий ефект. (підвищення температури на планеті).
12. Їдкий натр. (Натрій гідрооксид).

• Бесіда,
1. На які групи можна поділити складні речовини? (Оксиди, кислоти, солі, основи).
2. Які речовини називають оксидами? (Бінарні сполуки, що містять Оксиген).
3. Які речовини називають кислотами? (Складні речовини, що містять Гідроген та кислотний залишок).
4. Які речовини називають солями? (Іонні сполуки, що містять катіони металу та аніони кислотного залишку).
5. Які речовини називають основами? (Іонні сполуки, що містять катіони металу та аніони гідроксогрупи).
6. На які групи можна поділити основи? (Однокислотні, двокислотні, багато кислотні, розчинні та нерозчинні)

Завдання 1 «Морський бій». (Робота з навчальною таблицею 1 стор. 15)
Вчитель вказує координати, а учень:
• Читає формулу речовини,
• Вказує клас, до якого належить ця речовина

IV. Мотивація навчальної діяльності.
Ми з вами продовжуємо вивчати основні класи неорганічних сполук і в цій підтемі більш глибше вивчимо основи та солі.
Сьогодні мені знову хотілося б згадати вже відому нам речовину – це негашене вапно (Вчитель демонструє кальцій оксид).
Давайте пригадаємо:
• до якого класу належить ця речовина? (До оксидів).
• Де можна застосувати цю речовину? (Сумішшю цієї речовини з водою білять гілля та стовбури дерев, щоб захистити їх від шкідників короїдів, а взимку від сонячних променів).
Так, дійсно, при взаємодії негашеного вапна (кальцій оксиду) з водою утворюють гашене вапно, (кальцій гідрооксид) яке досить широко застосовують для захисту дерев від шкідників, крім того, цю речовину застосовують у будівництві. Його змішують із піском та водою і виготовленою сумішшю штукатурять стіни.
1. Чому перед використанням гашеного вапна пропонують вдягти рукавички? (Вапно подразнює шкіру рук, може викликати опіки).
Так, дійсно, гашене вапно – це основа, яка потрапляючи на шкіру може викликати опіки, тому користуватися нею треба вкрай обережно.
2. Що треба зробити, якщо таке сталося? (Уражені ділянки шкіри гарно промити водою, обробити слабким розчином оцту після чого знову гарно промити водою).
3. Чому потрібно обробити саме оцтом, а не содою? (Кислота нейтралізує дію лугу).
На цьому прикладі ми бачимо, що як все ж таки корисно знати властивості речовин, щоб своєчасно попередити чи передбачити небезпеку.
Дізнатися про властивості саме основ ви зможете сьогодні на уроці, розглянувши матеріал уроку тема якого…(Оголошення теми та мети уроку).

V. Вивчення нового матеріалу.
1. Фізичні властивості основ.
Властивості речовин завжди залежать від їх будови, тобто від структурних частин з яких складаються.
2. З яких структурних частин складаються основи? (Катіони металу та аніони кислотного залишку).
Так, дійсно, основи – йонні сполуки. Тому більшість їх властивостей передбачені саме структурою.
• За звичайних умов основи тверді речовини. Основи лужних металів безбарвні, нерозчинні у воді основи мають різне забарвлення.
• Основи лужних металів та барію добре розчиняються у воді. Основи магнію, кальцію та стронцію – малорозчинні, інші основи у воді не розчиняються.
3. Звідки можна дізнатися про розчинність основ у воді ? (З таблиці розчинності).
• Йонна структура передбачає високі температури плавлення, проте, більшість основ розкладаються при помірному нагріванні. Виключення становлять основи лужних металів (натрій гідрооксид та калій гідрооксид, які плавляться за температур відповідно 322 та 405єС)
• Луги та їх розчини досить небезпечні, оскільки роз’їдають багато матеріалів, потрапляючи на шкіру спричиняють сильні опіки шкіри, слизових оболонок, сильно вражають очі. Тому натрій гідрооксид та калій гідрооксид дістали у минулому назви «їдкий натр» та «їдкий калі». Зрозуміло чому користуючись лугами та їх розчинами треба бути особливо обережними.
4. Що треба зробити, якщо луг потрапив на шкіру? (Промити великою кількістю води, обробити розчином оцту чи борної кислоти, після чого знову промити водою).
5. Чому саме кислотою? (Вона нейтралізує дію лугу).

2. Хімічні властивості основ.
Розглянемо хімічні властивості основ.
• Дія на індикатори.
Водні розчини основ змінюють колір індикаторів.
6. Які речовини називають індикаторами? (Речовини, які змінюють свій колір у різних середовищах).
Лабораторна робота № 3
Тема. Дія розчину лугу на індикатор.
Хід роботи
Дослід 1.
У три пробірки налийте по 1-2 мл води. В одну пробірку додайте 1-2 краплі фенолфталеїну, у другу стільки ж метилоранжу, а у третій змочіть лакмусовий папірець.
7. Яке середовище має вода? (Нейтральне).
• Як змінився колір індикаторів у воді? (фенолфталеїн залишився безбарвним, метилоранж – оранжевим, не змінився колір і лакмусового папірця).
Дослід 2.
У три пробірки налийте по 1-2 мл розчину натрій гідрооксиду. В одну пробірку додайте 1-2 краплі фенолфталеїну, у другу стільки ж метилоранжу, а у третій змочіть лакмусовий папірець.
Дайте відповіді на запитання:
8. Що спостерігаєте? (Колір індикаторів змінився).
9. Як саме змінився колір індикаторів? (Фенолфталеїн став малиновим, метилоранж – жовтим, лакмусовий папірець - синім).
10. Чи всі індикатори можна використовувати для виявлення лугів? (Так, бо кожний індикатор змінює свій колір, потрапивши у розчин лугу).
11. Яким індикатором ви б скористалися, щоб визначити основу? (Фенолфталеїном). Чому? (Він попередньо був безбарвним і тільки у розчині лугу змінює свій колір до малинового).

• Взаємодія основ з кислотними оксидами
Із попередніх уроків ми знаємо, що основи можуть реагувати з оксидами.
12. З якими оксидами реагують основи? (З кислотними).
13. Які оксиди називають кислотними? (Оксиди, до складу молекули яких входять неметали).
Завдання 3
Допишіть хімічні рівняння:
1. NaОН + SО3 = __________ + Н2О р. Заміщення
Натрій сульфат _____

14. Вкажіть назви речовин, які утворилися та тип хімічної реакції? (натрій сульфат та вода, заміщення).
Подібні реакції не характерні для основних оксидів, оскільки вони мають подібний хімічний характер.
Висновок: луги реагують з кислотними оксидами.

• Взаємодія основ з кислотами
Луги реагують з кислотами.
Демонстрація 7.
До підфарбованого лугу підфарбованого фенолфталеїном додаємо кілька крапель сульфатної кислоти.
15. Що спостерігаєте? (Знебарвлення розчину).
16. Чому розчин знебарвився? (Змінилося середовище з лужного на нейтральне, а в нейтральному середовищі фенолфталеїн безбарвний).

Завдання 3
Допишіть хімічні рівняння:
2. NaOH +Н2SО4 = _____ + _____ р. ______
_____ вода
17. Вкажіть назви речовин, які утворилися та тип хімічної реакції? (Натрій сульфат та вода, реакція обміну).
18. Яку хімічну реакцію називають обміном? (Реакцію під час якої речовини обмінюються своїми складовими частинами).
Реакцію між основою та кислотою називають нейтралізацією.
Висновок: луг реагує з кислотою з утворенням солі та води.

• Взаємодія лугів з солями.
Луги реагують з солями.
Демонстрація 4.
До розчину купрум сульфату додамо невелику кількість натрій гідрооксиду.
19. Що спостерігаєте? (Утворюється осад).
20. Чи можемо ми стверджувати, що відбулася хімічна реакція? (Так) Чому? (Ми спостерігаємо ознаку реакції – утворення осаду).
Завдання 3
Допишіть хімічні рівняння:
3. NaOH +СuSО4 = _____ + ____ р. Обміну

Слід звернути вашу увагу на те, що реакція між лугом та сіллю можлива тільки у тому випадку, коли утворюється нерозчинна основа.
Завдання 3
Допишіть хімічні рівняння:
4. NaOH +К2SО4 = … NaOH +К2SО4 ?

Висновок: луг реагує з сіллю за умови: продукт реакції випадає в осад.

ІV. Узагальнення і закріплення знань. (виконання завдань).
Завдання 4. Заповніть опорну схему.
Хімічні властивості основ.
1. Змінюють колір індикатора (фенолфталеїн - ___________ ).
2.+ неМеуОх (кислотний оксид) ? __________ + вода
3.+ кислота ? __________ + __________
4. + солі ? сіль + __________ (за умови: ____________________________ .

Завдання 5. Закінчити речення очікувань.
1. Я знаю, що основи за агрегатним станом __________________________________________ .
2. Я знаю, що луги _______________, бо потрапивши на шкіру викликають _______________ .
3. Я знаю, що якщо луг потрапив на шкіру необхідно __________________________________ .
4. Я знаю, що реакція нейтралізації – це реакція між ________________ та ________________ .
5. Я знаю, що луги реагують з _______ оксидами та кислотами з утворенням _______ та води.
6. Я знаю, що обміном називають реакцію під час якої _________________________________ .
7. Я знаю, що луги реагують із солями за умови: ______________________________________ .

IV. Підбиття підсумків.
• Висновки
1. Властивості речовин залежать від їх будови.
2. Луги – основи, які розчиняються у воді.
3. Луги змінюють колір індикаторів (фенолфталеїн стає малиновим, метилоранж – жовтим, а лакмус - синім).
4. Кислоти реагують з кислотними оксидами та кислотами з утворенням солі та води.
5. Реакція між кислотою та основою називається нейтралізацією.
6. Луги реагують з солями за умови утворення нерозчинного продукту реакції.
• Оцінювання учнів.
Оцінюються учні, які активно працювали на уроці.

V. Домашнє завдання
1. Опрацювати зміст §11 (сторінки 64-70), матеріал конспекту уроку.
2. Виконати завдання 102, розв’язати задачи 105, 109*
Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!