УРОК 4 Тема. Будова організмів рослин і тварин.

УРОК 4
Тема. Будова організмів рослин і тварин.
Мета:
• Сформувати знання про особливості будови рослин та тварин, органи, системи органів.
• Дати класифікацію органів рослинного та тваринного організму (зовнішні та внутрішні, надземні, підземні, вегетативні та генеративні)
• Дати класифікацію систем органів тваринного організму залежно від їх функцій.
• Навчити розпізнавати зовнішні та внутрішні, вегетативні та генеративні органи на прикладі рослин та тварин.
• Розвивати вміння та навички:
1) спостерігати за рослинними та тваринними організмами, порівнювати їх;
2) узагальнювати матеріал, вибирати головне, робити висновки;
3) складати опорні схеми та працювати з ними.
• Виховувати прагнення досліджувати навколишній світ.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності),

Обладнання: таблиці «Органи квіткових рослин», «Будова тіла риби», «Будова тіла ящірки», «Будова тіла птаха», «Будова та різноманітність ссавців», «Внутрішня будова ссавців» малюнки різних тварин, гербарії рослин, кімнатні рослини.

Поняття і терміни: організм, клітина, тканини, орган, система органів

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 4 ст. 21-24.
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?

ІІІ. Опитування попереднього матеріалу.
Учні набирають банк знань, отримуючи за кожну відповідь картки різного кольору. Колір картки вказує на різний рівень складності відповідей і відповідає різній кількості балів (жовтий – 1б., малиновий – 2 б.). Стартовий (початковий) капітал – письмові завдання № 2, 3,4 загальною вартістю 28 б. (9 балів). Іншу кількість балів учні отримують додатково, виконуючи інші завдання та працюючи під час уроку.
Завдання 1. Закінчити речення.
1. Будь – яке тіло живої природи називають…(організмом). (1 б.)
2. Живими організмами є: рослини, тварини…(гриби, мікроорганізми та віруси). (2 б.)
3. Клітинну будову мають всі живі організми крім …(вірусів). (1 б.)
4. Організми можуть бути одноклітинними та …(багатоклітинними).
5. Основними властивостями живих систем є: живлення, дихання, обмін речовин, подразливість, рух…(ріст та розвиток). (1 б.)
6. Надходження речовин та енергії, перетворення з подальшим видаленням кінцевих продуктів називають…(обміном речовин). (1 б.)
7. Подразливість це…(реакція організму на зміни довкілля). (2 б.)
8. Кількісні зміни в організмі це…(ріст), якісні зміни в організмі – це …(розвиток). (2 б.)
9. Ріст може бути обмеженим та …(необмеженим), безперервний та …(періодичний). (2 б.)
10. Онтогенез – це…(індивідуальний розвиток), філогенез – це …(історичний розвиток). (2 б.)
11. Під час прямого розвитку…(дитинча схоже на своїх батьків), під час непрямого розвитку…(є личинка, яка не схожа на своїх батьків). (3 б.)
12. Розмноження - це …(відтворення собі подібних). (2 б.)

IV. Мотивація навчальної діяльності.
Ми з вами продовжуємо вивчати живі організми.
1. Що таке організм? (Організм – будь-яке тіло живої природи).
2. Чи можна вважати організм системою? (Так). Чому? (Організм складається з частин закономірно поєднаних між собою).
3. До якого типу систем належать організми? (Організми – природні системи).
4. Чи всі живі організми можна вважати системою? (Так).
Чи є системою окрема рослина чи тварина? Щоб відповісти на це запитання необхідно з’ясувати з яких частин складаються ці організми, чи існує закономірний зв’язок між частинами. Тож давайте спробуємо це з’ясувати, а допоможе нам в цьому матеріал уроку тема якого… …(Оголошення теми та мети уроку).

V. Вивчення нового матеріалу.
1. Організм як система.
Органічний світ нашої планети представлений різноманітними живими організмами.
Спробуємо з’ясувати з яких частин складається організм, як система.
1. Які живі організми вам відомі? (Рослини, тварини, гриби, мікроорганізми та віруси).
2. Що об’єднує між собою всі живі організми? (Всі живі організми, крім вірусів мають клітинну будову).
3. Що таке клітина? (Найменша структурна одиниця будови живих організмів).
Отже, ми з вами з’ясували, що однією з частин організму, як системи є клітина.
4. На які групи можна поділити всі живі організми клітинної будови? (За кількістю клітин розрізняють одноклітинні та багатоклітинні організми).
5. Чим відрізняються між собою одноклітинні та багатоклітинні організми? (одноклітинні організми складаються з однієї клітини, яка виконує всі функції, у багатоклітинного організму багато клітин, вони об’єднуються у групи і кожна група клітин виконує свої функції).
Групи клітин, які мають однакове походження і виконують однакові функції називають тканинами. Отже, другою частиною багатоклітинного організму, як системи є тканини.
Тканини утворюють органи. Орган – це частина організму, що займає певне положення та виконує одну чи декілька функцій.
Отже, наступною частиною багатоклітинного організму, як системи є орган.
Органи, утворюють системи органів. Система органів – це сукупність органів, що виконують спільні функції. Таким чином, наступною частиною багатоклітинного організму, як системи є система органів. Учні складають опорну схему.

КЛІТИНА → ТКАНИНА→ОРГАН→СИСТЕМА ОРГАНІВ→ОРГАНІЗМ

Порівняємо між собою дві системи: квіткову рослину та тварину. Чи всі частини системи характерні для цих організмів. Щоб відповісти на це запитання розглянемо будову окремої квіткової рослини (на прикладі кімнатної рослини) та тварини.

2. Будова рослин.
Квіткові рослинні організми мають клітинну будову. Вони належать до багатоклітинних організмів. (Робота з мал. 45 стор. 49). Клітини, подібні за будовою та походженням , які виконують однакові функції , утворюють тканини. Тканини утворюють органи.
Рослина – система, у якій виділяють два органи: корінь та пагін. (демонстрація кімнатних рослин, малюнків, гербарії квіткових рослин, живі дикорослі об’єкти)
6. З яких органів складається пагін? (Стебло, листки, бруньки, квіти, плоди, насіння).
7. Де розташовується корінь у рослини? (Корінь, розташовується у ґрунті).
Так, дійсно, корінь розташовується у ґрунті тому належить до підземних органів. Всі інші органи розташовані над ґрунтом, тому утворюють надземні органи. Крім того, органи в рослинному організмі можуть бути зовнішніми та внутрішніми. Так, наприклад, корінь та пагін – зовнішні, продихи та ситоподібні трубки в листках, судини в стеблі (Робота з мал. 45 стор. 49).
Учні складають опорну схему.

З’ясуємо, яке значення в житті рослини мають її органи. Уявіть себе в ролі садівника. Вам спало на думку дослідити, які органи для чого призначені.
8. Ви відрізали в рослини корінь та посадили її в землю. Пройшов час, рослина схилилася до землі, а ще через деякий час зів’яла. Чому? (Відсутній корінь, ніщо рослину не утримує в ґрунті, рослина не поглинає з землі воду та поживні речовини).
9. Для чого рослині потрібний корінь? (Закріпляти рослину у ґрунті, поглинати з ґрунту воду та поживні речовини та проводити їх у стебло).
Отже, ми з’ясували, що корінь – осьовий орган, він в житті рослин виконує декілька функцій, а саме: опорну (закріпляє рослину у ґрунті), поглинаючу (поглинає з ґрунту воду з поживними речовинами та проводить їх у стебло), запасаючу (відкладає поживні речовини про запас).
Пагін – стебло з розташованими на ньому бруньками, листками, квітами. (Демонстрація живих рослин, кімнатних рослин, робота з підручником мал. 28 стор. 30). Якщо корінь забезпечує живлення водою з поживними речовинами, то пагін забезпечує повітряне живлення.
10. Чи буде рости рослина без стебла? (Ні).
Так, без стебла рослина не буде існувати, тому, що стебло – осьовий орган., який виконує опорну функцію (є опорою для листків, квітів, бруньок, зв’язує їх між собою ). Крім того, виконує провідну функцію (по стеблу з кореня в листки, бруньки, квіти рухаються вода з поживними речовинами, а органічні речовини, які утворюються під час фотосинтезу відтікають униз, з листків у корені). У стеблі часто відкладаються про запас поживні речовини (запасаюча функція).
11. Ви обірвали всі листки на дереві. Чи буде тепер рослина рости та розвиватися? (Ні). Чому? (В листках рослин під дією світла відбувається фотосинтез, під час якого утворюються органічні речовини необхідні рослині для росту та розвитку).
Крім фотосинтезу через листки відбувається випаровування води. Завдяки чому вода з поживними речовинами може рухатися по стеблу. Таким чином, листки – бічний орган, який виконує дві функції – фотосинтез та випаровування води..
12. На кущі троянди ви обрізали розквітлі квіти. Чи буде рослина рости далі? (Так, досить часто на кімнатних рослинах опадають бутони чи розквітлі квіти, проте, рослина не гине і продовжує рости далі).
Так, дійсно, якщо зірвати квітку то рослина не загине, але обривати квіти не можна тому, що квітка – видозмінений пагін, орган насінного розмноження. Не розквітне квітка, її не запилить комаха, вона не утворить плоду та насіння, і як результат, не зможе відтворити собі подібних.
13. Улітку на вишні ви обірвали всі плоди. Чи загине вишня? (Ні, вона продовжить свій ріст та розвиток).
Проте, кісточка з вишні не впаде на землю, не проросте та не дасть початок новому життю.
14. Які висновки ви зробите для себе, дослідивши призначення органів квіткових рослин? (Всі органи квіткових рослин взаємопов’язані між собою і працюють як єдине ціле. В рослині одні органи необхідні для нормального росту та розвитку і якщо їх пошкодити то рослина загине, інші слугують для розмноження і якщо їх відокремити від рослини то сама рослина не загине).
Так, дійсно, корінь, стебло, листки, бруньки необхідні рослині для росту та розвитку. Ці органи називають вегетативними. Квітка, плід, насіння необхідні для розмноження, а не для росту рослин. Ці органи називають генеративними.
Учні складають опорну схему.

Ми розглянули будову рослинного організму. Чи всі частини системи характерні для рослин? (Ні, в рослинних організмах відсутні системи органів). Так, в рослинних організмах всі функції успішно виконують тканини, які є основою органів.

3. Будова тварин.
На землі нараховується близько 1,5 млн. видів тварин. Їх можна зустріти скрізь: на суходолі, у водоймах, у ґрунті, в живих організмах. Зовні вони різняться між собою за розмірами, формами тіла, кольором, покривом. (Робота з підручником мал. 29 стор. 31). Проте, вони мають багато спільного.
Тваринні організми подібно до рослинних мають клітинну будову. Серед них є як одноклітинні, так і багатоклітинні організми. Клітини в багатоклітинних організмах утворюють тканини, які в свою чергу органи. Органи за розташуванням можуть бути зовнішніми (розташовані на поверхні організму), та внутрішніми (розташовані всередині організму. Наприклад, голова, шия, кінцівки, хвіст – зовнішні. Серце, кровоносні судини, шлунок – внутрішні.
Учні складають опорну схему.


Особливістю будови багатоклітинних тварин є наявність у них систем органів. Сукупність органів, які виконують спільні функції називають системою органів.
Процеси життєдіяльності багатоклітинних організмів забезпечують 9 систем органів, а саме: нервова, дихальна, кровоносна, травна, сечовидільна, статева, ендокринна, система органів чуттів, опорно-рухова. Кожна з цих систем органів виконує свої функції. Так, наприклад, нервова система забезпечує зв’язок організму з навколишнім середовищем, реакцію організму на зміни довкілля. Дихальна здійснює дихання організму, травна – травлення їжі та всмоктування їх у кров, кров транспортує поживні речовини та кисень по всьому організму, сечовидільна забезпечує виділення екскрементів та сечі, статева – розмноження, ендокринна регулює обмін речовин в організмі. Система органів чуттів дозволяє організмам адаптуватися до навколишнього середовища. Опорно-рухова система забезпечує опору та рух організму. Опорою тіла є скелет. (Робота з підручником мал. 30-31 стор. 32, 33). Він може бути як зовнішнім (черепашки у молюсків, панцир у рака, панцир у черепахи), так і внутрішнім (скелет хребетних тварин). У деяких організмів твердого скелета немає. Проте, опору тіла створює рідини всередині організмів, яка перебуває під певним тиском (гідроскелет). Це черви, медузи, слимак тощо. Рух забезпечують органи руху, м’язові клітини, чи м’язи.
Учні складають опорну схему.
Системи органів тварин (за функціями)
│→ нервова (подразливість)
│→ дихальна (дихання)
│→ травна (травлення та всмоктування0
│→ кровоносна (транспортна)
│→ ендокринна (обмін речовин)
│→ сечовидільна (виділення)
│→ статева (розмноження)
│→ органи чуттів (адаптація)
│→ опорно-рухова (опора та рух)

Чи є у тваринних організмів вегетативні органи? (Так). Наведіть приклади таких органів? (Органи, що входять до складу всіх систем органів, крім статевої ).
Чи є у тваринних організмів генеративні органи? (Так). Наведіть приклади таких органів? (Всі органи, які утворюють статеву систему).
Ми з вами розглянули будову тваринного та рослинного організму. Чи характерні для них спільні елементи будови? (Так). Назвіть їх? (Рослини і тварини мають клітинну будову, клітини багатоклітинних організмів утворюють тканини, а ті в свою чергу органи. Для обох видів організмів характерні органи внутрішні та зовнішні, вегетативні та генеративні)
Чим відрізняються за будовою рослинні та тваринні організми? (У рослин відсутні системи органів).

IV. Узагальнення і закріплення знань.
• Виконання вправ
Завдання 2 («Стартовий капітал»). Із запропонованих тверджень виберіть вірні.
1. Тварини та рослини мають клітинну будову.
2. Клітини багатоклітинного організму утворюють тканини.
3. Органи в рослинному організмі об’єднуються в системи, кожна з яких виконує певні функції.
4. Надземними органами рослин є корінь, стебло та квіти.
5. Осьовими органами рослин є корінь, стебло та листя.
6. У тварин відсутні генеративні органи.
7. Опорну функцію у рослин виконує листя.
8. Фотосинтез відбувається у стеблах та коренях рослин.
9. Стебло, листки та квіти – вегетативні органи рослин.
10. Опорою тваринного організму є скелет, який може бути як зовнішнім так і внутрішнім.
11. Генеративні органи забезпечують ріст та розвиток організмів.
12. Осьовими органами рослин є квітка, листок та стебло.
12 х 1=10 б
Завдання 3 («Стартовий капітал»). Розподіліть органи тварин за системами:
І варіант кровоносна ІІ варіант дихальна ІІІ варіант травна
1. Серце
2. Легені
3. Шлунок
4. Вени
5. Сечовий міхур
6. Очі
7. Ніздрі
8. Стравохід
9. Печінка
10. Капіляри.
10 х 1 = 10 б.
Завдання 4 («Стартовий капітал»). Розподіліть органи рослин за групами: а) вегетативні чи генеративні, б) осьові чи бічні, вказавши відповідні літери В, Г чи О,Б
І варіант ІІ варіант генеративні
1. Корінь 1. Стебло
2. Листя 2. Бруньки
3. Квітка 3. Плід
3 х 2 = 6 б.
Завдання 5. Третє зайве.
Знайди зайве слово і поясни причину, за якою його необхідно виключити з певного переліку.
1. Стебло, корінь, листя. (Корінь-підземний орган).
2. Корінь, стебло, листя. (Листя – бічний орган).
3. Квітка, плід, корінь. (Корінь – вегетативний орган).
4. Квітка, стебло, легені. (Легені – органи тваринного організму).
5. Серце, корінь, шлунок. (Корінь – орган рослинного організму).
6. Шлунок, стравохід, серце. (Серце – кровоносна система, а все інше – травна.)
7. Кровоносна, статева, дихальна. (Статева – сукупність генеративних органів, все інше - вегетативних).
8. Голова, серце, кінцівки. (Серце – внутрішні органи, а все інше - зовнішні).

Слово знайшли 1б. пояснили свій вибір – 1 б.


V. Підсумки уроку
Ми розглянули матеріал уроку і, гадаю, знайшли відповідь на запитання, яке було поставлене на початку уроку.
1. Чи є системою окрема рослина чи тварина? (Так).
2. Чому? (Рослина та тварина є системою тому, що складається з окремих частин, які закономірно пов’язані між собою і функціонують як єдине ціле).
3. Про які частини системи йде мова? (Клітини, тканини, органи, системи органів).

• Підведемо підсумки уроку, закінчуючи мої речення.
1. Найменшою структурною одиницею рослинного та тваринного організму є …(клітина).
2. Організми можуть бути одноклітинними та …(багатоклітинними).
3. Клітини багатоклітинного організму єднаючись у групи утворюють …, а ті в свою чергу - … (тканини, органи).
4. В рослинному організмі органи можуть бути надземними та …(підземними), зовнішніми та …(внутрішніми), осьовими та …(бічними), вегетативними та …(генеративними).
5. Ріст та розвиток забезпечують…(вегетативні органи), а розмноження - …(генеративні).
6. Органи тварин можуть бути зовнішніми та…(внутрішніми).
7. Подібні за функціями органи тваринного організму утворюють …(системи органів).
8. Вегетативними системами органів є нервова, ендокринна, сечовидільна, органів чуттів…(дихальна, кровоносна, травна, опорно - рухова).
9. Генеративною системою органів є…(статева система).

• Бесіда
1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам найбільше сподобалось на уроці?
3. Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

• Оцінювання знань учнів.
Оцінки оголошуються на наступному уроці, після підрахунку банку знань кожного учня.

VІ. Домашнє завдання.
1. Опрацювати матеріал підручника § 5 ст. 28-34.
2. Замалювати мал. 27 стор. 29.
Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!