УРОК 3 Тема. Властивості організмів. Ріст та розвиток.

УРОК 3
Тема. Властивості організмів. Ріст та розвиток.
Мета:
• Узагальнити та систематизувати знання про основні ознаки живих організмів, їхні відмінності від неживих тіл природи;
• ознайомити учнів з основними властивостями живих організмів;
• дати уявлення про ріст та розвиток живих організмів.
• Розвивати вміння та навички:
1) спостерігати за об’єктами природи, порівнювати їх;
2) узагальнювати матеріал, вибирати головне, робити висновки;
3) складати опорні схеми та працювати з ними.
• Виховувати прагнення досліджувати навколишній світ..

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності),

Обладнання: малюнки та фотографії різних видів рослин та тварин, грибів, кімнатні рослини

Поняття і терміни: властивості, обмін речовин, подразливість, розмноження, ріст, розвиток, філогенез, онтогенез


ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 2.
• Виконати завдання 2, 3 ст. 15 (усно).
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.


Учні набирають банк знань, отримуючи за кожну відповідь картки різного кольору. Колір картки вказує на різний рівень складності відповідей і відповідає різній кількості балів (жовтий – 1б., малиновий – 2 б.). Стартовий (початковий) капітал – письмові завдання № 3,4 загальною вартістю 18 б. (8 балів). Іншу кількість балів учні отримують додатково, виконуючи інші завдання та працюючи під час уроку.

Завдання 1
1. Відгадайте загадки та запишіть на дошці або в зошиті відгадки.
• Повзун повзе, сімсот голок везе. (Їжак.)
• Не звір, не птиця, а ніс — як спиця. (Комар.)
• Хто трьома зубами сіно їсть? (Вила.)
• Уночі гуляє, удень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. (Сова.)

Їжак, комар,вила, сова.
Завдання 2
Із запропонованих слів виберіть зайве. Поясніть свій вибір.
(Зайвим є слово вила. Це штучна система, предмет створений людиною. Все інше – природні системи - живі організми).
Що ж ми розуміємо під поняттям живий організм? (Організм – це будь-яке тіло живої природи).
Нашу планету населяє величезна кількість живих організмів, серед них рослини, тварини, мікроорганізми, віруси, гриби, лишайники. Кожен із них жива система, яка взаємопов’язана із середовищем життя.
Які ознаки характеризують життя? Які зміни відбуваються з живими організмами від народження до смерті? Що таке ріст і розвиток? Чим вони відрізняються між собою. Саме на ці питання ми повинні знайти відповіді сьогодні на уроці, а щоб це зробити розглянемо матеріал уроку тема якого…(Оголошення теми та мети уроку).

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Властивості живих організмів. Розповідь з елементами бесіди.
Які ознаки характеризують життя?

ЖИТТЯ
׀→ живлення
׀→ дихання
׀→ ріст
׀→ рух
׀→ розмноження
׀→ розвиток
׀→ обмін речовин
׀→ подразливість

Ми з вами назвали ознаки життя. Ознаки, які властиві живим організмам, за якими живі організми відрізняються від не живих.
Ознаки, за якими організми відрізняються між собою називають властивостями. Таким чином, все, що ми з вами перелічили є властивостями живих організмів.
Розглянемо деякі властивості живих організмів.
Всім живим організмам потрібна їжа. Вона є джерелом поживних речовин, які необхідні для їх розвитку, росту та життєдіяльності. Значна частина поживних речовин, що надходять до організму, використовується для здобування енергії. Енергія з поживних речовин вивільняється під час дихання. У процесі дихання за участю кисню поживні речовини розкладаються з виділенням енергії та вуглекислого газу. Енергія йде на потреби організму, а вуглекислий газ видаляється у навколишнє середовище. Так відбувається обмін речовин, складовими частинами якого є дихання, живлення та виділення.
Надходження поживних речовин і енергії та перетворення їх в організмі з подальшим виведенням кінцевих продуктів реакції називають обміном речовин. Обмін речовин відбувається тільки у живих організмів. Це характерна особливість живого.
Живі організми здатні до розмноження. Розмноження – відтворення собі подібних, при цьому у нащадків зберігаються ознаки батьків. Саме розмноження забезпечує неперервність життя.
Важливою властивістю живих організмів є подразливість. Подразливість – здатність організмів реагувати впливи довкілля.
Так, наприклад, у рослин:
• Якщо доторкнутися до мімози, вона опускає листки;
• Рослина, що росте на підвіконні повертає свої листки до сонця;
• Китайська роза може скинути свої квіти, якщо до них торкатися руками;
• Квіти тюльпану розпускаються, якщо їх внести у теплу кімнату.
Тварини дуже цікаво реагують на зміну умов середовища і різні подразнення, оскільки вони мають нервову систему, яка забезпечує відповідь на подразники у вигляді рухових реакцій, складної поведінки, інстинктивної поведінки, а в цілому — пристосування до умов життя.
Так,
• одні тварини активні вдень: ластівки, олені, вужі, денні метелики, мухи, а інші — вночі: сови, кажани, гекони, нічні метелики, таргани, комарі.
• Коли надворі спека, тварини можуть ховатися в тінь чи в нору, а при зниженні температури впадати у сплячку (борсуки, ведмеді) чи мігрувати у теплі краї (ластівки, журавлі, лелеки).
• природженої поведінки (влаштування гнізд, нір, колоній, турботу про потомство, групове полювання чи інше добування їжі, а також захист від ворогів, маскування, загрозливі пози та ін.).
Все знаходиться у безперервному русі. Рух властивий всім живим організмам. Саме завдяки руху тварини знаходять собі їжу, ховаються від ворогів, захищаються від холоду, реагують на впливи довкілля. Прикладом руху у рослин є рух кошиків соняшника за сонцем, повернення листків до сонця, рухові реакції на торкання до них тощо.

2. Ріст та розвиток. Розповідь з елементами бесіди. Складання опорних схем.
Важливими властивостями живих організмів є ріст та розвиток.
Ріст — це кількісні зміни в організмі, завдяки яким збільшуються його розміри, поверхня, об'єм, маса тіла

Ріст (за періодичністю)
↓ ↓
Безперервний періодичний
Однорічні рослини, рослини тропіків листопадні рослини
Тварини, які ростуть до певного розміру тварини, що ростуть з перервами та линянням
без зупинок і линяння

Деякі організми ростуть усе життя (необмежений ріст), а інші — лише до статевої зрі-лості(обмежений ріст). Організми з обмеженим ростом — це переважно тварини, а з необ-меженим — в основному рослини, гриби та деякі тварини
Ріст (за тривалістю)
↓ ↓
Необмежений обмежений
(до смерті) (до статевої зрілості)
Ріст регулюють гормони – біологічно активні речовини, що прискорюють поділ клітин. У рослин їх називають фітогормонами.

Розвиток — це якісні зміни, що відбуваються в організмі і зумовлюють його формування. Під розвитком розуміють зміни, які ведуть до появи нових якостей в системі.
Розрізняють два типи розвитку: індивідуальний та історичний.


Розвиток
↓ ↓
Онтогенез філогенез

Індивідуальний розвиток (онтогенез) — це розвиток від моменту зародження окремого організму до його смерті.
Історичний розвиток (філогенез, або еволюційний) — це розвиток організму в процесі виникнення світу взагалі.
Хоча розвиток організму пов'язаний з ростом, це не одне й те саме. Свідченням може слугувати те, що на полі при одночасному висіванні насіння ріст у висоту може бути однаковим, а от цвітіння та дозрівання плодів — різним. У тварин таким прикладом є різна швидкість статевого розвитку при однаковому рості у двох тварин.
Як же розвивається живий організм?

Розвиток рослини
Зародок (у насінні) → проросток → молода рослина → зрілість (плоди з насінням)→ старіння → смерть

Розвиток у тварин
Зародок (яйце чи організм матері) → народження (вилуплення з яйця) → личинка (ріст малюка) → статева зрілість → старість → смерть

Розвиток тварин буває прямий (коли дитинча подібне на дорослу особину, наприклад, кішка) та непрямий (личинка живе в іншому середовищі та неподібна на дорослу особину, наприклад, метелик, хрущ).
Розвиток
↓ ↓
прямий непрямий
(кошеня – кішка, ) (хрущ, метелик).

1. Будова живих організмів. Розповідь з елементами бесіди. Складання опорних схем. Робота з підручником
Спільним для більшості живих організмів є їх будова. Всі живі організми, крім вірусів мають клітинну будову. Залежно від кількості клітин, які забезпечують життєдіяльність організму розрізняють:
• одноклітинні (мають лише одну клітину, яка виконує всі основні функції (живлення, дихання, розмноження…) До них належать бактерії, водорості, найпростіші тварини;
• багатоклітинні (складаються з великої кількості клітин, які єднаються у групи, кожна група клітин виконують свої функції, а саме: забезпечують розмноження, дихання, живлення організму). До них належать більшість рослин, тварин та грибів. Робота з підручником мал. 18, 19, 22, 23, 24, 25.

Організми клітинної будови
↓ ↓
одноклітинні багатоклітинні
(водорості, найпростіші тварини ) (рослини, тварини, гриби).

IV. Узагальнення і закріплення знань.
• Бесіда
1. Перелічить основні властивості живих систем?
2. Що ви розумієте під поняттям «обмін речовин»?
3. Що таке розмноження?
4. Чим відрізняються між собою ріст та розвиток?
5. Яким може бути ріст у живих організмів?
6. Чим відрізняються між собою онтогенез та філогенез?
7. На конкретних прикладах поясніть відмінності між прямим розвитком та непрямим?
8. Що таке подразливість? Її значення у житті живих організмів?

• Виконання вправ
Завдання 3 («Стартовий капітал»). Із запропонованих тверджень виберіть вірні.
1. Тварини і рослини ростуть однаково.
2. Ріст у рака є безперервним, бо він росте періодично, під час скидання панцира.
3. Розвиток у рака є прямим, бо рачки схожі на дорослого рака.
4. Ріст дерев є обмеженим, бо вони ростуть усе життя.
5. Індивідуальний розвиток окремої людини називають філогенезом.
6. Реакція організму на впливи довкілля є подразливість,ця властивість допомагає організмам пристосуватися до навколишнього середовища.
7. Кількісні зміни в організмі називають розвитком.
8. Одноклітинний організм має одну клітину, яка забезпечує його життєдіяльність.
9. Розмноження – це відтворення собі подібних.
10. Якісні зміни в організмі називають розвитком.
10 х 1,0=10 б

Завдання 4 («Стартовий капітал»).
Вкажіть тип розвитку для слідуючих організмів (Н – непрямий, П - прямий)
1. Метелик Н
2. Собака П
3. Кішка П
4. Таргани П
5. Хрущ Н
6. Муха Н
7. Моль Н
8. Черепаха П
І варіант 1,3,5,7.
ІІ варіант 2,4,6,8,1.
4 х 2,0 = 8б

V. Підсумки уроку
• Підведемо підсумки уроку, закінчуючи мої речення.
1. Найменшою живою системою є …(клітина).
2. Організми можуть бути одноклітинними та …(багатоклітинними).
3. Основними властивостями живих систем є: живлення, дихання, обмін речовин, подразливість, рух…(ріст та розвиток).
4. Кількісні зміни в організмі це…(ріст), якісні зміни в організмі – це …(розвиток).
5. Ріст може бути обмеженим та …(необмеженим), безперервний та …(періодичний).
6. Онтогенез – це…(індивідуальний розвиток), філогенез – це …(історичний розвиток).
7. Під час прямого розвитку…(дитинча схоже на своїх батьків), під час непрямого розвитку…(є личинка, яка не схожа на своїх батьків).

• Бесіда
1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам найбільше сподобалось на уроці?
3. Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

• Оцінювання знань учнів.

VІ. Домашнє завдання.
1. Опрацювати матеріал підручника § 4 ст. 21-24.


Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!