УРОК 2 Тема. Будова, внутрішні і зовнішні зв’язки системи.

УРОК 2
Тема. Будова, внутрішні і зовнішні зв’язки системи.
Мета:
• Закріпити знання про природні та штучні системи;
• розширити уявлення учнів про різноманітність систем у середовищі життя;
• ввести поняття «внутрішні зв’язки системи» , «зовнішні зв’язки системи»;
• формувати вміння та навички описувати будову систем, виділяти внутрішні та зовнішні зв’язки в системах.
• Розвивати вміння спостерігати й аналізувати навколишнє природне середовище.
• Виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності),

Обладнання:
• таблиці «Органи рослин»,
• натуральні об’єкти : кімнатні рослини,
• ілюстрації із зображенням штучних та природних систем, Сонячної системи;
• Кольорові картки,
• Завдання для «банку знань».

Поняття і терміни: системи, природні системи, штучні системи, екосистема, внутрішні зв’язки системи, зовнішні зв’язки системи, структура.


ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 1 ст. 5-9.
• Виконати завдання 1 - 5 ст.9 усно.
• Намалювати природну та штучну системи.
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?


ІІІ. Опитування попереднього матеріалу

(Потрібна інформація звертайтеся до адміністратора ЛС, чи залишайте повідомлення на сайті)

УРОК 2
Тема. Будова, внутрішні і зовнішні зв’язки системи.
Мета:
• Закріпити знання про природні та штучні системи;
• розширити уявлення учнів про різноманітність систем у середовищі життя;
• ввести поняття «внутрішні зв’язки системи» , «зовнішні зв’язки системи»;
• формувати вміння та навички описувати будову систем, виділяти внутрішні та зовнішні зв’язки в системах.
• Розвивати вміння спостерігати й аналізувати навколишнє природне середовище.
• Виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності),

Обладнання:
• таблиці «Органи рослин»,
• натуральні об’єкти : кімнатні рослини,
• ілюстрації із зображенням штучних та природних систем, Сонячної системи;
• Кольорові картки,
• Завдання для «банку знань».

Поняття і терміни: системи, природні системи, штучні системи, екосистема, внутрішні зв’язки системи, зовнішні зв’язки системи, структура.


ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 1 ст. 5-9.
• Виконати завдання 1 - 5 ст.9 усно.
• Намалювати природну та штучну системи.
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?

ІІІ. Опитування попереднього матеріалу
Учні набирають банк знань, отримуючи за кожну відповідь картки різного кольору. Колір картки вказує на різний рівень складності відповідей і відповідає різній кількості балів (жовтий – 1б., коричневий – 0,75 б., чорний – 0,5 б.). Початковий капітал – 3 письмових завдання № 1, 4, 5 загальною вартістю 9,5 балів. Іншу кількість балів учні отримують додатково, виконуючи інші завдання та працюючи під час уроку.

• фронтальна бесіда
1. Що таке система?
2. Які види систем вам відомі?
3. Чим відрізняються між собою природні та штучні системи?
4. Наведіть приклади природних систем?
5. Наведіть приклади штучних систем (простих механізмів)?
6. Наведіть приклади штучних систем (машин)?
7. Наведіть приклади штучних систем (великих комунікаційних систем)?
8. До якого типу систем належить клітина?
9. Що називають клітиною?
10. До якого типу систем належить екосистема?
11. Що називають екосистемою?
12. Які компоненти є обов’язковими в екосистемі?
13. Які види екосистем вам відомі?
14. Чим відрізняються між собою природні та штучні екосистеми?
15. Наведіть приклади природних екосистем?
За вірні відповіді учні отримують картки різного кольору. Колір картки відповідає складності завдань.
• Завдання 1(«стартовий капітал»).
Вірю не вірю
(учням пропонується позначити вірні твердження. Завдання виконують всі учні письмово).
1. Система – це безлад, хаотичне розміщення тіл у просторі.
2. Системи можуть бути природними та штучними.
3. Природні системи створені руками людини.
4. Прикладом великої природної системи є Інтернет.
5. Обов’язковим компонентом екосистеми є годинник.
6. Поле, сад, ставок – це приклади штучних екосистем.
7. В системі всі її складові частини закономірно пов’язані між собою в єдине ціле.
8. Водопровід, електромережа, Інтернет – це приклади великих комунікаційних штучних систем.
9. У навколишньому світі все перебуває у безперервному русі.
10. Земля – штучна система, яку створила людина.
(5 х 0.5 = 5б.)
Завдання 2
Третє зайве.
Знайди зайве слово і поясни причину, за якою його необхідно виключити з певного переліку.
1. Конвалія, береза, годинник.
2. Водопровід, поле, Інтернет.
3. Море, акваріум, болото.
4. Океан, город, сад.
5. Кров, вени, нервова система.
6. Дуб, тополя, сад.
7. Поле, піддубник, город.

• Завдання 3
Виправ помилки.
Учням пропонуються твердження з помилками. Помилки необхідно знайти та ви правити.
1. Сукупність неживої природи та живих організмів, де відбувається коло обіг речовин та перетворення енергії називають системою. (Екосистемою).
2. Системи можуть бути штучними та рукотворними. (Природними та рукотворними).
3. Прикладом природних систем є холодильник, пральна машина, та водопровід. (Штучних систем).
4. Екосистеми, що створені руками людини називають штучними. (Природними).
5. Прикладом штучних екосистем є: поле, сад, море, океан, город. (Море та океан це природні екосистеми).
6. Основною органелою рослинної клітини є вакуоля, яка керує основними процесами життєдіяльності клітини. (Не вакуоля, а ядро).
7. Клітина – це одна з найдрібніших штучних екосистем. (Замість штучних екосистем – природних систем).
8. В екосистемі відсутня не жива природа. (Ні, нежива природа – один з компонентів екосистеми).
9. Система – сукупність елементів, між якими відсутній будь-який зв’язок. (Всі елементи системи закономірно пов’язані між собою).

IV. Мотивація навчальної діяльності.

На попередньому уроці ми з вами говорили про те, що навколо нас існує велика кількість різноманітних систем, як природних, так і штучних.
Чи можете ви назвати найбільшу природну систему? (Найбільшою природною системою є Всесвіт).
Чому Всесвіт ми називаємо системою? (Всі небесні тіла розташовані у певному порядку, який називають космосом).
З яких систем складається Всесвіт? (Галактики, сузір’я, Сонячна система, система планета – супутник…).
До якої системи Всесвіту належить наша планета? (Наша планета належить до Сонячної системи).
Яку будову має Сонячна система? (До складу Сонячної системи входять планети з супутниками, астероїди, комети, метеори та метеорити, Сонце).
Всі перелічені елементи системи існують окремо чи пов’язані між собою? (Всі елементи Сонячної системи закономірно поєднані між собою і являють собою єдине ціле).
Так, дійсно, планети та інші небесні тіла рухаються навколо Сонця та знаходяться на певній відстані від нього. Між ними і Сонцем існують тісні зв’язки. Оскільки ці звязки існують всередині системи їх називають внутрішніми.
Кожна з планет Сонячної системи є окремою системою. Ці окремі 9 систем рухаються навколо Сонця, притягуються до нього. Ці зв’язки є за межами системи тому називаються зовнішніми.
Чи всі системи мають зовнішні та внутрішні зв’язки? Щоб відповісти на це запитання ми повинні розглянути матеріал уроку тема якого…(Оголошення теми та мети уроку).

III. Вивчення нового матеріалу.
1. Будова систем. (Робота з підручником мал.. 1-3 ст. 13).
1. Що зображено на мал. 1? (На малюнку 1 зображені дерева).
2. Які саме дерева зображені на малюнку? (На малюнку зображені ялина, клен, липа).
3. Чи можемо ми назвати ці дерева окремими системами? (Так, дерево – це окрема природна система).
4. Яку будову має кожна з цих систем? (Складовими частинами дерева є корінь, стовбур, гілки, листки, квіти, плоди).
5. Що спільного в будові цих систем? (Однакові елементи системи: корінь, стовбур, гілки, листки, плоди, квіти).
6. Чим відрізняються між собою ці системи? (Формою листків, плодів та квітів, різним розташуванням гілок відносно стовбура, кольором листків тощо)
7. Отже, ми маємо три системи з подібними елементами, але різною будовою чи структурою. Слово «структура» латинською означає «будова» «порядок розташування».
Це можна простежити і на прикладі тварин. На малюнку 2 зображені 3 різні види жуків. Кожний жук – це окрема система, з певними елементами, які закономірно пов’язані між собою у єдине ціле. Але, елементи системи кожного жука мають свої особливості будови, тому зовні ці жуки такі різні.
Відрізняються за своєю будовою і штучні системи.
8. Що зображено на малюнку 3? (На малюнку 3 зображені оптичні прилади, а саме: фотоапарат, бінокль, лупа).
9. Чи можемо ми назвати їх системами? (Так, вони складаються з окремих елементів, які закономірно пов’язані між собою у єдине ціле).
10. Що спільного між ними? (Кожний з приладів має оптичну систему).
Так, дійсно, кожний з приладів має оптичну систему, але у кожного приладу вона має свої особливості будови, тому зовні прилади такі різні.

2. Внутрішні та зовнішні зв’язки систем.
Знаючи будову системи можна встановити зв’язки, які виникають між її елементами, чи між іншими системами.
Так, наприклад, рослина як жива природна система складається з певних елементів (корінь, стебло, листя, квітка, плід) Робота з таблицею. Між елементами системи є зв’язки завдяки яким всі елементи поєднуються між собою. Завдяки цим зв’язкам від кореня до листків по стеблу рухаються поживні речовини, що всмоктуються разом з водою коренем з ґрунту. Від листків до кореня та інших органів рослин рухаються органічні речовини, що утворюються в зелених листках під час фотосинтезу. (Робота з підручником мал. 11 стор. 14).
Взаємозв’язки, що існують між елементами системи називають внутрішніми.
Проте, рослина не може існувати окремо, ізольовано. Вона обов’язково пов’язана з навколишнім середовищем, від якого залежить. Вона не може існувати без світла, тепла, води, повітря, ґрунту тощо. Таким чином, між рослиною і навколишнім середовищем також виникають зв’язки. Ці зв’язки є зовнішніми, бо виникають за межами системи. Ці зв’язки визначають обмін рослин речовиною та енергією з довкіллям. Саме завдяки зовнішнім зв’язкам можливі такі процеси, як дихання, фотосинтез, живлення, ріст та розвиток. Рослини здатні реагувати на зміни довкілля і пристосовуватися до них. (Робота з підручником мал. 10 стор. 14).
Спробуємо встановити зв’язки в екосистемі.
1. Що називають екосистемою? (Сукупність живої та неживої природи, де відбувається коло обіг речовин та перетворення енергії).
2. Які внутрішні зв’язки можуть виникнути в екосистемі?
Одним із прикладів внутріщніх зв’язків екосистеми є харчові зв’язки. Вони характеризують передачу органічної речовини та енергії від одного організму до іншого. Так, наприклад, в екосистемі водойми утворюють органічну речовину водорості. Водоростями живляться дрібні тварини (рачки, молюски). Дрібними тваринами живляться риби, причому, більші представники з’їдають менших, а рибу поїдають птахи (чаплі) і хижі звірі (бобри, видри).
3. Які зовнішні зв’язки характерні для екосистеми?
Люба екосистема знаходиться під впливом неживої природи. Вона використовує сонячне тепло і світло для розвитку живих організмів, пристосовується до певних коливань температур, потребує опадів (води) тощо.
4. Чи виникають зв’язки у штучних системах? Щоб відповісти на це запитання розглянемо конкретні приклади.
Так, наприклад до штучної системи праски входить спіраль, пластина, шнур. Шнур подає струм, спрацьовує спіраль, яка нагріває пластину. Це відбувається всередині системи, тому зв’язки є внутрішніми. Людина застосовує цю систему для прасування одягу. Це є зовнішнім зв’язком.
Інший приклад, Інтернет – система. Що є внутрішніми зв’язками? (Система зв’язку між комп’ютерами). Які зовнішні зв’язки виникають? (Людина застосовує цю систему для отримання інформації, використовує електронну пошту, може розмовляти подібно телефону всередині мережі).
5. Таким чином, чи всі системи мають внутрішні та зовнішні зв’язки? (Так, зв’язки виникають як в штучних так і в природних системах).
6. Які зв’язки є внутрішніми? (Зв’язки, що поєднують структурні елементи системи). Так, дійсно, внутрішні зв’язки - це потоки енергії, речовин, інформації, що пов’язують елементи системи в єдине ціле.
7. Які зв’язки є зовнішніми? (Це зв’язки системи з довкіллям). Так, дійсно, зовнішні зв’язки - це потоки енергії, речовин, інформації, що пов’язують систему з навколишнім середовищем.

IV. Узагальнення і закріплення знань.
• Виконання завдань
Завдання 4 («стартовий капітал»).
Розподіліть запропоновані зв’язки систем за групами, вказавши літеру З (для зовнішніх зв’язків) та В (для внутрішніх).
1. Білка харчується горіхами. (В)
2. Лисиця полює на зайця. (В)
3. Кульбабу запилює джміль. (В)
4. Сильний вітер зламує гілки дерев. (З)
5. Від сильного дощу у полі вилягає колосся пшениці. (З)
6. Забруднення Чорного моря спричиняє нафта, яка виливається при аварії танкера. (З)
7. Для підвищення врожаю людина систематично вносить в ґрунт добрива. (З)
8. Тролейбус в місті застосовують для перевезення людей. (З)
9. Гусінь об’їдає листя дерев. (В)
10. Горобці знищують шкідливих комах у парку. (В)
І варіант 1,3,5,7,9
ІІ варіант 2,4,6,8,10.
(5 х 0.75 = 3,75б.)

• Завдання 5 («стартовий капітал»).
Доповніть харчовий ланцюг:
І варіант
1. Водорості → …. → черепаха 1. Зерно → …→ лисиця
2. … → миша → сова 2. Комарі → …→ чапля
(1 х 0.75 = 0,75б.)
V. Підсумки уроку
• Підведемо підсумки уроку, закінчуючи мої речення.
1. Для кожної системи характерна властива їй …(будова).
2. Кожна система має зв’язки…(внутрішні та зовнішні).
3. Зв’язки, що існують між елементами системи називають…(внутрішніми).
4. Взаємозв’язки системи з довкіллям називають…(зовнішніми).
• Бесіда
1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам найбільше сподобалось на уроці?
3. Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

• Оцінювання знань учнів.
Оцінки оголошуються на наступному уроці, після підрахунку банку знань кожного учня.

VІ. Домашнє завдання.
1. Опрацювати матеріал підручника § 2.
2. Виконати завдання 2, 3 ст. 15 (усно).
Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!