УРОК 4 Тема. Розв’язування розрахункових задач.

УРОК 4
Тема. Розв’язування розрахункових задач.
Цілі уроку:
• закріпити знання про кількість речовини, сталу Авогадро;
• поглибити знання учнів про молярну масу речовини;
• продовжити формувати вміння і практичні навички хімічних обчислень з використанням понять «кількість речовини», «моль», «стала Авогадро»;
• навчити використовувати набуті знання для розрахунків за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини;
• Розвивати логічне мислення,
• розвивати вміння та навички:
1) працювати з періодичною системою хімічних елементів,
2) узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки,

Тип уроку: поглиблення і коригування знань, формування практичних умінь та навичок.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, пояснення),
• практичний (робота з періодичною системою хімічних елементів, розв’язування задач).

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, схема опорного конспекту.

Базові поняття та терміни: кількість речовини, моль, стала Авогадро, молярна маса, відносна молекулярна маса.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1. Що було задано додому?
• (Опрацювати матеріал підручника § 1, конспекту уроку.
• Виконати завдання 2,3,4 ст. 11 ).
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?
Сьогодні я перевірю виконання домашнього завдання індивідуально. (вчитель пропонує учням, які працювали на уроці, здати зошити для перевірки вкінці уроку).

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Бесіда.
Ми з вами на уроках хімії вивчаємо речовини. Давайте пригадаємо, яку будову має речовина? (Речовина складається з молекул, а молекули з атомів).
1. Яку фізичну величину використовують для визначення кількості структурних одиниць речовини? (Кількість речовини).
2. Що ви розумієте під поняттям «кількість речовини»? (Фізична величина, яка показує кількість структурних одиниць речовини у певній порції).
3. Що є одиницею вимірювання кількості речовини? (Одиницею вимірювання кількості речовини є моль).
4. Що ви розумієте під поняттям «моль»? (1 моль речовини – це така порція, яка містить 6,02 •10 23 структурних частин).
5. Як позначається кількість речовини? (Величина кількість речовини позначається грецькою літерою ν (ню)).
6. Що таке стала Авогадро? (Це 6,02 •10 23 структурних частин ).
7. Як позначається стала Авогадро? (Стала Авогадро позначається NА).
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На попередньому уроці ви вчилися обчислювати кількість атомів (молекул) у певній кількості речовини і навпаки, кількість речовини по відомій кількості структурних частин. Сьогодні ми з вами удосконалюємо ці навички і вчимося обчислювати молярну масу речовини, її масу і кількість за хімічною формулою. Це і є завданням нашого уроку, тема якого ….(Оголошення теми та мети уроку).

ІV. Формування вмінь та навичок.
• Виконання тренувальних вправ


(Потрібна інформація звертайтеся до адміністратора на емейл: celerons.91@mail.ru., чи залишайте повідомлення на сайті)

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!