УРОК 1 Тема. Повторення основних понять хімії 7 класу.

УРОК 1  Тема. Повторення основних понять хімії 7 класу. УРОК 1
Тема. Повторення основних понять хімії 7 класу.
Цілі уроку:
• Повторити основні поняття хімії, вивчені у 7 класі (речовина, суміш, атом, молекула, йон, хімічний елемент, відносні атомна та молекулярна маси, прості та складні речовини, хімічна формула, фізичні та хімічні явища, хімічні рівняння)

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Форми роботи: фронтальна бесіда, робота у великих групах.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, схема опорного конспекту.

Поняття і терміни: хімія, речовина, суміш, атом, молекула, йон, хімічний елемент, відносні атомна маса, відносна молекулярна маса, проста речовина, складна речовина, хімічна формула, фізичні явища, хімічні явища, хімічні рівняння.

Повторение – мать учения.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
1. Вступне слово вчителя.
2. Введення в курс хімії 8 класу.
• Структура курсу
Курс хімії у 8 класі розрахований на 68 годин (2 рази на тиждень). Протягом цього часу ви вивчите 4 теми:
Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.
Тема 2. Основні класи неорганічних сполук.
Тема 3. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома.
Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини.
Практична частина курсу передбачає 11 лабораторних та 2 практичні роботи.
• Оцінювання знань учнів.
• Перелік літератури (підручник, додаткова та дидактична література).
• Вимоги до ведення робочих зошитів, підручників та навчальних посібників.
3. Ввідний інструктаж з техніки безпеки (запис у журнал інструктажів).

II. Мотивація навчальної діяльності.
Ми з вами продовжуємо вивчати курс неорганічної хімії у 8 класі. Подальше вивчення хімії базуватиметься на основних поняттях і термінах, які ви вивчили у 7 класі. Тому вкрай необхідно нам їх повторити. Це і є завданням нашого сьогоднішнього уроку.

III. Актуалізація опорних знань.
У курсі 7 класу ми з вами вивчили основні поняття та деякі закони, якими користуються в хімії. Набули практичних вмінь та навичок.
1. Назвіть основні хімічні поняття, які ми вивчали у курсі 7 класу. (речовина, чиста речовина, суміш, проста речовина, складна речовина, атом, молекула, хімічний елемент, хімічна формула, хімічні рівняння, хімічні явища, фізичні явища, відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, валентність).

2. Які навички та вміння набули, вивчаючи курс 7 класу (складати формули за валентністю та визначати валентність, знаходити відносну молекулярну масу речовини, записувати хімічні рівняння та зрівнювати їх).

ІV. Узагальнення і закріплення знань. (Робота зі схемою опорного конспекту).
Учні заповнюють опорний конспект усно, виконують запропоновані завдання. За вірні відповіді та виконані завдання отримують кольорові картки. Колір картки залежить від складності завдання і відповіді учня.

Повторимо основні поняття, які ми з вами вивчили у курсі 7 класу. ...

(Потрібна інформація звертайтеся до адміністратора на емейл: celerons.91@mail.ru. чи залишайте повідомлення на сайті)


Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!