Навчальний проект

Навчальний проект

Паспорт проекту

  1. Назва проекту
  2. Вид проекту

- за тривалістю (короткотривалі, середньої тривалості, довготривалі),

- за предметно-змістовною галуззю (моно предметні, міжпредметні),

- за домінуючою діяльністю (дослідницькі, пошукові, інформаційні, творчі, ігрові, практично-орієнтовані).

- за кількістю учасників (індивідуальний, парний, груповий).

- за характером координації (безпосередній контроль учителя, опосередкований контроль учителя).

     3. Команда проекту

- керівник

- члени команди

       4. Проблема. (формулювання проблеми, її актуальність, цільова аудиторія на яку розрахований проект).

       5. Тема проекту

       6. Мета проекту (розробити, сформувати, підготувати).

       7. Робота над проектом

  1. Підготовчий етап (вибір виду проекту, формулювання провідної проблеми, визначення теми та мети проекту).
  2. Планування проекту (формування команди, розподіл її на групи, визначення назв команд, напрямок їх роботи, визначення завдань для кожної групи, визначення джерел інформації, засобів її збору, імовірні продукти їх діяльності.
  3. Реалізація проекту (збір інформації, аналіз інформації, розробка анкет, анкетування, розробка заходів щодо агітації, оформлення результатів – міні продуктів у межах кожної групи (теоретики – таблиці, схеми, цікаві факти, готові діаграми; практики – діаграми щодо окреслених питань та спільну, відповідно зазначеної проблеми, сценаристи – перелік заходів (конкурс малюнків, сенканів, кросвордів, бесіди); консультанти – перелік рекомендацій, експерти – критерії оцінювання діяльності, розробка карток успішності).
  4. Продукт (формулювання спільних висновків з урахуванням завдань та результатів роботи кожної групи, оформлення результатів у вигляді конкретного спільного продукту: створення презентації, буклету, відеоматеріалів, аудіоматеріалів).
  5. Презентація проекту (публічне представлення проекту у вигляді конференції, засідання круглого столу з обговоренням кола питань, казки за певним сценарієм, демонстрація відеофільма, який відображає роботу над проектом).
Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!