Заощадження - альтернатива марнотратству

Заощадження - альтернатива марнотратству

                                                  УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ

  V міський екологічний конгрес "Краса Землі у твоїх руках", квітень 2016 року.

Захист науково-дослідницької роботи “Заощадження - альтернатива марнотратству 

/Безкоровайна Яна,11-А клас/  (керівник Мільченко С. В.)

                                              І місце

                                                                                      ЗАОЩАДЖЕННЯ - АЛЬТЕРНАТИВА МАРНОТРАТСТВУ

                                                                                                                                                           (учнівський екологічний проект)

Актуальність теми. Видобування електроенергії – одна з найгостріших проблем світу. Основним природним джерелом енергії є паливо: нафта, газ, вугілля. Використовуючи перелічені джерела енергії, ми заганяємо себе в «глухий кут». По-перше, їх запаси досить швидко зменшуються (за підрахунками спеціалістів, їх вистачить людству на 200-400 років), по-друге, ми «риємо собі яму», забруднюючи довкілля (парниковий ефект, кислотні дощі, забруднення повітря, водойм, аварії на нафтотанкерах, та шахтах). Що робити? Вихід із ситуації є завжди.

Одним із напрямків розв’язання цих проблем є заощадження енергії. Це дешевше й безпечніше. Ми нерозумно втрачаємо тепло через вікна, двері, підлогу, неекономно освітлюємо приміщення, «змушуємо енергію працювати» на порожню квартиру. Відповідно, якщо в кожній окремій сім’ї змінити марнотратство на економію, то можна досягти великих результатів на шляху енергозбереження.

Актуальність і перспективність процесу енергозбереження, недостатня теоретична та практична розробленість окресленої проблеми зумовили вибір теми дослідження – «Заощадження – альтернатива марнотратству».

Об’єкт дослідження: процес енергозбереження.

Предмет дослідження: заощадження енергії в побуті як один із шляхів процесу енергозбереження.

Мета роботи: теоретично та практично обґрунтувати ймовірні шляхи заощадження енергії в побуті, розробити інформаційно-просвітницькі матеріали з енергозбереження.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

  • зібрати інформацію щодо наслідків нераціонального використання природних джерел енергії, можливостей її заощадження в повсякденному житті;
  • провести моніторинг поінформованості учнів щодо можливостей енергозбереження в побуті;
  • розробити інформаційно-просвітницькі матеріали для підвищення обізнаності учнів та їх батьків щодо енергозбереження.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були застосовані наступні методи дослідження:

  • аналіз і синтез, порівняння, систематизація, узагальнення для теоретичного обґрунтування наслідків нераціонального використання електроенергії, імовірних шляхів її заощадження в побуті, розробки інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо енергозбереження;
  • спостереження, анкетування з метою вивчення поінформованості учнів щодо можливостей енергозбереження, статистичні, математичні розрахунки для практичного обґрунтування ймовірних шляхів заощадження електроенергії в побуті.

Теоретичне значення дослідження полягає в теоретичному та практичному обґрунтуванні ймовірних шляхів заощадження енергії в побуті з метою енергозбереження.

Практичне значення дослідження:

  1. Практично обґрунтовані ймовірні шляхи заощадження електроенергії в побуті.
  2. Розроблені інформаційно-просвітницькі матеріали для підвищення обізнаності учнів та їх батьків щодо енергозбереження в побуті.

       Розроблений нами матеріал можна використати для агітаційно-просвітницької роботи в школі чи мікрорайоні міста, під час проведення предметних тижнів, позакласних заходів та уроків із природознавства, біології, географії, хімії.

Перспективність. У перспективі подальших досліджень – розширення арсеналу практичних порад щодо заощадження електроенергії в побуті, їх практичне обґрунтування, створення  діючого блогу із системним розміщенням матеріалів окресленої теми.

                                                                            АГІТАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА В ШКОЛІ

                             

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!