Різноманітність життя. Поняття про віруси

Різноманітність життя. Поняття про віруси

УРОК 2

Тема.  Різноманітність життя. Поняття про віруси.

Мета уроку:    

 • активізувати знання учнів про різноманітність живих організмів, ввести поняття «систематика», «таксон», розглянути основні одиниці їх класифікації, сформувати уявлення про віруси, як неклітинні форми життя;
 • розвивати логічне мислення, увагу, уміння класифікувати живі організми, встановлювати зв’язки між організмами різних царств;
 • виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку:   урок засвоєння нових знань.

Форми роботи: розповідь з елементами бесіди, виконання завдань.

Обладнання: завдання до уроку, матеріал для гри «Морський бій»

Поняття і терміни: біорізноманіття, таксони, систематика, середовище існування, вид, віруси.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

 • Привітання учнів. Інтерактивна вправа «Я вас вітаю»

II.  Актуалізація опорних знань.

 • Гра «Мозковий штурм». Закінчити запропоновані речення.
 1. Комплексом наук про живі організми є …(біологія).
 2. Відтворення собі подібних… (розмноження)
 3. Кількісні зміни в організмі … (ріст).
 4. Реакція організму на подразник … (подразливість).
 5. Якісні зміни в організмі … (розвиток).
 6. Збагачення організму киснем … (дихання), поживними речовинами … (живлення).
 7. ’єктом вивчення ботаніки є … (рослини).
 8. Наука, що вивчає речовини … (хімія).
 9. Об'єктом вивчення зоології є … (тварини).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Ми з вами продовжуємо говорити про живі організми. Чи замислювалися ви над питанням скільки всього видів живих істот на Землі? На це запитання відповісти не просто, оскільки щороку вчені описують нові види живих істот. Крім того, внаслідок негативного впливу людини на навколишнє середовище, деякі з них просто зникають. Тому сучасні вчені обчислюють приблизну кількість видів живих істот на землі як 5—6 млн.

Вивчати таку величезну кількість живих організмів одночасно неможливо. Тому виникла необхідність їх класифікувати на групи. Як саме класифікують живі організми? Які групи живих організмів існують?  Яка наука вивчає класифікацію живих організмів?  Саме на ці питання ми повинні знайти відповіді сьогодні на уроці, тема якого.…(Оголошення теми та мети уроку)

       ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Біорізноманіття.

З курсу природознавства нам відомо, що сукупність всіх живих організмів на Землі називають біорізноманіття. Живих організмів на Землі дуже багато. Вони досить різноманітні. Відрізняються між собою за розмірами й формою, за будовою, способами живлення, тривалістю і способом життя.

 • Які живі організми живуть на нашій планеті? Щоб відповісти на це запитання проведемо інтерактивну вправу «Мозковий штурм».
 • Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Завдання: запропонуйте слова, які асоціюються зі словом «організми». Всі слова вчителем записуються на дошці.

Озирніться навколо себе, живі організми заселили всі куточки нашої планети. Вони мешкають скрізь. Той простір, де мешкають живі організми називають середовищем існування.

 • Які середовища існування заселили живі організми? (Ґрунти, повітря, водойми, живі організми)

Так, дійсно, вони живуть у різних середовищах: у воді, ґрунті, на суходолі та в повітрі і навіть в інших живих організмах. /Учні разом з вчителем складають опорну схему/.

Середовища існування

                                                 → ґрунт

                                                 → водойми

                                                 → наземно-повітряне

                                                 → живі організми

 • Розселимо запропонованих вами організмів за відповідними середовищами існування.
 • Гра «Біла ворона». Із запропонованого переліку слів виберіть зайве. Поясніть свій вибір.
 1. Метелик, кит, лисиця, слон.
 2. Конвалія, ряска, подорожник, кульбаба.
 3. Акула, щука, кріт, короп.
 4. Собака, кіт, блоха, свиня.

Для того, щоб жити у різних середовищах існування живі організми мають  різні пристосування. Так, наприклад, тварини, що мешкають у воді мають обтічну форму тіла, що дозволяє їм швидко рухатися у воді. Тварини, що мешкають на суходолі мають спеціальні покриви тіла, що захищають їх від висихання. Птахи, комахи мають крила, які дозволяють їм пересуватися у повітрі. Організми, що мешкають всередині інших організмів мають спеціальні органи прикріплення, які дозволяють їм утримуватися в тілі хазяїна. Так само пристосувалися до різних середовищ існування і рослини. У рослин, що мешкають у посушливих місцях, листки видозмінилися у голки, які дозволяють їм утримувати вологу всередині організму. Рослини, що мешкають у вологих місцях, навпаки, мають велике листя, щоб зменшувати кількість води в організмі.

Пристосувалися живі організми і до сезонних змін. Наприклад, більшість листяних дерев взимку скидають листя, щоб зберігати вологу всередині організму. Заєць змінює забарвлення хутра. Влітку він сірий, а взимку білий. Більшість тварин взимку впадають у сплячку. Мікроорганізми переживають несприятливі умови у вигляді цисти (потовщення оболонки тіла), у такому вигляді вони можуть перебувати кілька десятків років.

Завдання 1. Назвіть можливі пристосування до середовища існування у запропонованих організмів:    а) окунь річковий                   б) кактус                  в) кріт

Завдання 2. Запропонуйте організм, якій характерні відповідні пристосування до середовища існування. Назвіть середовище існування, в якому мешкає ця тварина:

 1. Обтічна форма тіла(кит, вода).
 2. Частини тіла зеленого кольору (кульбаба, наземно-повітряне).
 3. Кінцівки видозмінені у крила (лелека, наземно-повітряне).
 4. Тіло вкрите лускою (щука, вода).
 5. Листки видозмінені у голки (ялина, наземно-повітряне).
 6. Тіло вкрите пір’ям (ворона, наземно-повітряне).
 7. Стовбур товстий, здатний накопичувати вологу (кактус, наземно-повітряне).
 • Чи є на планеті організми непотрібні, які можна було б винищити? (Ні)

Так, дійсно, усі живі організми перебувають у певних зв’язках один з одним. Вони є складовими частинами єдиної системи живих організмів. Зачіпаючи одну групу організмів, людина мимоволі завдає шкоди іншим. Тому, щоб зберегти рівновагу у природі, ми повинні охороняти і не знищувати її мешканців, навіть, якщо на перший погляд вони нам непотрібні і завдають шкоди.

 • Наведіть приклади взаємозв’язків між живими організмами?(Лисиця – заєць, їжак – миша, заєць – морква, дуб-піддубник).
 1. Класифікація живих організмів.

З давніх часів людина спостерігала за живими організмами, вивчала та описувала їх. Коли накопичилося багато відомостей про рослинний і тваринний світ, виникла необхідність  упорядкувати знання, звести їх у систему. Щоб далі вивчати живі організми виникла необхідність об’єднати їх у групи, тобто класифікувати. Так, живі організми почали об’єднувати у групи за подібними ознаками.

Так виникли великі групи істот, назва яким царства.

 • Назвіть основні царства живих організмів? (Рослини, тварини, гриби, бактерії, віруси).
 • ’єднайте запропоновані вами організми у царства?

Так, дійсно сьогодні існує п’ять царств живої природи, а саме: рослини, тварини, гриби, дроб’янки, віруси. (Робота з підручником мал.11-15 стор. 12-14).

 • Гра «Морський бій»  Царства живих організмів, середовища існування..

Вчитель указує координати, учень читає назву організма, називає царство до якого організм належить та середовище існування в якому мешкає.  

Наприклад: ведмідь – тварини – наземно-повітряне

Всі царства взаємопов’язані між собою. Так, представниками царства рослин є рослини. Завдяки здатності до фотосинтезу утворюють органічні речовини, що є їжею для представників інших царств. До того ж вони утворюють кисень, який необхідний для життя майже всім живим організмам (за виключенням організмів, яким для дихання не потрібний кисень). Тварини є ланкою харчового ланцюга, сприяють поширенню рослин, тварин, бактерій, грибів, запилюють рослини, сприяючи їх розмноженню, є середовищем існування для інших живих організмів. Гриби та бактерії розкладають рештки відмерлих організмів, перетворюють органічні речовини, до стану,у якому їх можуть засвоїти рослини, забезпечують рослини вуглекислим газом, який їм вкрай необхідний для процесу фотосинтезу.

Досить небезпечними для нас є віруси. Це мікроскопічні неклітинні форми життя, які існують лише у клітинах інших живих організмах. Вони є збудниками багатьох хвороб людини (грип, СНІД, гепатит, кір тощо). За межами організму існувати не можуть, оскільки не здатні відтворювати самостійно вірусні частинки.

Наука, що вивчає класифікацію живих організмів називається систематика. Засновником систематики вважають шведського природодослідника Карла Ліннея, який у 1735 році  видав працю «Система природи», де класифікував відомі на той час рослини. За найменшу одиницю класифікації ним був прийнятий вид.

Вид – це сукупність особин, що мають подібну будову, процеси життєдіяльності, спільне походження, живуть у схожих умовах, вільно схрещуються між собою та дають плодюче потомство. Одиницею класифікації живих організмів є таксон.

Розглянемо основні таксони живих організмів на прикладі рослин.  Запишемо основні таксони рослинних організмів:

Вид → рід → родина → порядок → клас → відділ → підцарство → царство.

Карл Лінней запропонував усі види рослин і тварин називати двома словами. Перше слово – назва роду, до якого належить організм. Це, як правило, іменник, що пишеться з великої літери. Друге слово – назва виду, прикметник, який пишеться з маленької літери.. Такий спосіб запису назви рослин називають бінарною номенклатурою. Наприклад, Конюшина лучна, Кульбаба лікарська.

Щоб назва живого організму була зрозуміла носіям різних мов, учені використовують латинську мову. Наприклад, Pelargonium zonale – пеларгонія зональна, це відома нам пеларгонія чи просто калачик. До речі, називати рослини латинською мовою теж запропонував саме Карл Лінней.

ІV. Узагальнення і закріплення знань.

 • Виконання завдань

Учні набирають банк знань, отримуючи за кожну відповідь картки жовтого кольору, що відповідає 1 б.  Кількість карток вказує на різний рівень складності  відповідей. Початковий капітал – завдання 3-5 загальною вартістю 27 (8 б.)Іншу кількість балів учні отримують додатково, виконуючи інші завдання та працюючи під час уроку.

 • Гра «Вірю не вірю». Із запропонованих тверджень виберіть правильні, поставивши знак + і не правильні, поставивши знак  «-».
 1. Біологія – це комплекс наук про живі організми.
 2. Кількісні зміни в організмі є розвитком.
 3. Піддубник, дуб, стілець, конвалія – це об’єкти живої природи.
 4. Засновником систематики є філософ Арістотель.
 5. Тварини, що мешкають у воді чи ґрунті мають обтічну форму тіла.
 6. Збагачення організму киснем є дихання.
 7. Камінь, пісок, підосичник, вода – це об’єкти неживої природи.
 8. Систематика – це наука про тварин.
 9. Листопад – це пристосування дерев до зменшення випаровування води взимку.
 10. Одиницею класифікації живих організмів є таксон.
 11. Найнижчим таксоном є вид.
 12. Віруси є мікроскопічними неклітинними формами життя.

Завдання 3. (Стартовий капітал). Розподіліть живі організми за їх середовищем існування.    І варіант  ґрунти          ІІ варіант  вода           ІІІ живі організми         ІІІ варіант наземно-повітряне

 1. Липа
 2. Кит
 3. Кріт
 4. Піддубник
 5. Дощовий черв’як
 6. Воші
 7. Карась
 8. Ластівка
 9. блохи

Завдання 4. (Стартовий капітал). Розподіліть живі організми за царствами.

А. Тварини                Б.  Рослини                    В.  Гриби                   Г.  Дроб’янки                  Д.  Віруси

І варіант

 1. Ялина
 2. Акула
 3. Нафта
 4. Збудник СНІДу
 5. Маслюк
 6. Ціанобактерії

ІІ варіант

 1. Каміння
 2. Лисиця
 3. Дуб
 4. Дощовий черв’як
 5. Збудник грипу
 6. Підосичник

V. Підсумки уроку

 1. Висновки

Зробимо висновки, для цього я пропоную вам закінчити речення:

 1. Сукупність всіх живих організмів на планеті називають________________________________ .
 2. Наука, що вивчає класифікацію живих організмів називається _______________, засновником систематики є_____________________________ .
 3. Одиницею класифікації живих організмів є ________________, найменшим таксоном класифікації живих організмів є ______________________ .
 4. Всі живі організми об’єднані у 5 царств, а саме: рослини, _____, дроб’янки, віруси, ________ .
 • Рефлексія

Завдання 6. Скласти Т-схему.

Я знав _______________________________________________  Я дізнався

                                       Я хочу дізнатися                                                                       

VІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати матеріал підручника § 2.
 2. * За допомогою малюнка покажіть можливі взаємозв’язки між царствами живої природи.

 Термінологія: біорізноманіття, систематика, таксон, вид, середовище існування.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

Сукупність всіх живих організмів на Землі називають біорізноманіття.

Простір, де мешкають живі організми називають середовищем існування.

                                  Середовища існування

                                                 → ґрунт

                                                 → водойми

                                                 → наземно-повітряне

                                                 → живі організми

Наука, що вивчає класифікацію живих організмів називається систематика.

Одиниця класифікації живих організмів – таксон.

Вид – це сукупність особин, що мають подібну будову, процеси життєдіяльності, спільне походження, живуть у схожих умовах, вільно схрещуються між собою та дають плодюче потомство.

Таксони рослинних організмів

Вид → рід → родина → порядок → клас → відділ → під царство → царство.

Конюшина лучна

                                                                                  ↓                       ↓

                                                                                Рід                   вид

РІД + ВИД = бінарна номенклатура

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!