Біологія – наука про живу природу

Біологія – наука про живу природу

УРОК 1

Тема.  Біологія – наука про живу природу.  Науки, що вивчають життя. Основні властивості живого.

Мета уроку:    

 1. формувати в учнів уявлення про цілісну систему наук про життя, проаналізувати основні ознаки життя.
 2. розвивати логічне мислення, навички розрізняти об’єкти живої та неживої природи, пізнавальний інтерес до вивчення предмету біологія;
 3. виховувати дбайливе ставлення до природи та самого себе.

Тип уроку:   урок засвоєння нових знань

Форми роботи: розповідь із елементами бесіди, виконання завдань, складання опорної схеми.

Обладнання: портрет Ж. Б. Ламарка, ілюстрації, плакати, що ілюструють систему живої природи.

Поняття і терміни: біологія, ботаніка, зоологія, анатомія, мікробіологія, мікологія, життя, ріст, розвиток, обмін речовин, розмноження, подразливість, гомеостаз, спадковість, мінливість.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

 • Привітання учнів.

Нумо, учні, підведіться.                   Нехай урок для вас не буде марним,

Всі  приємно  посміхніться.             Бо кожен з них – це відкриття.

Продзвенів  уже дзвінок.                  Не будьте учнем ви бездарним,

Запросив нас на урок.                       Цінуйте кожну мить свого життя.

II. Мотивація навчальної діяльності.

У минулому році вив вивчали курс природознавство, основу якого складають науки про природу. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати природу. Перш за все давайте  з’ясуємо, що означає для вас слово «природа».

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм». Учням пропонується словами, чи сполученням слів пояснити сутність слова природа. Всі слова, які пропонують учні записуються вчителем на дошці.

Зверніть увагу на слова, якими ви  охарактеризували поняття «природа». Більшість з них (сонце, планети, повітря, ґрунт, гори, річки, моря, ліси, степи, рослини, тварини і сама людина) – це об’єкти природи, які називають тілами.

 1. На які дві групи можна поділити об'єкти природи? (Обєкти живої та неживої природи). Із перелічених вами слів  виберіть об'єкти живої природи (учні пропонують свої варіанти)
 2. Чому ви назвали саме ці об’єкти? (Живі істоти живляться, дихають, ростуть, дають потомство (розмножуються) і вмирають).

Таким чином, ви назвали ці об’єкти саме тому, що для них характерні властивості живого.Із перелічених вами слів  виберіть об'єкти неживої природи (учні пропонують свої варіанти)

 • Чому ви назвали саме ці об’єкти? (Їм не характерні ознаки життя). До неживої природи зараховують також предмети, які виготовила людина: меблі, шкільне приладдя, знаряддя праці, машини і механізми (демонстрування предметів неживої природи).

Завдання 1. Розподіліть назви тіл природи за групами:

 1. жива природа,
 2. нежива природа

учням пропонується підняти одну руку, якщо об’єкт належить до живої природи і дві руки, якщо об’єкт належить до не живої природи).

 1. Собака,
 2. стілець,
 3. осика,
 4. космонавт,
 5. липа,
 6. школа,
 7. кінь,
 8. колесо,
 9. дятел,
 10. учень,
 11. конвалія,
 12. Сонце,

Прадавня людина спочатку просто спостерігала за навколишнім світом, а потім почала його вивчати, щоб використовувати ці знання  для задоволення своїх потреб. Так виникли науки про природу, які вивчають об’єкти живої та неживої природи.

 1. Давайте пригадаємо, основи яких наук ви вивчали у курсі природознавства? (Хімія, фізика, астрономія, географія, біологія).
 2. Яка з цих наук вивчає об’єкти живої природи? (Біологія).

Так, дійсно, саме біологія вивчає живі організми. Що собою являє наука біологія? Що є предметом її вивчення?  Що таке життя взагалі? Які має властивості? Саме на ці питання ми будемо шукати відповіді сьогодні на уроці, тема якого…(Оголошення теми та мети уроку).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Біологія – наука про природу.

Чому саме біологія вивчає живі організми?

«Біос» у перекладі з латинської означає – «життя», а «логос» - учення, таким чином «біологія» - це вчення про життя. Проте, біологія це загальне поняття комплексу наук. Цей термін уперше був запропонований Ж. Б. Ламарком у 1802 році.

Слід зазначити, що живі організми досить чисельні і різноманітні, тому існують біологічні науки, які вивчають  різні живі організми. Рослини вивчає наука ботаніка, тварин – зоологія, людину -  анатомія,., гриби – мікологія, бактерії – мікробіологія. Крім того, існують біологічні науки, які вивчають конкретні групи живих організмів. Так, окремо вивчаються комахи, птахи, плазуни, ссавці тощо. Існують, також, біологічні науки, що вивчають зовнішню і внутрішню будову живих організмів (морфологія), різноманітність (систематика), будову клітини (цитологія)тощо.

Таким чином, біологія становить собою комплекс наук, який вивчає складну систему живої природи. Учні складають опорну схему.

БІОЛОГІЯ

                       → ботаніка (наука про рослини)

                       → зоологія (наука про тварини)

                       → мікологія (наука про гриби)

                       → анатомія (наука про людину)

                       → мікробоіологія (наука про мікроорганізми)

Біологія – комплекс біологічних наук про живу природу.

Предметом вивчення біології є:

 1. Будова, хімічний склад, функції живих організмів та їх угруповань;
 2. Поширення;
 3. Походження;
 4. Розвиток;
 5. Зв’язки організмів одне з одним та з факторами неживої природи.

Біологія пов’язана з іншими науками, такими як: фізика, хімія, математика, що сприяє появі молодих наук. Серед них: біохімія, біофізика, біометрія, радіобіологія тощо.

 1. Життя. Ознаки життя.
 • Що таке життя? Життя – це спосіб існування організмів, яким притаманні ознаки життя.
 • Які ознаки життя притаманні живим організмам? (Обмін речовин та енергії, дихання, живлення, розмноження, ріст, розвиток, подразливість, самовідновлення, адаптація.)

Зупинимося на ознаках життя більш детальніше.

 1. Протягом життя організм змінюється, кількісно та якісно. Кількісні зміни в організмі називають ростом, а якісні – розвитком. (робота з підручником мал. 8).
 2. Щоб рости та розвиватися організму потрібні поживні речовини, такі як: білки, жири та вуглеводи. Збагачення організму поживними речовинами називають живленням.
 3. Організму, щоб знайти поживні речовини треба рухатися, тому для організмів характерний рух. Проте, рухаються не лише тварини і людина, рух притаманний всім організмам (робота з підручником мал.  7).
 4. Для руху потрібна енергія, енергія утворюється під час розкладання органічних речовин (білків, жирів та вуглеводів). Але цей процес не можливий без кисню. Таким чином ми постійно повинні збагачувати свій організм киснем під час процесу – дихання.
 5. Надходження поживних речовин, іх розклад і виведення непотрібних організму речовинє обміном речовин.
 6. Організми здатні реагувати на навколишнє середовище, наприклад, якщо кімнатну рослину поставити на вікно, то вона буде спрямовувати свій ріст саме до сонця, якщо доторкнутися до мімози, вона складає свої листочки (робота з підручником, малюнок 6, 7.)цю властивість живих організмів називають подразливістю.
 7. Життя на планеті не зникає саме тому, що всім живим організмам притаманний процес розмноження – відтворення собі подібних. /Під час розповіді учні разом з вчителем складають опорну схему/.
 8. Під час розмноження організми передають свої ознаки нащадкам. Цю властивість називають спадковістю.
 9. Під дією зовнішнього середовища організм може змінюватися. Наприклад, якщо рослина живе в умовах зменшення освітленнястебла стають тоншими, колір- блідо зеленим. Ця властивість називається мінливістю.

ІV. Узагальнення і закріплення знань.

 • Робота з підручником, виконання тестових завдань на с.6-7, 10.

V. Підсумки уроку

 • Висновки

Сформулюємо основні висновки уроку. (Учні пропонують свої варіанти, вчитель коригує і формулює основні висновки уроку).

 • Оцінювання учнів

Учні протягом уроку отримують бали, які вони зможуть використати на наступному уроці, коли будуть набирати "Банк знань".

 • Рефлексія

Завдання 2. Скласти Т-схему.

Я знав _______________________________________________________________  Я дізнався                                                                

                                                    Я хочу дізнатися…

VІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати матеріал підручника § 2
 2. * Намалювати малюнок «Властивості життя».

/Конспект уроку створено за новою програ

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!