УРОК 30 Тема. Поширеність та кругообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.

УРОК 30
Тема. Поширеність та кругообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.
Цілі уроку:
• Узагальнити та систематизувати знання про хімічний елемент Оксиген та просту речовину кисень;
• Розглянути поширеність та кругообіг Оксигену в природі;
• З’ясувати біологічну роль Оксигену;
• розвивати логічне мислення,
• розвивати вміння та навички:
1) розрізняти серед хімічних реакцій реакції розкладу та сполучення;
2) розставляти коефіцієнти на основі закону збереження маси речовин,
3) складати рівняння хімічних реакцій взаємодії кисню з простими речовинами;
4) складати формули бінарних сполук за валентністю;
5) розрізняти оксиди серед інших сполук, вказувати їх назви;
6) узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки;
• виховувати прагнення досліджувати навколишній світ.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту),
• наочний (демонстрація наочності),

Обладнання:
• періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва,
• схема опорного конспекту,

Базові поняття та терміни: колообіг хімічних елементів, фотосинтез, Оксиген, кисень.


ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 17-19, конспекту уроку.
• Підготуватися до самостійної роботи .
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Ми з вами продовжуємо вивчати Оксиген, як хімічний елемент і кисень, як просту речовину.
Вивчаючи кисень як просту речовину виникає велика кількість запитань.
1. Чому вміст кисню в атмосфері у продовж мільйонів років істотно не змінюється, незважаючи на велике споживання кисню живими організмами?
2. Яка роль у регулюванні кількості кисню відводиться рослинам?
3. Чому, розглядаючи чинники, що забезпечують життя на нашій планеті, перше місце ми відводимо кисню?
4. Скільки часу людина може обійтися без кисню?
5. Чому кількість кисню у повітрі тільки п’ята частина?
Саме на ці питання ми повинні знайти відповіді сьогодні на уроці. А щоб це зробити розглянемо матеріал уроку тема якого… (Оголошення теми та мети уроку).

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Поширеність Оксигену у природі.
• Яке місце за поширеністю займає Оксиген? (Перше).
• У якому вигляді зустрічається Оксиген у природі? (У вільному стані і у вигляді сполук).
• У вигляді яких речовин Оксиген зустрічається у природі у вільному стані? (У вигляді кисню та озону).
• У вигляді яких складних речовин зустрічається Оксиген? (Вода, мінерали, в живих організмах у складі білків, жирів та вуглеводнів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів, гормонів).

2. Застосування кисню. Розповідь вчителя.
Застосування кисню ґрунтується на його здатності підтримувати дихання й горіння.
Величезна кількість кисню, що утворюється в природі, йде на підтримку дихання живих організмів. Газоподібний кисень застосовується для підтримки дихання в середовищі з недостатнім вмістом кисню: для дихання водолазів, шахтарів, пожежників, льотчиків і космонавтів. Але для таких цілей використовують не чистий кисень, тривале використання якого призводить до кисневого отруєння. У дихальних апаратах кисень розводять до безпечної концентрації іншим газом — азотом або гелієм. Чистий кисень для дихання використовують тільки в особливих випадках: у лікарнях ним дають дихати в разі серцевої недостатності або послабленого дихання.
Основна маса кисню, який виробляється в промисловості, витрачається для прискорення процесів окиснення. Кисень використовують у металургії під час виплавляння чавуну та сталі, на хімічних заводах під час виробництва оксидів і кислот (сульфатної, нітратної, оцтової та інших).
Велика кількість кисню витрачається в різного роду пальниках, Призначених для створення високої температури, наприклад, під час газового різання і зварювання металів, виплавляння скла й видування скляних виробів. Застосування кисню в пальниках пов'язане з тим, що горючі гази під час горіння в кисні дають вищу температуру полум'я, ніж під час горіння в повітрі. Наприклад, газ ацетилен у атмосфері кисню горить яскравим полум'ям, температура якого досягає 3000 °С. За такої температури плавиться багато металів, тому ацетиленові пальники використовують для зварювання металів. Якщо в пальник подати надмірну кількість кисню, то розплавлений метал почне з ним взаємодіяти — згоряти. Це використовують для розрізання металів.
Кисень, який використовують у пальниках, зазвичай зберігають під високим тиском у сталевих балонах, забарвлених у блакитний колір. Вентилі кисневих балонів у жодному разі не можна змащувати машинним маслом — навіть сліди мастила в потоці чистого кисню можуть призвести до потужного вибуху.
Знаходить застосування і рідкий кисень. Завдяки дуже низькій температурі його можна використовувати для глибокого заморожування. Проте останнім часом його замінюють менш небезпечним рідким азотом.
Рідкий кисень є дуже сильним окисником, набагато сильнішим, ніж газоподібний кисень. Тому рідкий кисень використовують для приготування вибухових сумішей — оксиліквітів. У разі їх підпалювання реакція горіння відбувається практично миттєво з виділенням великого об'єму газоподібних продуктів. Оксиліквіти використовують під час прокладання тунелів, видобування корисних копалин, будівництві каналів.
Рідкий кисень також використовують як окисник у ракетних двигунах і ракетоносіях.

• Виконання завдань
1. У людини, яка сидить у розслабленому стані, об'єм вдиху складає близько 0,5 л повітря. Середня частота дихання — 16 вдихів за хвилину. Обчисліть, який об'єм кисню людина в середньому вдихає за добу.

2. Бензин є складною сумішшю речовин, але приблизно його склад можна зобразити формулою гептану С7Н16. Складіть рівняння реакції горіння цієї речовини.

3. Кругообіг Оксигену в природі. Розповідь учителя
Кисень є однією з найважливіших речовин на Землі, забезпечує можливість існування життя. Майже всі живі організми використовують кисень для дихання, і лише деякі мікроорганізми можуть без нього обходитися. Людина в спокійному стані витрачає для своєї життєдіяльності близько 20 літрів кисню на годину. Під час виконання фізичної роботи витрата кисню дуже збільшується.
Чому ж кисень такий необхідний для живих організмів? Тому що під час окиснення киснем органічних речовин виділяється велика кількість енергії, яку організми витрачають для власної життєдіяльності.
Під час дихання тварин і рослин глюкоза, яка надходить із їжею, окислюється киснем, що надходить із повітря, у результаті виділяються вуглекислий газ і вода. Тобто атоми Оксигену з молекул кисню переходять до складу вуглекислого газу та води.
Але не тільки живі організми споживають кисень атмосфери. Велика кількість кисню витрачається під час гниття та горіння різних речовин, особливо під час лісових пожеж і вивержень вулканів, у разі яких також виділяються вуглекислий газ і вода.
За останні сто років дуже зросло споживання кисню людством. Теплові електростанції, автомобілі, літаки та інші види транспорту використовують величезну кількість кисню для спалювання палива — бензину, гасу та мазуту. Середній автомобіль за 100 км пробігу витрачає близько 21 м3 кисню. Цієї кількості вистачило б одній людині для дихання протягом півтора місяця.
Із сучасними об'ємами споживання кисню весь запас кисню в атмосфері дуже швидко вичерпався б, якби не відбувалося його поповнення. Основний постачальник кисню на Землі — рослини. Вони виділяють кисень в атмосферу в процесі фотосинтезу. Основна кількість нашій планеті виділяється тропічними лісами та водоростями Світового океану. Останнім часом для своєї діяльності людина у величезних кількостях вирубує ліси, що призводить до глобального зменшення кількості кисню в атмосфері.
Фотосинтез відбувається з використанням енергії сонячного світла. Рослини поглинають вуглекислий газ з атмосфери та воду з ґрунту, а з них синтезують глюкозу, яка запасається в бульбах, листках, стеблах тощо, та кисень, який виділяється в атмосферу.
Кругообіг атомів Оксигену супроводжується поглинанням або виділенням енергії. У результаті фотосинтезу енергія Сонця переходить у енергію хімічних зв'язків у молекулі глюкози. Глюкоза, «згоряючи в живих організмах, вивільняє цю енергію для їхньої життєдіяльності. Тобто кругообіг Оксигену в природі служить для «транспорту» енергії Сонця до живих організмів.
Таким чином, Оксиген разом із Карбоном і Гідрогеном є тими елементами, які забезпечують існування життя на нашій планеті.
Сукупність процесів у природі, під час яких атоми елемента в результаті реакцій переходять від одних речовин до інших, називаються кругообігом елемента.
Кругообіг Оксигену в природі здійснюється головним чином у процесах фотосинтезу та дихання й горіння. Рослини в процесах фотосинтезу, використовуючи воду та вуглекислий газ, під дією сонячного випромінювання виробляють поживні речовини та кисень. Тварини живляться рослинами й дихають киснем. У процесі метаболізму тварин виділяють вуглекислий газ та воду як продукти окиснення поживних речовин, вуглекислий газ та вода використовуються рослинами та знову включаються в кругообіг.
Увесь Оксиген, що входить до складу повітря, проходить крізь живу речовину приблизно за 2000 років. Хімічна робота рослин у процесі фотосинтезу величезна: щорічно створюється приблизно 177 млрд. т органічних речовин, хімічна енергія яких у 1000 разів перевищує виробляння енергії всіма електростанціями світу.


V. Узагальнення та закріплення знань.
Передбачає самостійну роботу за варіантами.

VІ. Підведення підсумків уроку.
Висновки.
1. Оксиген за поширеністю в природі займає І місце.
2. Коло обігом Оксигену в природі називають процес утворення кисню в результаті фотосинтезу рослин і споживання його при диханні, у реакціях окиснення та горіння.
3. кисень широко застосовують у різних сферах виробництва та послугю
4. біологічна роль і застосування кисню зумовлені його здатністю підтримувати дихання та вступати в реакції окиснення.
5. І киснева недостатність і тривале вдихання повітря, збагаченого киснем, небезпечні для здоров’я людини.

VІІ. Домашнє завдання.
1. Опрацювати матеріал підручника § 20 ст. 142-144, конспекту уроку.
2. Виконати завдання 7, 8 ст.153.
Список використаної літератури:
1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.
2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!