УРОК 29 Тема: Практична робота №3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей.

УРОК 29  Тема: Практична робота №3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей.  УРОК 29
Тема: Практична робота №3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей.
Цілі уроку:
• перевірити знання правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії;
• поглибити знання про лабораторний спосіб добування кисню та його властивості;
• навчити учнів збирати прилад для одержання газів, збирати гази шляхом витиснення води та повітря, виявляти кисень за допомогою скіпки.
• продовжити формування навичок:
1) роботи з хімічними речовинами й лабораторним обладнанням;
2) проведення хімічного експерименту й аналізу явищ, що спостерігаються,
3) узагальнювати, вибирати головне, робити висновки в ході практичної роботи.
• виховувати прагнення досліджувати та пояснювати природні явища.

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання:
• нагрівальні прилади (спиртівка),
• тигельні щипці;
• штатив з пробірками;
• лабораторний штатив з тримачем;
• дві сухі пробірки з газовідвідними трубками;
• хімічна склянка чи циліндр зі скляними пластинками для збирання кисню;
• кристалізатор з водою;
• жмутик вати, довга скіпка;
• шпатель чи ложечка.

Реактиви:
• Кристалічний калій перманганат;
• Деревна вуглинка (розміром з горошину);
• Сірка;
• Вапняна вода;
• Пісок;
• Вода.

Додаткові матеріали:
• таблиця ”Правила техніки безпеки під час проведення практичних робіт на уроках хімії”;
• знаки з техніки безпеки;
• інструкція з техніки безпеки;
• кольорові картки.

Базові поняття : реакція сполучення, оксиди, збирання витисненням води, збирання витисненням повітря, реакція розкладу.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь),
• наочний (демонстрація наочності),
• практичний (виконання експерименту)

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Хімія є наукою експериментальною, і в процесі її вивчення виконується велика кількість лабораторних і практичних робіт, які дозволяють краще усвідомити сутність того чи іншого процесу.
Для експериментів використовують чисті речовини, які добувають штучно у невеликих кількостях. Тому треба вміти добувати речовини в лабораторних умовах. Сьогодні на практичній роботі ви спробуєте самостійно добути кисень, зібрати його і провести з ним відповідний експеримент, який доведе його хімічні властивості. (Оголошення теми уроку)
Крім того, ми не повинні забувати, що хімія – одна з небезпечних наук, тому існують правила, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків. Правила ці досить прості, але дотримуватись їх слід дуже суворо, особливо під час виконання експерименту. Слід пам’ятати, що нехтування правилами техніки безпеки може призвести до матеріальних утрат (псування одягу) і завдати шкоди здоров'ю (хімічні й термічні опіки, погіршення зору). Про ці правила ми вже говорили раніше, тож сьогодні ми тільки повторимо їх.
(Оголошення мети і завдань уроку).

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Бесіда.
1. До якого типу речовин належить кисень? (Кисень – проста речовина).
2. Яким є кількісний та якісний склад кисню? (До складу молекули кисню входить два атоми Оксигену).
3. Як можна добути кисень штучно, в лабораторних умовах? (Розкладанням складних речовин, які містять Оксиген).
4. Які фізичні властивості притаманні кисню? (Газоподібна речовина, без кольору, запаху та смаку, важчий за повітря, малорозчинний у воді, у твердому та рідкому стані має парамагнітні властивості).
5. У який спосіб можна зібрати кисень, добутий у лабораторії? (Кисень, добутий у лабораторії можна зібрати шляхом витиснення води чи витиснення повітря).
6. На яких фізичних властивостях ґрунтуються ці методи? (Кисень – важчий за повітря та малорозчинний у воді).
7. У який спосіб можна довести наявність добутого кисню? (Довести наявність кисню можна тліючою скіпкою, яка у кисні повинна загорітися).
8. На якій властивості кисню ґрунтується цей спосіб? (Кисень – підтримує горіння).
9. Які хімічні властивості характерні для кисню? (кисень взаємодіє з простими чи складними речовинами, окислюючи їх).
10. Як називають хімічні реакції взаємодії кисню з простими та складними речовинами? (Реакціями окиснення).
11. Які речовини є кінцевими продуктами реакцій окиснення? (Кінцевими продуктами реакцій окиснення є оксиди).
12. Які речовини називають оксидами? (оксиди – бінарні сполуки до складу молекули яких входить Оксиген).

ІV. Практична робота
1. Інструктаж з техніки безпеки.
Завдання 1
Виправ помилки
Учням пропонують речення з помилками, їх треба знайти та виправити.
Речення
1. В кабінеті хімії можна працювати в халатах.(треба обов’язково).
2. Під час роботи на робочому столі можуть знаходитися портфель, підручник з хімії, верхній одяг. (портфель, верхній одяг не повинні знаходитися на столі).
3. Виконувати досліди потрібно спокійно, стоячи, голосно розмовляючи. (сидячи, мовчки).
4. Реактиви для дослідів можна брати в різних кількостях (в зазначених інструкцією).
5. Надлишок реактиву злийте чи зсипте назад у посудину ( не можна зливати чи зсипати).
6. Пробірку перед нагріванням міцно закріпіть у лапці штативу. (Пробірку треба закріпити так, щоб вона прокручувалася, інакше при нагріванні скло розшириться і вона трісне).
7. Під час нагрівання суміші у пробірці, пробірку міцно тримайте руками (дерев’яним пробіркотримачем ).
8. Нагріваючи суміш загляньте в пробірку, щоб переконатися, що ви її достатньо нагріли (не можна заглядати, щоб не отримати опіків).
9. Запаліть спиртівку, низько схилившись над нею. (Не можна низько схилятися над спиртівкою, щоб не загорілося волосся і не отримати опіків, оскільки при горінні виділяється велика кількість теплоти).
10. Щоб нагріти пробірку з сумішшю, внесіть її у велике полум’я спиртівки і нагрівайте до утворення продуктів реакції (перш ніж нагрівати суміш пробірку треба прогріти, щоб вона не тріснула. Гріти пробірку не у великому, а у помірному полум’ї).
11. Щоб переконатися, що ми отримали необхідну нам речовину кінець газовідвідної трубки, на припиняючи нагрівання, піднесіть до носа і глибоко вдихніть повними грудьми, щоб відчути запах утвореної речовини. (кінець газовідвідної трубки не можна підносити до носа, бо з неї виділяється гаряча речовина і можна отримати опіки, крім того не можна сильно вдихати речовину, щоб не отруїтися).
12. Щоб запалити спиртівку сильно подуйте на неї і спирт згасне.(У такий випадок спирт не згасне, а почне сильніше горіти, бо ми додаємо кисню до горіння. Щоб загасити спиртівку полум’я необхідно закрити ковпачком).
13. Свій сніданок покладіть на лабораторний стіл, щоб у вільну від роботи хвилину з’їсти його ( не можна класти сніданки на лабораторні столи, не можна вживати їжу в хімічному кабінеті).

На уроках хімії під час виконання практичних та лабораторних робіт використовують знаки з техніки безпеки. Розглянемо деякі з них (робота з таблицею, роздатковим матеріалом).

2. Виконання роботи.
І частина роботи.
1 етап.
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор.18 (хід роботи №1).
2. Розгляньте будову приладу.
3. Розкажіть будову приладу для добування кисню (відповідь одного з учнів).
4. Дайте відповіді на запитання:
• Яким методом можна зібрати кисень за допомогою приладу, зображеного на малюнку? (За допомогою приладу, який зображений на малюнку можна зібрати кисень методом витиснення повітря).
5. Зберіть прилад для отримання кисню і зробіть відповідні записи у зошити для лабораторних робіт (колонка висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

2 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор.18 (хід роботи №2).
2. Дайте відповіді на запитання:
• Для чого треба перевіряти прилад на герметичність? (Щоб кисень не вийшов у повітря).
• Як перевірити прилад на герметичність? (Щоб перевірити прилад на герметичність треба опустити кінець газовідвідної трубки у кристалізатор з водою і зігріти пробірку руками. Якщо бульбашки повітря виділяються, то прилад герметичний).
• Якщо прилад не герметичний, то що треба зробити? (Підібрати іншу пробку з газовідвідною трубкою, яка міцніше прилягатиме до пробірки).
3. Перевірте прилад на герметичність та зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонки спостереження та висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

3 етап.
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 18 (хід роботи № 3,4).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Дайте відповіді на запитання:
• Навіщо у пробірку кладуть жмутик вати? (Щоб уникнути розкидання порошку калій перманганату під час нагрівання і щоб він не потрапив до трубки).
4. Виконайте запропоновані вам дії і зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонка висновки)
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

4 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 20 (хід роботи № 5).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Дайте відповіді на запитання:
• Як треба закріпити пробірку у лапці штативу? Чому саме так? (Пробірка у лапці штативу повинна прокручуватися, оскільки під час нагрівання скло розширюється і пробірка може лопнути, якщо досить щільно закріплена).
• Чому пробірку з сумішшю закріплюють похило, отвором вниз? (Кисень важчий за повітря, тому опускається вниз і швидше потрапляє у газовідвідну трубку).
• Чому кінець газовідвідної трубки повинен знаходитися якнайближче до дна хімічного стакану? (Кисень важчий за повітря, тому він опускається вниз і у такий спосіб швидше витисне повітря з хімічного стакану).
4. Виконайте запропоновані вам дії і зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонка висновки)
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

5 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 20 (хід роботи № 6, 7).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Дайте відповіді на запитання:
• Які властивості кисню лежать в основі добування його шляхом витиснення повітря? (Кисень важчий за повітря і тому опускається вниз, витискуючи повітря).
4. Виконайте запропоновані вам дії.
5. Дайте відповіді на запитання:
• Які ознаки хімічної реакції ви спостерігаєте під час нагрівання калій перманганату?
• Напишіть рівняння реакції добування кисню з калій перманганату.
6. Зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонки: спостереження, рівняння хімічних реакцій, висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

6 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 20 (хід роботи № 8).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Дайте відповіді на запитання:
• Як можна довести наявність кисню у хімічному стакані? (Внести у хімічний стакан тліючу скіпку, якщо вона загориться, то у стакані є кисень).
• На якій властивості кисню ґрунтується цей спосіб? (Кисень підтримує горіння).
4. Виконайте запропоновані вам дії.
5. Дайте відповіді на запитання:
• Що відбувається зі скіпкою? (Вона спалахнула). Про що це говорить? (У хімічному стакані ми зібрали кисень).
6. Зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонки: спостереження, висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

7 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 20 (хід роботи № 9).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Дайте відповіді на запитання:
• Чому необхідно швидко закрити склянку з киснем скляною пластинкою? (Щоб кисень не змішався з повітрям).
4. Виконайте запропоновані вам дії та зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонка висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

ІІ частина роботи
1 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 22 (хід роботи № 1,2).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Дайте відповіді на запитання:
• Як горить вуглинка у повітрі? (Досить повільно, тліє).
• Як горить вуглинка у кисні? (При внесенні вуглинки у стакан з киснем вона спалахує і починає активно горіти).
• Запишіть рівняння реакції горіння вуглинки в кисні, вкажіть тип реакції та назву кінцевого продукту? (С+О2 = СО2 р. Сполучення)
Карбон(ІV) оксид
4. Виконайте запропоновані вам дії.
5. Дайте відповіді на запитання:
• Яку властивість кисню ілюструє даний дослід? (Кисень підтримує горіння).
• Що утворюється в результаті горіння кисню? (карбон (ІV) оксид).
• Чому ознаки горіння вуглинки в кисні яскравіші ніж у повітрі? (У хімічному стакані чистий кисень, який підтримує горіння, а у повітрі його тільки 5 частина).
6. Зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонки: спостереження, рівняння хімічних реакцій, висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

2 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 22 (хід роботи № 3).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Виконайте запропоновані вам дії.
4. Дайте відповіді на запитання:
• Які зміни відбулися з вапняною водою? (Вона помутніла).
• Як можна використати цю реакцію у хімічному експерименті? (Для доведення наявності у пробірці вуглекислого газу)
5. Зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонки: спостереження, висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

ІІІ частина роботи
1 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 23-24 (хід роботи № 1-5).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Виконайте запропоновані вам дії.
4. Дайте відповіді на запитання:
• Що спостерігаєте? (Утворення бульбашок повітря).
• Чи герметичний прилад? (Так, бо утворюються бульбашки повітря).
5. Зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонки: спостереження, висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

2 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 24 (хід роботи № 6).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Виконайте запропоновані вам дії.
4. Дайте відповіді на запитання:
• Що відбувається з калій перманганатом?
• Яке явище фізичне чи хімічне відбувається з калій перманганатом? (Хімічне).
• Чому ви так вважаєте? (відбувається хімічна реакція, про що свідчать ознаки реакції і утворюються інші речовини).
5. Зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонки: спостереження, висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

3 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 26 (хід роботи № 7-9).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Виконайте запропоновані вам дії.
4. Дайте відповіді на запитання:
• Які зміни спостерігаються в циліндрі? (кисень поступово витискує воду з циліндру).
• Чому треба спочатку вийняти з води газовідвідну трубку, а потім загасити полум’я? (Щоб холодна вода не засмокталася у гарячу пробірку. У цьому випадку пробірка може лопнути внаслідок різкої зміни температури).
• На якій властивості кисню базується спосіб збирання його шляхом витиснення води? (Кисень – малорозчинний у воді).
5. Зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонки: спостереження, висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

4 етап
1. Опрацюйте матеріал в зошиті на стор. 26 (хід роботи № 10).
2. Розкажіть послідовність своїх дій (відповідь одного з учнів).
3. Виконайте запропоновані вам дії.
4. Дайте відповіді на запитання:
• Як довести наявність кисню? (Внести у циліндр з киснем тліючу скіпку).
• Що відбувається з тліючою скіпкою? (Вона спалахує у циліндрі з киснем).
5. Зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт (колонки: спостереження, висновки).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).


V. Підсумки уроку
1. З чим ви познайомилися під час проведення практичної роботи?
• З лабораторним способом одержання кисню.
• З різними способами його збирання.
• Як довести наявність кисню.
2. Як можна добути кисень у лабораторії?
• Розкладанням калій перманганату.
3. Як можна зібрати кисень?
• Методом витиснення води.
• Методом витиснення повітря.
4. Як довести наявність кисню у хімічному стакані?
• Розпізнати кисень можна за допомогою тліючої скіпки, яка у кисні повинна спалахнути.
5. До якого типу реакцій належить взаємодія кисню з речовинами? (До реакцій окиснення).
6. Чому ви навчилися на практичній роботі?
• Добувати кисень розкладанням калій перманганату.
• Збирати кисень витисненням води та витисненням повітря.
• Доводити наявність кисню за допомогою тліючої скіпки.
7. Зробіть відповідні записи у зошит для практичних робіт.
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

Р:S. За всі усні відповіді під час практичної роботи учні отримують кольорові картки. Колір картки відповідає складності завдання та повноти відповіді.

VІ. Домашнє завдання
1. Повторити § 17-19, конспекти попередніх уроків.
2. Підготуватися до самостійної роботи.


Список використаної літератури:
1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.
2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).
І.І. Акімова, Н.В. Запорожець. Зошит для лабораторних та практичних робіт. Хімія.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!