УРОК 29 Тема. Рельєф та ґрунт. Чинники, що впливають на формування рельєфу.

УРОК 29
Тема. Рельєф та ґрунт. Чинники, що впливають на формування рельєфу.

Мета: сформувати в учнів знання про рельєф, як один із факторів, що забезпечують життя на Землі.
Завдання:
• Закріпити в учнів знання про форми поверхні суші, отримані в початковій школі;
• Сформувати в учнів уявлення про рельєф, чинники, що впливають на його формування, значення рельєфу для живих організмів, господарської діяльності людини;
• Ознайомити з особливостями вимірювання висоти гірських порід за допомогою нівеліру;
• розвивати уміння та навички:
• користуватися фізичною картою, знаходити конкретні об’єкти на ній;
•складати опорні схеми;
•працювати з підручником, порівнювати, аналізувати, вибирати головне, робити висновки;
•встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
•виховувати прагнення досліджувати навколишній світ.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: рельєф, форми рельєфу, нівелір, вивітрювання, вимивання, відшаровування, переміщення і нагромадження.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, складання опорних схем),
• наочний (демонстрація наочності),

Обладнання:
• фізична карта України;
• фізична карта світу;
• схема «Будова Землі»;
• схема «Визначення висоти пагорба нівеліром»
• малюнки із зображенням різних форм рельєфу;
• підручник.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
(Оголошення результатів самостійної роботи).
• Аргументація оцінок.
• Розгляд типових помилок.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 26.
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?
4. Чи є незрозумілі моменти після опрацювання матеріалу підручника?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності ( Розповідь).
Оголошення теми, мети та завдань уроку.
Кожна людина має неповторні риси обличчя. Так само кожний куточок нашої планети неповторний та унікальний, бо також має своє «обличчя», яке називають рельєфом. Що ж таке рельєф? Які основні види рельєфу має поверхня Землі? Що впливає на формування рельєфу? Саме на ці питання ми спробуємо знайти відповіді сьогодні на уроці. А щоб це зробити розглянемо матеріал уроку тема якого…(Оголошення теми та мети уроку).

План (запис на дошці)
1. Будова Землі.
2. Рельєф. Види рельєфу.
3. Фактори, які впливають на формування рельєфу.

IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Будова Землі. Розповідь вчителя.
1. Чи відомо вам яку будову має наша планета?
Земля складається з декілька шарів, а саме:
• зовнішній шар, представлений твердими гірськими породами та мінералами, який має назву земна кора;
• середній шар, представлений розпеченими в’язкими породами, який має назву мантія;
• внутрішній шар, який має назву ядро. Ядро у свою чергу складається з двох шарів: зовнішнє ядро представлене гарячими важкими породами, які знаходяться у рідкому стані. Внутрішня частина ядра знаходиться у твердому стані. (Вчитель демонструє схему «Будова Землі»)
Учні складають опорну схему.
Земля
↓ ↓ ↓
земна кора мантія ядро
↓ ↓
зовнішнє внутрішнє
Чи відомо вам, що товщина земної кори складає приблизно 64 км. Якщо уявити Землю розміром з футбольний м’яч, то земна кора мала би товщину поштової марки.
Тверда оболонка Землі називається літосфера. Товщина літосфери сягає 150-200 км, вона охоплює земну кору та верхню частину мантії.

2. Рельєф. Форми рельєфу.
Поверхня Землі не є однорідною. На ній багато нерівностей різної форми. Ці нерівності мають величезне значення для життя людини. Якщо розрівняти їх, то поверхня планети покриється океаном глибиною 2450 м.
Сукупність нерівностей поверхні земної кори називають рельєфом. Наука, яка вивчає різні форми рельєфу називається геоморфологія (гео – земля, морфо – частина, логос - наука).
Найбільшими нерівностями, що складають рельєф Землі, є материки та океани. Кожна з них, в свою чергу, поділяється на менші нерівності.
2. Які форми поверхні суші вам відомі? (Гори, рівнини).
3. Які форми поверхні є в океанах? (Глибоководні западини, підводні хребти).
Так, дійсно, на материках виділяють дві основні форми рельєфу: рівнини і гори.
Рівнини — це великі ділянки суші з рівною або горбистою поверхнею. Залежно від поверхні рівнини діляться на три групи, а саме: низовини, височини, плоскогір’я.
Гори — це підвищення на Земній поверхні з чітко вираженими схилами, підошвою і вершиною, що має висоту понад 200 м над рівнем океану. Гори можуть мати різну висоту. Залежно від висоти гір, їх ділять на високі, середні та низькі.
На дні океанів теж виділяють рівнини (плоскі, горбкуваті, хвилясті) і гори, які подекуди, підносячись над водою, утворюють цілі острови. Крім цього, на океанічному дні є довгі, порівняно вузькі глибоководні западини

Завдання 1(Робота з фізичною картою світу)
• Знайдіть на карті і перелічіть, які відтінки кольорів має суша.
• Поясніть, з чим це пов'язано.
• Назвіть об'єкти, які мають найтемніший колір.

Завдання 2 (Робота з фізичною картою світу)
• Знайдіть на карті і перелічіть, які відтінки кольорів має водна частина Землі.
• Поясніть, з чим це пов'язано.
• Назвіть об'єкти, які мають найтемніший колір.

Завдання 3 (Робота з фізичною картою України)
Знайдіть на карті:
• низовини та височини, назвіть їх;
• гори, які є на території України, назвіть їх. Які гори вищі Карпати чи Кримські? Чому?

Завдання 4 (Робота з фізичною картою України)
• Знайдіть і назвіть водні об'єкти, які мають найтемніший колір.

Ми з’ясували, що суша та водні об’єкти зображені різними кольорами, які символізують збільшення або зменшення висоти. Таким чином, ділянки, що мають висоту від 0 до 200 м, зафарбовують зеленим кольором різних відтінків від світлого до темного, від 200 до 2000 — коричневим, від світлого тону до темного. Глибину водних об’єктів позначають кольорами від блідо голубого до темно-синього.
Різниця між нерівностями поверхні земної кори складає біля 20000 м. На суші переважають висоти до 1000 м, а в Світовому океані — глибини від 3000 до 6000 м. Найвища точка Земної поверхні — це гора Еверест, висота якої сягає 8848 м. Найнижча — Маріанська западина, що знаходиться в Тихому океані, її глибина сягає 11022 км. (вчитель демонструє ці об’єкти на фізичній карті світу).
4. Як ви вважаєте, чи існує життя на такій висоті і на такій глибині?
На висоті 41100 м було виявлено один із видів бактерій — представників Царства Дроб'янки. В Атлантичному океані на глибині 8300 м спіймали рибу під назвою бротулід завдовжки 16 см 5 мм. Це була максимальна глибина, на якій будь-коли ловили рибу.
Учні складають опорну схему.
Форми рельєфу
↓ ↓
материки океани
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
рівнини гори рівнини хребти жолоби
|→ низовини |→ високі
|→ височини |→ середні
|→ плоскогір’я |→ низькі

Для визначення висоти нерівностей земної поверхні користуються приладом, який має назву нівелір. Назва походить від фр. «нівеле» - вимірювати. (Вчитель демонструє прилад, чи його ілюстрацію)
Нівелір являє собою планку зі шкалою, мотузку та висок (рівень для вертикального центрування невіліру).
Щоб визначити висоту пагорба за допомогою шкільного нівеліра необхідно:
• Встановити нівелір біля підніжжя пагорба в точку 1. За допомогою виска перевірити, щоб нівелір знаходився у вертикальному положенні.
• Вбити кілочок у точку 2.
• Перенести туди нівелір.
• Повторити дію, до кінця пагорба (точки 3 та 4).
• Обчислити висоту пагорба за проміжними даними. (Вчитель демонструє готову схему, за відсутності малює малюнок на дошці).

3. Чинники, що впливають на формування рельєфу. Розповідь з елементами бесіди.
На кам'яному обличчі Землі немає нічого випадкового: ні гірських хребтів, ні безкрайніх рівнин. Кожна нерівність земної поверхні — від материка до подряпини на камені — колись з'явилася, росла й змінювалася. Історія розвитку рельєфу буде продовжуватися і надалі, адже його творці не закінчили свою роботу.
5. Що ж так змінює обличчя Землі?
Кам'яну оболонку планети ні на мить не залишають у спокої дві групи сил, що, мов армії, зійшлися в завзятому бою. І цей бій переважна більшість жителів планети не помічає. Одна група сил діє в земній корі, інша атакує ззовні (з атмосфери, океану й на суші). Сили, що діють зсередини, називаються внутрішніми. Сили, що їм протистоять,— зовнішніми.
Земна кора утворена велетенськими плитами. Мантія, яка розміщена під земною корою розігрівається рідкими гірськими породами, які оточують земне ядро. При цьому у мантії ви никають гарячі потоки, які впливають на плити, здвигаючи одні та роздвигаючи інші. Коли плити рухаються назустріч одна одній, земна кора збирається у складки. Ці складки утворюють гори. Так, при зіткненні Індії з Азією утворився самий високий на землі гірський ланцюг, Гімалаї. По мірі того, як плити наповзають одна на одну, тиск у земній корі збільшується. Якщо він переходить критичну межу то гірські породи у цьому місці тріскаються і починають рухатися. Це явище має назву землетрус. На краю плит розміщені вулкани, бо це найслабкіші місця земної кори. Розплавлені гірські породи досить легко вириваються на поверхню. Так відбувається виверження вулкану.
Характер рельєфу залежить також від зовнішніх чинників, а саме від дії вітру, температури повітря, води, живих організмів та людини.
Під дією перепаду денних та нічних температур у міцних гірських породах утворюються тріщини. Вода у вигляді дощу та снігу потрапляє у ці тріщини і збільшує їх, замерзаючи чи вимиваючи. Вітер, діючи на ці ділянки ще більше заглиблює їх, це призводить до того, що відколюються великі шматки породи, а з поверхні відшаровуються дрібні частинки. Ці процеси називають вивітрюванням, відшаровуванням та вимиванням.
Під час танення льодовиків, після дощів фрагменти гірських порід переносяться водою. В області швидкої течії осідають крупні фрагменти, а де течія уповільнюється – дрібні камінці. На рівнинах водяний потік уповільнюється і там осідає пісок та глина. Цей процес називають переміщення і нагромадження гірських порід.
Впливають на формування рельєфу і живі організми, особливо людина. Саме людина розкопує, осушує, зрошує і тим самим змінює ділянки земної поверхні. Сьогодні важко знайти ділянки земної поверхні, куди б не втрутилася людина. Щороку їх стає дедалі менше.
Учні складають опорну схему

V. Узагальнення і систематизація вивченого.
Бесіда.
Гадаю, що ми вже можемо дати відповіді на питання, які були поставлені на початку уроку.
1. Що ж таке рельєф?
2. Які основні види рельєфу має поверхня Землі?
3. Що впливає на формування рельєфу?

V. Підсумки уроку.
• Підведення підсумків уроку. (Використовується завдання «Закінчи речення»).
Підведемо підсумки уроку закінчуючи мої речення.
1. Тверда оболонка землі називається…(літосфера).
2. Всі нерівності земної поверхні називають …( рельєфом).
3. Найбільшими нерівностями, що складають рельєф землі є …(материки та океани).
4. Меншими нерівностями є …( рівнини та гори).
5. Рельєф поверхні Землі постійно змінюється під дією…( внутрішніх та зовнішніх сил).
6. Внутрішніми силами є…(рух плит, землетруси, виверження вулканів).
7. До зовнішніх чинників належать…(вода, вітер, температура, живі організми та людина).

• Бесіда
1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам найбільше сподобалось на уроці?
3. Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

VІІ. Домашнє завдання.
1. Опрацювати матеріал підручника § 27, 29.
2. Виконати завдання 1 стор. 130, завд. 1 стор. 38.


Використана література:
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!