УРОК 19 Тема: Практична робота №2. Дослідження фізичних та хімічних явищ.

УРОК 19
Тема: Практична робота №2.
Дослідження фізичних та хімічних явищ.
Цілі уроку:
• перевірити знання правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії;
• поглибити знання про фізичні та хімічні явища, умови перебігу, ознаки хімічних реакцій на підставі експериментальних даних;
• сформувати вміння розрізняти фізичні та хімічні явища за зовнішніми ефектами;
• закріпити на практиці поняття хімічної реакції та фізичного явища;
• продовжити формування навичок:
1) роботи з хімічними речовинами й лабораторним обладнанням;
2) проведення хімічного експерименту й аналізу явищ, що спостерігаються,
3) узагальнювати, вибирати головне, робити висновки в ході практичної роботи.
• виховувати прагнення досліджувати та пояснювати природні явища.

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання:
• нагрівальні прилади(спиртівка),
• тигельні щипці;
• штатив з пробірками;
• пробіркотримач;
Реактиви:
• свічка, сірники;
• мідний дріт;
• оцтова кислота;
• вода
Додаткові матеріали:
• таблиця ”Правила техніки безпеки під час проведення практичних робіт на уроках хімії”;
• знаки з техніки безпеки;
• інструкція з техніки безпеки;
• кольорові картки.

Базові поняття : хімічне явище, фізичне явище, хімічна реакція, ознаки хімічної реакції, умови перебігу хімічної реакції.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь),
• наочний (демонстрація наочності),
• практичний (виконання експерименту)

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Хімія є наукою експериментальною, і в процесі її вивчення виконується велика кількість лабораторних і практичних робіт, які дозволяють краще усвідомити сутність того чи іншого процесу.
На попередньому уроці ми з вами говорили про фізичні та хімічні явища, хімічні реакції, їх ознаки та умови перебігу. Спостерігаючи за демонстраційним експериментом ви вчилися розрізняти між собою конкретні явища за характерними ознаками.
Сьогодні ми з вами продовжуємо вчитися розрізняти фізичні та хімічні явища, а допоможе нам в цьому хімічний експеримент, який лежить в основі практичної роботи № 2, тема якої… (Оголошення теми уроку).
Крім того, ми не повинні забувати, що хімія – одна з небезпечних наук, тому існують правила, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків. Правила ці досить прості, але дотримуватись їх слід дуже суворо, особливо під час виконання експерименту. Слід пам’ятати, що нехтування правилами техніки безпеки може призвести до матеріальних утрат (псування одягу) і завдати шкоди здоров'ю (хімічні й термічні опіки, погіршення зору). Про ці правила ми вже говорили раніше, тож сьогодні ми тільки повторимо їх.
(Оголошення мети і завдань уроку).

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Завдання 1
Продовжить речення...
1. Всі зміни, які відбуваються у навколишньому середовищі називають… (явищами).
2. Явище, під час якого не змінюється речовина називають …(фізичним).
3. Під час хімічного явища речовина …(змінюється).
4. Під час фізичного явища в речовині змінюється …(її агрегатний стан і форма).
5. Хімічні явища описуються за допомогою… (хімічної реакції).
6. Хімічну реакцію складають за допомогою …(формул та коефіцієнтів).
7. Коефіцієнт це…(велика цифра, яка ставиться перед формулою), він вказує на …(кількість структурних одиниць речовини).
8. Речовини, які вступають в реакцію називають…(вихідними).
9. Продукти реакції – це речовини, які …(утворюються під час реакції).
10. Все те, що ми спостерігаємо під час хімічної реакції називають…(ознаками реакції).
11. Ознаками реакції можуть бути…(зміна забарвлення, газ, осад, світло, тепло).
12. Умовами перебігу реакції є …(наявність речовин, контакт між речовинами, зміна температури, перемішування).

ІV. Практична робота
1. Інструктаж з техніки безпеки.
Завдання 2
Виправ помилки
Учням пропонують речення з помилками, їх треба знайти та виправити.
Речення
1. В кабінеті хімії можна працювати в халатах.(треба обов’язково).
2. Під час роботи на робочому столі можуть знаходитися портфель, підручник з хімії, верхній одяг. (слово зайве).
3. Виконувати досліди потрібно спокійно, стоячи, голосно розмовляючи. (сидячи, мовчки).
4. Реактиви для дослідів можна брати в різних кількостях (в зазначених інструкцією).
5. Надлишок реактиву злийте назад у посудину( не можна зливати).
6. Під час нагрівання розчину у пробірці, пробірку міцно тримайте руками (дерев’яним пробіркотримачем ).
7. Нагріваючи рідину загляньте в пробірку, щоб переконатися, що ви її достатньо нагріли (не заглядайте).
8. Перш ніж використати кислоту, спробуйте її, щоб переконатися що вона достатньо кисла ( не можна пробувати речовину на смак).
9. Якщо кислота потрапила на руки добре витріть їх полотенцем (помийте їх великою кількістю води).
10. Гарячі предмети ставте на парту чи стілець, щоб запобігти опіку ( керамічну плитку, або спеціальну підставку).
11. Свій сніданок покладіть на лабораторний стіл, щоб у вільну від роботи хвилину з’їсти його ( не можна класти сніданки на лабораторні столи, не можна вживати їжу в хімічному кабінеті).

На уроках хімії під час виконання практичних та лабораторних робіт використовують знаки з техніки безпеки. Розглянемо деякі з них (робота з таблицею, роздатковим матеріалом).
Питання:
• На які групи можна поділити знаки з техніки безпеки?
• Чому вони мають різну форму?
• На які з них, на вашу думку, треба звернути особливу увагу?

Завдання 3
Ознайомтеся з дослідами, які вам необхідно зробити. Запропонуйте знаки з техніки безпеки, які будуть доречні при виконанні даної роботи.

2. Виконання роботи.

• Дослід № 1
Прожарювання міді І
Обережно запаліть спиртівку. За допомогою тигельних щипців внесіть у полум'я спиртівки мідний дріт або пластинку. Через 1 хв. вийміть. Загасіть спиртівку.
1. Як правильно запалити спиртівку? (Обережно, збоку, не нахиляючись над нею).
2. Як правильно загасити спиртівку? (За допомогою ковпачка закрити полум’я).

Виконайте дослід.
3. Що спостерігаєте? (Частина дроту, яка була у полум’ї змінила свій колір на чорний).
4. Чому відбулася зміна кольору? (Утворилася нова речовина).
5. Яке явище спостерігали? (Хімічне).
6. Чому? (Під час процесу утворилася нова речовина, а це відбувається саме під час хімічного явища).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

• Дослід № 2
Нагрівання стеарину.
Покладіть у пробірку декілька невеликих шматочків стеаринової свічки, обережно нагрівайте пробірку на полум’ї спиртівки.
7. За допомогою чого треба тримати пробірку при її нагріванні? (Пробірку тримаємо дерев’яним пробіркотримачем).
8. Як правильно закріпити пробірку у пробіркотримач(Пробірка повинна прокручуватися).
9. Чому саме так? (При нагріванні скло розширюється і якщо пробірку закріпити досить щільно, вона лопне).
10. Як правильно нагрівати пробірку? (Спочатку треба добре прогріти всю пробірку, а після цього нагрівати у тому місці, де знаходиться суміш).

Виконайте дослід.
11. Що спостерігаєте? (Зміну агрегатного стану речовини з твердого на рідкий).
12. Чи утворилася нова речовина? (Ні, речовина тільки змінила свій агрегатний стан).
13. Яке явище спостерігали? (Фізичне).
14. Чому? (Під час процесу речовина не змінилася, а це спостерігається саме під час фізичного явища).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

• Дослід № 3
Гашення соди.
Невелику кількість соди помістіть у пробірку і додайте краплями розчин оцтової кислоти.
15. Як треба поводитися з кислотою? (Обережно).
16. Що треба зробити, якщо кислота потрапить на руки? (Змити великою кількістю води).
Виконайте дослід.
17. Що спостерігаєте? (Шипіння, утворюються бульбашки газу).
18. Про що свідчить утворення газу? (Утворилася нова речовина).
19. Яке явище спостерігали? (Хімічне).
20. Чому? (Під час процесу утворилася нова речовина, а це відбувається саме під час хімічного явища).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

• Дослід № 4
Згинання скляної трубки.
Нагрівайте скляну трубку в місці згину у полум’ї спиртівки, безперервно повертаючи трубку навколо своєї осі доти, доки скло не стане м'яким. Вийміть трубку з вогню, зігніть під невеликим кутом, спрямовуючи при цьому кінці трубки вгору.
21. Як треба нагрівати скляну трубку? (Спочатку прогріти більшу її частину, яка буде контактувати з полум’ям, бо інакше вона лопне).

Виконайте дослід.
22. Що спостерігаєте? (Зміну форми речовини).
23. Чи утворилася нова речовина? (Ні, речовина тільки змінила свою форму).
24. Яке явище спостерігали? (Фізичне).
25. Чому? (Під час процесу речовина не змінилася, а це спостерігається саме під час фізичного явища).
(Учні роблять відповідні записи у зошит для практичних робіт).

V. Підсумки уроку
1. З чим ви познайомилися під час проведення практичної роботи?
• З фізичними та хімічними явищами.
2. За якою ознакою відрізняють фізичні та хімічні явища?
• За зміною речовини.
3. Як саме розрізнити фізичне та хімічне явища?
• Якщо під час процесу утворюється нова речовина, то в такому випадку відбувається хімічне явище. Якщо речовина не змінюється, а змінюється тільки її агрегатний стан чи форма, то в такому випадку спостерігається фізичне явище.

Зробіть висновки роботи (учні записують висновок у зошити для практичних робіт).

4. Чому ви навчилися під час проведення роботи?
• Навчилися розрізняти за характерними ознаками фізичні та хімічні явища.

Зробіть підсумки роботи (учні записують підсумок уроку у зошити для практичних робіт)

VІ. Домашнє завдання
Повторити § 14, 15 ст. 102-115, конспект попереднього уроку.
Виконати завдання 7 ст. 110, 1 ст. 118.


Список використаної літератури:
1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.
2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).
І.І. Акімова, Н.В. Запорожець. Зошит для лабораторних та практичних робіт. Хімія.


Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!