УРОК 18 Тема. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

УРОК 18
Тема. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.
Цілі уроку:
• повторити й поглибити знання про фізичні та хімічні явища, з'ясувати їхні істотні від-мінності;
• сформувати поняття про хімічні реакції;
• з'ясувати ознаки хімічних реакцій і умови їх протікання за експериментальними даними;.
• повторити матеріал попередніх уроків;
• розвивати логічне мислення,
• розвивати вміння та навички:
1) роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням,
2) узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки.
• виховувати прагнення досліджувати навколишній світ

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, опорними схемами, періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту),
• наочний (демонстрація наочності),
• практичний (демонстрування)

Обладнання:
• періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва,
• опорні схеми, схема опорного конспекту,
• набір для демонстрування.

Базові поняття та терміни: явища, хімічні явища, фізичні явища, хімічна реакція..

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Що було задано додому?
(Повторити § 10, виконати завдання 3, 4, ст. 81).
Чи всі виконали домашнє завдання?
Які були труднощі під час його виконання?
Перевіримо виконання завдань. (два учні працюють біля дошки, виконують завдання3, 4).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Подивіться навколо себе і ви помітите, що ніщо в світі не стоїть на місці, все змінюється. Щомиті хтось народжується, хтось вмирає, щось змінює свою форму (вода), колір (небо) та ін. Усі зміни, що відбуваються у природі, називають явищами природи. Кипіння, випаровування і замерзання води, дощ, сніг, рух Сонця, зміна дня і ночі, листопад — все це явища природи. З більшістю явищ ми вже знайомі з курсу природознавства. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про фізичні та хімічні явища.
Повернувшись додому з уроку хімії, учень подумав: «Як же багато навколо хімічних явищ!
Наприклад:
а) іде тепло від батареї опалення;
в) горять іменинні свічки;
г) мама "гасить" соду оцтом, готуючи тісто;
д) скисає молоко, не випите кішкою;
ж) після додавання цукру чай стає солодким;
з) з відкритої пляшки "Фанти" виділяються бульбашки газу;
і) на цвяхах у гаражі з'являється іржа
к) узимку гілля дерев вкривається памороззю;
л) за зиму опале листя згниває;
м) запах розлитих парфумів швидко поширюється по всій кімнаті;
н) з часом на стінках чайника утворюється накип;
Чи дійсно всі процеси, перелічені ним є хімічними? За якими ознаками можна розділити фізичні та хімічні явища?
На ці питання ми повинні знайти відповідь під час вивчення нового матеріалу. Крім того, ми повинні в кінці уроку виправити помилки, зроблені учнем, а щоб нам не помилитися самим ми повинні розглянути матеріал уроку тема якого… ( Оголошення теми та мети уроку)

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Актуалізація опорних знань
Перш за все давайте з’ясуємо, чим відрізняються між собою фізичні та хімічні явища? Що спільного між ними. для цього розглянемо приклади.
1. Які зміни відбуваються з водою в природі протягом року? (Вода змінює свій агрегатний стан).
2. Як саме змінюється агрегатний стан води в природі? (Взимку твердий – сніг, навесні – рідкий, влітку – рідкий та газоподібний).
3. Від чого залежить агрегатний стан води в природі? (Від температури).
4. Як саме впливає температура на зміну агрегатного стану води в природі? (При зниженні температури вода переходить в рідкий стан, при підвищенні – в рідкий, при досить високій температурі - випаровується).
5. Чи відбуваються зміни в молекулі самої речовини? (Ні, молекули води не змінюються).
6. Тож це явище є фізичним чи хімічним? (Фізичним).
Так, дійсно, якщо речовина змінює свою форму чи агрегатний стан, але при цьому молекули речовини не змінюються, то ми говоримо про фізичні явища.
Демонстрація 1
Візьмемо шматок мідного дроту і виготовимо спіраль.
7. Які відбулися зміни з речовиною? (Вона змінила свою форму).
8. Яке це явище? (Фізичне)
9. Чому? (Змінилася форма, але не змінилася речовина)
Прожарюємо дріт у полум'ї спиртівки.
10. Що спостерігаєте? (Дріт почорнів).
Так дійсно, дріт почорнів, бо мідь прореагувала з киснем і утворила нову складну речовину Купрум (ІІ) оксид.
11. Яке це явище? (Хімічне).
12. Чому? (Змінилася речовина, з неї утворилася інша речовина).
Тож зробимо висновок.
13. Чим відрізняються фізичні явища від хімічних? ( Фізичні явища не супроводжуються зміною речовини, речовина змінює свою форму чи агрегатний стан. При хімічних явищах речовина перетворюється на іншу речовину).
Сформуємо визначення.
Явища, під час яких речовина не перетворюється на іншу, називають фізичними.
Явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші, називають хімічними.
Учні складають опорну схему.

2. Хімічні реакції.
Зміни, що відбуваються з речовиною внаслідок хімічних явищ, описуються хімічними реакціями.
Хімічна реакція – це умовний запис хімічного процесу за допомогою хімічних формул та індексів.
Речовини, що вступають у реакцію, називаються вихідними речовинами, або реагентами.
Речовини, що утворюються в результаті реакції, називаються продуктами реакції.
Умовний запис хімічної реакції:
А + В = С + D
вихідні продукти
речовини реакції
Повернемося до мідного дроту і запишемо хімічну реакцію, яка описує зміну, що відбулася з міддю.
Cu + O2 = CuO
14. Які речовини є вихідними? (Мідь і кисень).
15. Яка речовина є продуктом реакції? (Купрум (ІІ) оксид)
А тепер давайте з’ясуємо, які ознаки реакції говорять про те, що вона відбулася.
16. Які зміни відбулися з мідним дротом? (Змінився колір з червоного на чорний). Отже, однією з ознак хімічної реакції є зміна забарвлення. Чи тільки тверді речовини змінюють свій колір під час хімічної реакції. Щоб відповісти на це запитання проведемо слідуючий дослід.
Демонстрація 2
До розчину їдкого натру додаємо дві краплі фенолфталеїну (речовина, яка змінює свій колір залежно від середовища).
17. Що спостерігаємо? (Розчин забарвлюється в малиновий колір)
Потім по краплинах додаємо розчин хлоридної кислоти.
18. Що спостерігаємо? (Розчин знебарвився).
19. Чи відбулася хімічна реакція? (Так).
20. Чому ви так вважаєте? (Змінився колір)
21. Яка ознака хімічної реакції? (Зміна забарвлення).
Учні складають опорну схему.
Запишемо хімічне рівняння, яке відбулося:

НС1 + NaОН = NаСІ + Н20

Демонстрація 3
Візьмемо шматочок крейди СаС03 й додамо трохи хлоридної кислоти НС1.
22. Що спостерігаємо? (Бурне кипіння).
Так дійсно, бурне кипіння речовини говорить про те, що відбувається хімічна реакція, внаслідок якої виділяється газ. Це і є ознакою цієї реакції.
Записуємо хімічне рівняння, що описує цей хімічний процес.

СаС03 + НСІ = СаСl2 + Н 20 + С02

Теж саме можна спостерігати вдома, коли готується тісто для печива і соду гасять оцтом. Цей процес супроводжується шипінням за рахунок утворення під час реакції вуглекислого газу. Газоподібну речовину відзначаємо знаком ↑.
Учні складають опорну схему.

Демонстрація 4
До розчину натрій сульфату додали кілька крапель барій хлориду.
23. Що спостерігаєте? (Випадає білий осад).
24. Яка ознака цієї хімічної реакції? (Випадання осаду)
Умовний запис хімічної реакції:

ВаС12 + Na2S04 = 2 NaС1 + ВаS04↓
Осад позначаємо знаком ↓
Учні складають опорну схему.

Демонстрація 5
До розчину (амоній хлориду) по краплинах додаємо розчин їдкого натру, нагріємо.
25. Що відчуваєте? (з'являється неприємний запах). Так дійсно, це запах амоніаку.
26. Яка ознака реакції? (Поява запаху)
Учні складають опорну схему.
Демонстрація 6.
Запалюємо спиртівку, яка містить спирт.
27. Що спостерігаєте? (Світло).
28. Якщо піднести руку до полум’я, що відчуємо? (Тепло)
29. Яка ознака цієї реакції? (Виділення тепла і світла).
Учні складають опорну схему.

Ми простежили за перебігом певної кількості реакцій.
Які умови ми створювали для того, щоб вони відбулися? (Єднали речовини, перемішували, підпалювали, нагрівали).
Отже, можна сказати, що для того, щоб відбулася хімічна реакція необхідно:
— Наявність речовин,
— Тісний контакт між ними,
— Зміна температури.

V. Узагальнення та закріплення знань
Тож давайте повернемося до початку уроку і спробуємо виправити помилки, зроблені учнем.

Завдання.
Із запропонованого переліку явищ вибрати:
І варіант фізичні явища
ІІ варіант хімічні явища.
а) іде тепло від батареї опалення;
в) горять іменинні свічки;
г) мама "гасить" соду оцтом, готуючи тісто;
д) скисає молоко, не випите кішкою;
ж) після додавання цукру чай стає солодким;
з) з відкритої пляшки "Фанти" виділяються бульбашки газу;
і) на цвяхах у гаражі з'являється іржа
к) узимку гілля дерев вкривається памороззю;
л) за зиму опале листя згниває;
м) запах розлитих парфумів швидко поширюється по всій кімнаті;
н) з часом на стінках чайника утворюється накип;
Завдання 2
І варіант
Визначити формулу речовини, до складу якої входить 74,7% хлору. Відносна молекулярна маса речовини 95.

ІІ варіант
Визначити формулу речовини, до складу якої входить алюміній, та 79 % хлору . Відносна молекулярна маса речовини 133,5.

Завдання 3
Порівняйте дії двох ремісників: коваля та металурга.
Коваль бере залізний брусок, нагріває його, б'є по ньому молотом і в результаті отримує виріб, наприклад підкову.
Металург бере залізну руду — бурий порошок або камені, які не проводять електричного струму й легко розсипаються внаслідок удару молотком,— й перетворює її на блискучі бруски заліза — метал, який має металічний блиск, добре проводить електричний струм, унаслідок удару не розсипається, а розплющується.
У якому випадку проходить фізичне явище, а в якому — хімічне? Поясніть.

Завдання 4
Закінчити речення очікувань:
1. Я знаю, що під час хімічних явищ молекули речовини: ___________________________ .
2. Я знаю, що під час фізичних явищ молекули речовини ___________________ .
3. Я знаю, хімічні явища описуються ____________________________________ .
4. Я знаю, що хімічну реакцію складають за допомогою __________________, та _________________ .
5. Я знаю, що речовини, які вступають в реакцію називають _________________ .
6. Я знаю, що кінцевими продуктами реакції називають _____________________ .
7. Я знаю, що ознаками хімічної реакції є _________________________________ .
8. Я знаю, що для того, щоб відбулася реакція необхідно: ___________________ .

VІ. Підведення підсумків уроку.
1. При фізичному явищі речовина змінює свою форму та колір, проте сама не змінюється.
2. При хімічному явищі відбувається утворення нової речовини.
3. Хімічне явище описується хімічним рівнянням.
4. Хімічна реакції має певні ознаки і відбувається за певних умов.

VІІ. Домашнє завдання
• Опрацювати матеріал підручника § 14, 15 ст. 102-115, конспекту уроку.
• Виконати завдання 3-5 ст. 110.


Список використаної літератури:
1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.
2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).


Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!