УРОК 28 Тема. Температура та атмосферний тиск. Вітер.

УРОК 28  Тема. Температура та атмосферний тиск. Вітер. УРОК 28
Тема. Температура та атмосферний тиск. Вітер.
Мета:
• сформувати в учнів знання про температуру та атмосферний тиск, причини переміщення повітря над земною поверхнею та його значення..
Завдання:
• сформувати в учнів уявлення про атмосферний тиск, про нагрівання повітря від поверхні Землі та зміну його температури з висотою;
• сформувати уявлення про причини переміщення повітряних мас;
• продовжувати розвивати вміння та навички:
• користуватися термометром, барометром;
• працювати з підручником та додатковою літературою, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, вибирати головне, робити висновки;
• виховувати прагнення досліджувати навколишній світ та охороняти довкілля.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: атмосфера, атмосферний тиск, барометр, барометр-анероїд, термометри, вітер, властивості вітру, флюгер.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, пояснення, робота з підручником);
• наочний (демонстрація наочності),

Обладнання:
• схематичне зображення атмосфери;
• термометр;
• барометр;
• підручник.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 25.
• Виконати завдання 1,4 на стор. 119 письмово, 2,3 - усно.
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?
4. Перевіримо виконання завдань. (учні відповідають усно, за правильні відповіді отримують картки відповідного кольору.

ІІІ. Опитування попереднього матеріалу
Передбачає самостійну роботу за варіантами.
І варіант
1. Повітряна оболонка Землі називається:
а) атмосфера; б) гідросфера; в) стратосфера.
0,5 б.
2. Солону воду містить:
а) річка; б) підземна вода; в) море.
0,5 б.
3. Озон знаходиться у шарі атмосфери:
а) тропосфері; б) іоносфері; в) стратосфері.
0,5 б.
4. Встановіть співвідношення між колонками:
1. Так. а) солоної води більше ніж прісної;
б) повітря захищає нас від бомбардування метеоритами;
в) повітря – чиста речовина;
2. Ні. г) повітря – неоднорідна суміш;
д) яр та печера – це приклади руйнівної дії води;
є) тепле повітря піднімається вгору.
3 б.
5. Допишіть речення:
Водну оболонку землі називають _____________________________ .
0,75 б.
6. Допишіть речення:
Тропосфера – це ___________________________________________________________.
1,0 б.
7. Із запропонованого переліку виберіть зайве: річка, став, струмок, море, тала вода. Чому саме це слово є зайвим?
1,25 б.

8. Порівняй, що більше:
а) Гідросфера чи б) океан; в) Атмосфера чи г) тропосфера.
1,5 б.
9. Знайдіть помилки у реченнях та виправте їх.
1. Усі води, що знаходяться у рідкому твердому та газоподібному стані утворюють водну оболонку Землі – атмосферу .
2. З космосу наша планета має зелений колір, бо на ній є зелені рослини.
3. Світовий океан об’єднує воду всіх річок та джерел планети.
4. Солоною є вода річок та суходолу.
3,0 б.
ІІ варіант
1. Водна оболонка Землі називається:
а) атмосфера; б) гідросфера; в) стратосфера.
0,5 б.
2. Озон містить:
а) іоносфера; б) тропосфера; в) стратосфера.
0,5 б.

3. Всі життєві процеси відбуваються у :
а) тропосфері; б) іоносфері; в) стратосфері.
0,5 б.
4. Встановіть співвідношення між колонками:
1. Так. а) прісної води більше ніж солоної;
б) повітря захищає нас від переохолодження;
в) повітря – природна суміш;
2. Ні. г) до складу повітря входить 50% кисню;
д) повітря прозоре, кисле на смак;
є) тепле повітря опускається вниз.
3 б.
5. Допишіть речення:
Повітряну оболонку землі називають _____________________________ .
0,75 б.
6. Допишіть речення:
Стратосфера – це ___________________________________________________________.
1,0 б.
7. Із запропонованого переліку виберіть зайве: річка, став, стратосфера, море, тала вода. Чому саме це слово є зайвим?
1,25 б.

8. Порівняй, що більше:
а) «Світовий океан» чи б) океан; в) Стратосфера чи г) тропосфера.
1,5 б.
9. Знайдіть помилки у реченнях та виправте їх.
1. Нижнім шаром атмосфери є іоносфера.
2. Повітря – це природна неоднорідна суміш.
3. Один глечик солоної води дорожчий від цілої прісної річки.
4. Яр та ущелини утворюються внаслідок землетрусів.

3,0 б.
ІІІ варіант
1. Нижній шар атмосфери називається:
а) іоносфера; б) тропосфера; в) стратосфера.
0,5 б.
2. Прісну воду містить:
а) річка; б) океан; в) море.
0,5 б.
3. Колір нашої планети з космосу :
а) голубий б) зелений; в) білий.
0,5 б.
4. Встановіть співвідношення між колонками:
1. Так. а) до чинників, що забезпечують життя на планеті земля належать: вода, повітря, тепло та світло;
б) повітря містить кисень, необхідний нам для дихання;
в) повітря – газоподібна, неоднорідна суміш;
2. Ні. г) до складу повітря обов’язково входить кисень і вуглекислий газ;
д) повітря добре проводить тепло;
є) всі процеси життя відбуваються у тропосфері – нижньому шарі атмосфери.
.
3 б.
5. Допишіть речення:
Безперервне переміщення води під впливом сонячної енергії називають_________________ .
0,75 б.
6. Допишіть речення:
Атмосфера – це ___________________________________________________________.
1,0 б.
7. Із запропонованого переліку виберіть зайве: атмосфера, гідросфера, стратосфера, іоносфера. Чому саме це слово є зайвим?
1,25 б.

8. Порівняй, що більше:
а) «Світовий океан» чи б) річка; в) стратосфера чи г) атмосфера.
1,5 б.
9. Знайдіть помилки у реченнях та виправте їх.
1. Світовий океан об’єднує 5 океанів.
2. Прісної води на планеті набагато більше ніж солоної.
3. Повітря має форму та об’єм.
4. Морська вода містить прісну воду.
3,0 б.
ІV. Мотивація навчальної діяльності.
Оголошення теми, мети та завдань уроку.
На попередньому уроці ми з вами розпочали вивчати особливості повітряної оболонки землі – атмосфери. Але до сих пір нам невідомо
• Як нагрівається повітря?
• Чому вранці холодно, а ввечері тепло?
• Чи має повітря масу?
• Чому рухається повітря?
• У яких напрямках може рухатися повітря?
Саме на ці питання ми спробуємо знайти відповіді сьогодні на уроці. А щоб це зробити ми повинні розглянути матеріал уроку тема якого…(Оголошення теми та мети уроку).

План (запис на дошці)
1. Температура повітря, його рух.
2. Атмосферний тиск.
3. Вітер.

V. Вивчення нового матеріалу
1. Температура повітря і його рух.
• Як називають повітряну оболонку Землі? (Повітряну оболонку землі називають атмосферою).
• Як відбувається нагрівання повітря? (Сонячні промені проходять через прозоре повітря, і поглинаються земною поверхнею, потім теплі предмети відбивають тепло у повітря і воно нагрівається).
Так, дійсно, сонячне проміння вільно проходить крізь товщу атмосфери й досягає поверхні Землі, де майже повністю поглинається ґрунтом, водами морів і океанів та інших водойм, живими організмами. Внаслідок вбирання сонячного проміння земна поверхня вдень нагрівається. Від теплих предметів на поверхні Землі нагрівається повітря. Тому шари повітря біля поверхні Землі мають вищу температуру порівняно з верхніми шарами атмосфери.
• Чому вершини гір покриті снігом, а біля підніжжя гір снігу немає? (Шари повітря біля поверхні землі мають вищу температуру порівняно з верхніми шарами атмосфери).
У нижніх шарах атмосфери з підняттям угору на 1 км температура повітря знижується в середньому на 6°. Через це на висоті 7 — 8 км навіть у теплі дні температура може становити -15 - 20°.
Отже, температура повітря на різній висоті неоднакова. В зв'язку з цим повітря постійно рухається вертикально, тобто знизу вгору і назад: тепле повітря піднімається вгору, а холод опускається вниз. Таким чином здійснюється регуляція теплообміну Землі та космосу.
• Чому тепле повітря піднімається вгору? (При нагріванні повітря стає легшим і тому піднімається вгору).
• Чому протягом дня температура повітря різна?
Ступінь нагрівання поверхні Землі залежить від кута падіння сонячних променів. Вранці кут падіння невеликий, тому поверхня Землі прогрівається не досить сильно і відповідно у повітря відбивається менше тепла. Тому вранці завжди прохолодно. Найбільше прогрівається повітря вдень, бо кут падіння сонячних променів великий, більше тепла поглинається землею і відповідно відбивається у повітря. Ввечері незалежно від того, що кут падіння сонячних променів невеликий тепло, бо протягом дня поверхня Землі достатньо прогріта і продовжує відбивати тепло у повітря.

• Яким приладом вимірюють температуру повітря? (Термометром).
• В яких одиницях вимірюють температуру? (Градусах Цельсію).
Так, дійсно, у нас в Україні, як і в більшості країн Європи та Азії, застосовують систему відліку температури, яку запропонував у 1742 році шведський астроном і фізик Андерс Цельсій (°С). Він взяв за постійні точки відліку точки замерзання і кипіння води (0° і 100°), а відстань між ними поділив на 100 частин. Ця система відліку виявилася найпростішою і набула поширення у світі. Градуси вище від нуля вважають додатними (тепло), а нижче нуля — від'ємними (холод).
Перший термометр виготовив у 1586 році видатний італійський учений Галілео Галілей.
Для вимірювання температури повітря застосовують ртутні чи спиртові термометри. Термометри для вимірювання високих температур мають бути ртутними, оскільки температура кипіння ртуті +357 °С, а замерзання -39 °С. У випадках коли треба виміряти більш низьку температуру використовують спиртові термометри, бо температура замерзання спирту-112 °С, а кипіння +78 °С.

2. Атмосферний тиск.
• Чи має повітря масу?
Так, повітря має масу, яка приблизно становить 5 млрд. тонн і тому зрозуміло, що маючи масу повітря чинить тиск на поверхню Землі. Це явище називається атмосферним тиском.
• Чи відчувають люди атмосферний тиск?
Ми його не відчуваємо, тому що в організмі є певні пристосування. У наших тканинах, як і в інших живих організмів, є повітряні бульбашки, тиск повітря в яких протидіє атмосферному тискові і не дає йому нас роздушити. Але ми відчуваємо різку зміну атмосферного тиску. Відчуває цю зміну не тільки людина, а й тварини та рослини.
Прилад, яким вимірюють тиск, називають барометром. (Демонстрування барометра-анероїда). Слово «барометр» у перекладі українською мовою означає «вимірник тиску». Існують ртутний та безрідинний барометри. Ртутний барометр має недолік: його незручно носити із собою в походах і експедиціях. Оскільки ртуть – досить небезпечна речовина, а у поході прилад може розбитися. Тому для визначення атмосферного тиску користуються барометром-анероїдом. «Анероїд» у перекладі з грецької мови означає «безрідинний»: у ньому ртуті немає. Основна частина анероїда — металева коробочка, вставлена в корпус приладу. Корпус має стрілку та шкалу. З цієї коробочки викачане повітря, тому її стінки дуже чутливі до змін атмосферного тиску: зі зменшенням тиску коробочка розширюється, а зі збільшенням, навпаки, стискується. За допомогою нескладного пристрою ці зміни коробочки передаються стрілці, яка й показує на шкалі атмосферний тиск.
За нормальний атмосферний тиск прийнято вважати тиск атмосфери, який відповідає тискові ртутного стовпчика висотою 760 мм. Тиск повітря, більший за 760 мм рт. ст. вважається підвищеним, нижчий 760 мм – зниженим.

3. Вітер.
Отже, ми з вами з’ясували, що поверхня Землі нагрівається сонячним промінням неоднаково: більше нагріваються ділянки Земної поверхні, які ближче до екватора, а ближче до полюсів Земля нагрівається менше. Внаслідок такого нерівномірного нагрівання поверхні Землі виникає рух повітря не тільки знизу вгору й зверху вниз, а й уздовж поверхні Землі.
Під час нагрівання повітря розширюється, стає легшим і піднімається вгору. При цьому тиск теплого повітря на поверхню Землі знижується. Охолоджуючись, повітря стискується, стає густішим, важчим і опускається донизу. Його тиск підвищується. Отже, тепле і холодне повітря здійснюють різний тиск на поверхню Землі. Між двома неоднаково нагрітими ділянками Землі повітря рухатиметься у бік більше прогрітої ділянки, над якою тиск нижчий. З цієї причини утворюється вітер.
Вітер — рух повітря в горизонтальному напрямку відносно Земної поверхні. Отже, вітер виникає внаслідок різниці атмосферного тиску над окремими ділянками поверхні Землі.
Вітер має багато властивостей, серед них: силу, напрям, вологість і температуру.
Напрям вітру та його силу встановлюють за допомогою спеціального приладу, який називається флюгер. (робота з підручником).
Флюгер являє собою стрижень до якого прикріплена стрілка з гострим кінцем (флюгарка). Вона завжди спрямована проти вітру. Нижче від стрілки нерухомо прикріплені вісім (чотири) стриженців — покажчиків основних (основних і проміжних) сторін горизонту.
Назва вітру залежить від сторони горизонту, звідки він дме: якщо з північного заходу, то кажуть, що він північно-західний, якщо ж з південного заходу—то південно-західний.
Разом зі стрілкою обертається й рамка, прикріплена вище від флюгарки. У цій рамці вільно висить металева пластинка, прикріплена за верхній кінець. Чим сильніший вітер, тим більше відхиляється пластинка від свого звичайного положення. Шкала під пластиною показує значення сили вітру. За відхиленням пластинки й роблять висновок про силу вітру.


4. Значення вітру.
Вітер може виконувати корисну для людини роботу і завдавати їй шкоди.
• Яке негативне значення вітру для людини? (Сильні вітри руйнують житло людини, ламають дерева, знищують гнізда птахів тощо)
Так, дійсно, руйнуючи житла і споруди, вітер завдає великих збитків.
• Яку корисну роботу виконує вітер у природі?
Переміщуючи хмари, змінює погоду і приймає участь у кругообігу води в природі; переносить гірські породи (пил, пісок), створює форми рельєфу (піщані кучугури, котловани); впливає на життя живих організмів (поширює насіння рослин тощо).
• Де в господарстві люди використовують силу вітру?
В давнину в Україні використовували силу вітру для роботи млинів (приміщення, де зерно перемелювали на муку), які ще називали вітряками. Вітрила, які надував вітер, допомагали у плаванні морем. Нині він «працює» на вітрових електростанціях.

VІ. Узагальнення і систематизація вивченого.
Бесіда.
1. Як нагрівається повітря?
2. Чому вранці прохолодно, а ввечері тепло?
3. Чим вимірюють температуру повітря?
4. У якому випадку застосовують ртутний чи спиртовий термометри?
5. Для яких цілей використовують барометр?
6. Чим відрізняється звичайний барометр від барометру – анероїду?
7. Що таке вітер?
8. Чим можна виміряти силу та напрямок вітру?

VІІ. Підбиття підсумків уроку
• Висновки:
1. Повітря нагрівається внаслідок…(відбиття тепла від нагрітої поверхні Землі).
2. Температуру повітря вимірюють… (термометрами), які можуть бути… (ртутними та спиртовими).
3. Тиск, який здійснює повітря на поверхню землі називають… (атмосферним тиском). Його вимірюють …(барометром).
4. Вітер – це…( рух повітряних мас у горизонтальному напрямку вздовж поверхні Землі).
5. Рух вітру відбувається у напрямку…(з області високого тиску в область низького).
6. Силу та напрям вітру вимірюють…( флюгером).

• Виконання завдань.
Завдання 1. Виміряти температуру повітря у кабінеті за допомогою ртутного термометру.

Завдання 2. Виміряти атмосферний тиск повітря у кабінеті за допомогою барометра.

1. Бесіда
1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам найбільше сподобалось на уроці?
3. Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

7. Домашнє завдання
• Опрацювати матеріал підручника § 26.


Використана література:
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.

2.Т.Г Гільберг, Л. мирна, В. Проценко. завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу "Природознавство" 5 клас. - тернопіль: ФОП Кошлатий Є.А., 2005. - 72 с.Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!