УРОК 27 Тема. Повітряна оболонка Землі.

УРОК 27  Тема. Повітряна оболонка Землі. УРОК 27
Тема. Повітряна оболонка Землі.
Мета:
• сформувати в учнів знання про повітряну оболонку Землі та її роль у природі.
Завдання:
• сформувати в учнів уявлення про повітряну оболонку, її структуру, хімічний склад, роль у природі, заходи щодо охорони повітря;
• продовжувати формувати в учнів поняття про властивості повітря (невидимість, прозорість, безбарвність, відсутність запаху, смаку, малу теплопровідність) та його значення у природі;
• продовжувати розвивати вміння та навички:
- працювати з підручником та додатковою літературою, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, вибирати головне, робити висновки;
- виховувати прагнення досліджувати навколишній світ та охороняти довкілля.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: атмосфера, тропосфера, стратосфера, повітря, озоновий шар.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, пояснення, робота з підручником);
• наочний (демонстрація наочності),

Обладнання:
• схематичне зображення атмосфери;
• малюнки , де зображено атмосферу, гори, вершини яких вкриті снігом;
• хімічний стакан;
• кристалізатор з водою;
• шприць;
• повітряна кулька;
• підручник.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 23, 24.
• Виконати завдання 1,4,6 на стор.116.
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?
4. Перевіримо виконання завдань. (учні відповідають усно, за правильні відповіді отримують картки відповідного кольору (№1 – 2 чорні, що відповідає 0,5 балам; №4 – коричнева, що відповідає 0,75 балам, №6 – синя, що відповідає 1 балу).

ІІІ. Опитування попереднього матеріалу
Учні набирають банк знань, отримуючи за кожну відповідь картки різного кольору. Колір картки вказує на різний рівень складності питань та повноту відповідей.
фронтальна бесіда
1. Які чинники забезпечують життя на планеті Земля?
2. Який колір має наша планета з космосу? Чому?
3. Що називають гідросферою?
4. У якому агрегатному стані може перебувати вода на планеті Земля?
5. Що ви розумієте під поняттям «Світовий океан»?
6. Води яких 4 океанів об’єднує Світовий океан?
7. Яка вода є на нашій планеті?
8. Де знаходиться солона вода?
9. Де знаходиться прісна вода?
10. Якої води на планеті більше прісної чи солоної?
11. Назвіть найкрупніші річки України?
12. У чому полягає руйнівна дія води?
13. Що ви розумієте під поняттям «колообіг води у природі»?
14. Яке значення колообігу води?
За вірні відповіді учні отримують картки різного кольору. Колір картки відповідає складності завдань та повноті відповіді учнів.


Завдання
Виправ помилки.
Учням пропонуються твердження з помилками. Помилки необхідно знайти та ви правити.
1. Усі води, що знаходяться у рідкому твердому та газоподібному стані утворюють водну оболонку Землі – атмосферу …(гідросферу).
2. З космосу наша планета має зелений колір, бо на ній є зелені рослини…(голубий, бо більшу частину її займає вода).
3. Світовий океан об’єднує воду всіх річок планети…(чотирьох океанів).
4. Солоною є вода річок та суходолу…(прісною).
5. Світовий океан об’єднує 5 океанів…(чотири).
6. Прісної води на планеті набагато більше ніж солоної…(навпаки).
7. Один глечик солоної води дорожчий від цілої прісної річки…(навпаки).
8. Яр та ущелини утворюються внаслідок землетрусів…(руйнівної дії води).
9. Моря та океани містять прісну воду…(солону).

ІV. Мотивація навчальної діяльності.
Оголошення теми, мети та завдань уроку.
Ми з вами живемо на дні повітряного океану. Скрізь нас кочує прозоре покривало з повітря. Це покривало захищає всі живі істоти від небезпечного сонячного та космічного випромінювання. Щодень тонни космічних часток (метеорів) згоряють, не долітаючи до поверхні Землі. Без цієї повітряної оболонки наша планета була б неживою - сонячні промені зігрівали б освітлений бік Землі, а неосвітлений був би надзвичайно холодним.
Чому на планеті повітря не вичерпується? Чому планету не бомбардують метеорити подібно до Марса чи Місяця? Що входить до складу повітря? Яке значення повітря має для живих істот? Чому повітря відносять до чинників, що забезпечують життя на планеті? У якому стані сьогодні повітря на нашій планеті. Саме на ці питання ми спробуємо знайти відповіді сьогодні на уроці. А щоб це зробити ми повинні розглянути матеріал уроку тема якого…(Оголошення теми та мети уроку).
План (запис на дошці)
1. Значення атмосфери.
2. Структура атмосфери.
3. Хімічний склад повітря.
4. Властивості повітря.

V. Вивчення нового матеріалу
1. Атмосфера. Значення.
Крім водної оболонки – гідросфери, Земля оточена ще й повітряною оболонкою, яку називають атмосферою. (Робота з підручником мал. 126 стор. 117). Ми живемо ніби на дні велетенського повітряного океану, який разом з водою забезпечує життя на планеті.
1. Чому повітря є чинником, який забезпечує життя на Землі? (До складу повітря входить кисень, який необхідний для дихання всіх живих істот, повітряна оболонка захищає нашу планету від бомбардування метеоритами, складові повітря захищають живі істоти від ультрафіолетового випромінювання).
Так, дійсно, кисень, який входить до складу повітря необхідний живим організмам для дихання. Крім того, під дією кисню в живих організмах відбуваються процеси окиснення білків, жирів, та вуглеводів, які є складовою частиною їжі. Внаслідок окиснення виділяється необхідна кількість енергії, яку ми використовуємо для здійснення всіх процесів життєдіяльності.
До складу повітря входить озон, який захищає все живе від коротких ультрафіолетових променів, які згубно діють на життя.
Сонячне проміння вільно проходить крізь товщу атмосфери й досягає поверхні Землі, де майже повністю поглинається ґрунтом, водами морів і океанів та інших водойм, живими організмами. Внаслідок вбирання сонячного проміння земна поверхня вдень нагрівається. Від теплих предметів на поверхні Землі нагрівається повітря. Тому шари повітря біля поверхні Землі мають вищу температуру порівняно з верхніми шарами атмосфери. Демонстрація малюнка гір із засніженими вершинами.
2. Чому вершини гір покриті снігом, а біля підніжжя гір снігу немає? (Шари повітря біля поверхні землі мають вищу температуру порівняно з верхніми шарами атмосфери).
Отже, температура повітря на різній висоті неоднакова. В зв'язку з цим повітря постійно рухається вертикально, тобто знизу вгору і назад: тепле повітря піднімається вгору, а холод опускається вниз. Таким чином здійснюється регуляція теплообміну Землі та космосу.
Учні складають опорну схему.
Значення атмосфери
? ? ?
Процеси дихання захист від захист від регуляція теплообміну

та окиснення випромінювання метеоритів Землі

та космосу


2. Структура атмосфери.
Атмосфера складається з кількох шарів, які мають свою висоту, температуру та значення. Серед них можна виділити слідуючи шари:
• тропосфера - нижній шар атмосфери, товщиною 17 км. Містить до 90% усіх газів атмосфери, та майже всю атмосферну вологу, де утворюються хмари, що несуть опади: дощ, град, сніг. У ній же утворюється вітер. Від стану тропосфери залежить погода на планеті, тому за нею спостерігають усі метеорологічні станції світу. У ній живуть аеробні організми (організми, які дихають киснем).
• Стратосфера – наступний шар атмосфери товщиною до 30 км. Містить озон, який утворює озоновий шар. Озоновий шар розташований на висоті 20-25 км і виконує захисну роль.
• Верхні шари атмосфери, найвищим з яких є іоносфера. Вона досягає висоти 100 км над Землею.
Учні складають опорну схему.

3. Хімічний склад повітря.
Подивіться навколо себе. Чим заповнений кабінет, у якому ви знаходитеся? (Кабінет заповнений повітрям).
Так, дійсно, повітря оточує нас звідусіль, заповнює всі порожнини, всі щілини в предметах.
Чому повітря не заважає нам рухатися? Повітря перебуває у газоподібному стані. Його молекули розташовані одна від одної на порівняно великих відстанях, тому ми вільно у ньому рухаємося.
3. Повітря – це суміш речовин чи окрема чиста речовина? (Суміш).
4. Чому ви вважаєте, що повітря – суміш? (До складу повітря входить різні газоподібні речовини).
5. Які види сумішей вам відомі? (суміші можуть бути природними та штучними, твердими, рідкими та газоподібними, однорідними та неоднорідними).
6. Якою сумішшю є повітря? (Природною, газоподібною, однорідною).
7. Чому повітря є природною сумішшю? (У його створенні не приймала участі людина).
8. Чому повітря є газоподібною сумішшю? (Всі речовини, які входять до складу повітря перебувають у газоподібному стані).
9. Чому повітря є однорідною сумішшю? (Тому, що ми не бачимо компонентів суміші).
10. Які речовини входять до складу повітря? (Кисень, вуглекислий газ, азот, інертні гази тощо).
Всі складові повітря можна розділити на дві групи, а саме: постійні та змінні компоненти. До постійних компонентів повітря відносять кисень, азот, інші гази, серед яких інертні та вуглекислий газ. Демонстрація схеми «склад повітря».
Зверніть увагу на те, що відсотковий склад кисню становить 21%, це - п’ята частина повітря. Це саме та кількість, яка потрібна живим істотам для нормального дихання. Якщо концентрація кисню у повітрі підвищиться до 30%, то всі процеси в живих організмах прискоряться, й вони почнуть швидко старіти. Крім того, може виникнути стан ейфорії й так зване кисневе отруєння. З іншого боку, якщо рівень кисню впаде нижче 16%, то жива істота почне задихатися.
До змінних компонентів повітря належать: водяна пара та домішки (пил, сажа, мікроорганізми, пилок рослин тощо).
Учні складають опорну схему.
Склад повітря
? ?
Постійні компоненти змінні компоненти
азот — 78 % водяна пара
кисень — 21 % домішки (сажа, мікроорганізми,
інші гази — близько 1 % пилок рослин)
вуглекислий газ — 0,03 %

4. Властивості повітря.
11. Які ви можете назвати властивості повітря? (воно прозоре, не має смаку, запаху (якщо не забруднене).
Так, дійсно, повітря є прозорим, воно не має ні запаху ні смаку. Товстий шар повітря має блакитний колір.
Я підпалюю спирт у спиртівці.
12. Що ви спостерігаєте? (Спирт горить).
Я накриваю спирт, який горить, ковпачком.
13. Що спостерігаєте? (Спирт не горить).
14. Чому у другому випадку спирт не горить? (Відсутнє повітря).
Отже, повітря (кисень повітря) підтримує горіння (один зі способів гасіння пожеж — використання цупкої тканини, яка перепиняє доступ повітря до вогню).
Якщо пусту склянку перевернути і опустити у посуд з водою.
15. Що відбуватиметься якщо пусту склянку перевернути і опустити у посуд з водою? (Вода не входить у склянку)
16. Чому вода не входить у склянку? (У склянці є повітря, воно займає певний об'єм, місце).
У мене у руках надута повітряна кулька.
17. Надута повітряна кулька чи м’яч мають пружність? (Так). Отже, надута повітряна кулька — це приклад того, що повітря пружне й займає певний об'єм.
18. Що відбудеться, коли я відкрию отвір повітряної кульки? (Повітря вийде з неї).
19. Форма кульки зміниться? (Так, кулька взагалі втратить форму).
Отже, повітря не має власної форми та об’єму.
Закриємо пальцем отвір шприца натиснемо на його поршень. Поршень без великих зусиль переміщується, бо об'єм повітря зменшується.
20. Який можна зробити висновок? (Повітря стискується, бо не має власного об’єму чи форми).
21. Чи розчиняються складові повітря у воді? Щоб відповісти на це запитання достатньо провести невелике спостереження за акваріумними рибками.
22. Чим вони дихають у воді? (Киснем, який розчинений у воді).
Повітря погано проводить тепло. (Візьмімо дві склянки з гарячою водою й накриймо одну скляною ємністю. Через якийсь час виміряймо температуру води в склянках. У відкритій склянці вода холоне швидше, тому що другу склянку захищено шаром повітря — принцип термоса).
23. Що відбувається з повітрям під час нагрівання? (Воно нагрівається і піднімається у гору).
24. Чому повітря піднімається угору? (Під час нагрівання повітря стає легшим).
Так, дійсно, тепле повітря підіймається вгору, а холодне — опускається донизу. Процес переміщування повітряних шарів, коли нагріте повітря піднімається вгору, а на його місце приходить прохолодніше, називається конвекцією. (Подивіться, як розміщено кватирки в класній кімнаті. Таке розташування сприяє зміні повітря в приміщенні.) Завдяки конвекції в природі переміщуються великі об'єми повітря.

5. Сучасний стан атмосфери
Яким же є сучасний стан атмосфери?
Атмосфера це своєрідний "скафандр" для Землі й водночас велетенський резервуар кисню. Але внаслідок господарської діяльності людини щорічно кількість кисню в атмосфері зменшується на 10 млрд. т (цього вистачило б для дихання кількох десятків мільярдів чоловік). А промисловість, наприклад, США, Японії, ФРН, взагалі існує за рахунок інших, бо споживає кисню більше, ніж його утворюється на територіях цих країн. Або, скажімо, лише один сучасний пасажирський реактивний літак протягом 8 годин польоту поглинає 50-75 т кисню, натомість викидаючи в атмосферу десятки тонн вуглекислого газу. Відтворити таку втрату кисню протягом доби в змозі масив лісу площею 25-30 тис. га. І все ж, витрати атмосферного кисню поки що компенсуються його утворенням в процесі життєдіяльності рослинності суші і Світового океану. При фотосинтезі вони щорічно продукують близько 320 млрд. т кисню.
За даними ООН, в атмосферу щорічно викидається близько 110 млн. т оксиду сірки; 70 млн. т оксиду азоту; 180 млн. т оксиду вуглецю; 70 млн. т неочищених отруйних газів; 60 млн. т зависли часток; 700 тис. т фреонів (сполук тяжких металів); 500 тис. тон свинцю; 100 тис. т токсохімікатів; 10 тис. т ртуті. А ми всім цим дихаємо.
Виникла реальна загроза зміни клімату і порушення енергетичного балансу планети, що пов'язано із значним збільшенням обсягу вуглекислого газу в атмосфері. Звичайно, цей газ є необхідним компонентом фотосинтезу рослин. Та при спалюванні органічного палива, вирубці лісів, розорюванні степів, гнитті, вулканічній діяльності його продукується дедалі більше. Це може призвести до підвищення середньорічної температури.
Слід також зазначити, що протягом тисячоліть середньодобова температура на Землі дорівнювала 15°С. Впродовж останніх 100 років вона підвищилась на 0,5-0,6°С і, за деякими прогнозами, до середини XXI століття може зрости на 1,5-2,5°С, що неминуче призведе до так званого парникового ефекту, тобто до підвищення температури земної поверхні. Цей процес відбувається через затримку вуглекислим газом тепла розігрітої Сонцем поверхні Землі. Небезпека такого явища непередбачувана, бо парниковий ефект змінить характеристики таких чинників, як опади, рух повітряних мас, морські течії, айсберги тощо. У середніх широтах значно збільшиться посушливість, клімат стане напівпустельним, внаслідок чого різко знизяться урожаї. На узбережжях очікується значне підвищення рівня Світового океану за рахунок танення льодовиків Антарктиди, а отже - і затоплення великих ділянок суші. Це спричинить в багатьох країнах масштабне переміщення населення. Фахівці стверджують, що за останнє століття рівень Світового океану піднявся на 10-12 сантиметрів. Нині цей процес прискорився, і щорічно третина берегової лінії відступає приблизно на один метр, а в деяких прибережних регіонах, зокрема в штаті Луїзіана (США), до 30 м за рік.
У повітрі циркулюють створені людиною отруйні речовини, які призводять до мутагенного забруднення. Науці відомо понад три тисячі хімічних з'єднань, що володіють мутагенною активністю. Так, якщо в 1945 року було зареєстровано 0,7% народжених з цієї причини неповноцінних дітей, то сьогодні - понад 10% немовлят народжуються із спадковими дефектами. Це вказує на грізну небезпеку зміни генофонду людства.
Останнім часом спостерігається значна деформація озонового шару Землі як наслідок попадання у верхні шари атмосфери речовин, які розкладають озон на кисень. Особливої шкоди озону завдають польоти висотних літаків та запуски космічних кораблів (зокрема на твердому паливі), вихлопні гази, що містять багато оксидів азоту. Теж саме стосується речовин - фреонів, що широко застосовуються в холодильниках, в аерозольних упаковках для лаків, дезодорантів, фарб і т. п. Щорічно виготовляється майже 1 млн. т фреонів.
Надзвичайне занепокоєння викликає руйнування антарктичного озону (40-50%). Якщо раніше ця пульсуюча діра відновлювалася, то з 1987 року вона існує цілорічно і має тенденцію до розширення. У 1987 році озонова діра над Антарктидою охоплювала площу в 5 млн. км , а в 1990 році - майже в 10 млн. км . Помічено останнім часом зменшення озону над Арктикою (на 6%), що досить небезпечно для близьких до неї густозаселених районів, адже зменшення озонового шару лише на 1% призводить до посилення ультрафіолетового випромінювання на 2% та до зростання захворювань на рак шкір катаракти очей на 5-6% .
Великої шкоди завдають кислотні дощі, які утворюються внаслідок взаємодії атмосферної вологи з продуктами неповного згорання палива на ТЕЦ, промислових підприємствах, в автомо-більних двигунах. Сірчана й азотна кислоти у вигляді дрібних краплин переносяться на величезні відстані і випадають кислотними дощами. Наслідки цього надзвичайно тяжкі: гинуть ліси, комахи, тварини, руйнуються будівлі, виводяться із сівозміни ґрунти. За оцінками експертів, на кожного жителя Європи припадає 46,6 кг сірки за рік. Загалом економічні збитки від кислотних дощів становлять понад 4% від валового національного продукту, який виробляє людство.
Значної шкоди завдає отруйний тютюновий дим. Підраховано, що він забруднює повітря у сотні тисяч разів інтенсивніше, ніж будь-який металургійний чи хімічний комбінат. Палій сигарети вдихає повітря, забруднення якого в 384 рази перевищує гранично допустимі межі. Вважають, що тютюн шкідливіший у 4 рази, ніж вихлопні гази безпосередньо з вихлопної труби автомобіля. Що й не дивно, адже цей дим містить близько 200 особливо отруйних речовин. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від хвороб, спричинених палінням, щорічно вмирає 1,5 млн. чоловік, а витрати на лікування, пов'язані з цим злом, сягають 100 млрд. доларів щорічно. Та, на жаль, цигарки і надалі залишаються майже скрізь єдиним дозволеним для продажу продуктом, використання якого спрямоване на вбивство споживача.VІ. Узагальнення і систематизація вивченого.
Завдання
Вірю не вірю
Учням пропонується вибрати вірні твердження, поставивши проти них знак «+». Проти невірних тверджень знак «-»

1. Повітряна оболонка Землі називається гідросфера.
2. Повітря прозоре, не має запаху та смаку.
3. До складу повітря входить кисень, кількість якого становить близько 30%.
4. Повітря добре проводить тепло.
5. Тепле повітря завжди піднімається вгору, тому що при нагріванні стає легшим.
6. Нижнім шаром атмосфери є стратосфера.
7. У стратосфері зосереджений озон, який захищає нас від ультрафіолетового випромінювання.
8. Значної шкоди повітрю завдає тютюновий дим.
9. До складу повітря обов’язково входить вуглекислий газ.
10. Повітря завжди чисте, у ньому відсутні домішки інших речовин.
11. Повітря – це природна, однорідна суміш газів.
12. Всі процеси життя відбуваються у тропосфері – нижньому шарі атмосфери.

Завдання.
Допиши речення.
1. Водна оболонка Землі називається…
2. Повітряна оболонка Землі називається…
3. Повітря – це природна суміш тому, що…
4. Повітря це однорідна суміш тому, що…
5. Нижнім шаром атмосфери є…
6. Озоновий шар знаходиться на висоті 20-25 км у шарі атмосфери, який має назву…
7. Безперервне переміщення води під впливом сонячної енергії називають…
8. Яри, ущелини та печери утворюються внаслідок…
І варіант 1,3,7
ІІ варіант 2,4.6.

6. Підбиття підсумків уроку
• Висновки:
1. Повітряну оболонку Землі називають …(атмосферою).
2. Повітря - …(природна, газоподібна, однорідна) суміш, до складу якої входить … (кисень, азот, вуглекислий газ) та непостійні компоненти у вигляді домішок.
3. Атмосфера –…(забезпечує процеси дихання та окиснення, захищає живі організми від космічного випромінювання, захищає Землю від метеоритів та регулює теплообмін між Землею та космосом).
4. Повітря за властивостями …(прозоре, не має запаху та смаку, займає певний об’єм, але не має власної форми та об’єму, пружне, стискується, погано проводить тепло, при нагріванні стає легшим, тому піднімається у гору).
5. Сучасний стан атмосфери планети бажає кращого.

• Бесіда
1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам найбільше сподобалось на уроці?
3. Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

• аргументація оцінок.
Оцінки оголошуються на наступному уроці, після підрахунку банку знань кожного учня.

7. Домашнє завдання
• Опрацювати матеріал підручника § 25.
• Виконати завдання 1,4 на стор. 119 письмово, 2,3 - усно.

Використана література:
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!