УРОК 25 Тема: Чинники, які забезпечують існування життя на Землі. Роль води у природі.

УРОК 25
Тема: Чинники, які забезпечують існування життя на Землі. Роль води у природі.

Мета: сформувати в учнів знання про чинники, які забезпечують існування життя на Землі, про воду, як один із чинників життя, її роль у природі, колообіг води.

Завдання:
• Визначити чинники, що забезпечують існування життя на Землі;
• Розширити знання учнів про воду, її значення для життя, поширення у природі;
• Продовжувати знайомити учнів з роллю води у природі, про значення й використання води для задоволення потреб людини з явищем колообігу води.
• розвивати уміння та навички:
- користуватися фізичною картою,
- працювати з підручником, порівнювати, аналізувати, вибирати головне, робити висновки;
- виховувати прагнення досліджувати навколишній світ.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття і терміни: колообіг води
Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, складання опорних схем),
• наочний (демонстрація наочності),

Обладнання:
• схема колообігу води,
• малюнки, які показують роботу води у природі (ущелини, яри, печери), значення води для життя та для практичної діяльності людини,
• фізична карта України,
• підручник.

Хід уроку

І. Організаційний момент.
• Оголошення результатів різнорівневої письмової роботи.
• Аргументація оцінок.
• Розгляд типових помилок.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності ( Розповідь).
Оголошення теми, мети та завдань уроку.
Ми з вами підійшли до вивчення нової і останньої теми у курсі природознавства 5 класу, що має назву «Умови життя на планеті Земля». Тема розрахована на 11 годин, практична частина передбачає виконання 3 практичних робіт. Поточний контроль знань буде здійснюватися на кожному уроці у різних формах. Серед них – 3 самостійні роботи та банки знань. Після вивчення теми – тематична атестація № 4. Форма тематичної атестації – контрольна робота.
Нещодавно ми з вами вивчили тему «Небесні тіла». Давайте пригадаємо:
1. Чим відрізняється планета Земля від сусідніх планет Сонячної системи? (На планеті Земля є життя).
2. Завдяки чому на планеті Земля існує життя? (На нашій планеті є повітря з киснем, яким ми дихаємо, атмосфера, яка захищає нас від метеоритів, тепло та світло, які ми отримуємо від Сонця, вода).
3. У якому стані перебуває вода на нашій планеті? (У рідкому, твердому та газоподібному).
4. Чому на сусідніх планетах Марсі та Венері немає життя? (На них відсутні вода та кисень).
5. Як ви гадаєте, збереглося б життя на нашій планеті, якби планета змінила положення і зайняла місце Венери чи Марсу? (Ні). Чому? (Наближення до Сонця підвищить температуру на планеті і вода випарується, при збільшенні відстані до Сонця вода замерзне).
Отже, велике значення для життя має вода саме у рідкому стані, чого немає на жодній з планет.
6. Звідки береться кисень на нашій планеті? (Його утворюють зелені організми).
Так, дійсно, ми говорили, що під час фотосинтезу в зелених частинах рослин утворюється кисень).
7. Чому на Венері та Марсі кисень у певній кількості, необхідній для життя відсутній? (На цих планетах відсутнє життя і тому немає зелених рослин, які продукують кисень).
8. А звідки бере початок життя? (З води).
Так, дійсно, світ походить від води — говорив Фалес Мілетський, один зі стародавніх мудреців. А й справді, історія Землі — це перш за все історія води. У воді виникло життя. Різноманітна і щедра, беззахисна і сильна, вода безперервно змінювала і змінює обличчя нашої планети. То тече в річках і океанах, то парою піднімається в хмари, то покриває водойми льодом.
9. Що ж таке вода?
Здається, простішого запитання не можна придумати, бо вода — це звичайна рідина, яка давно всім відома, а навколо стільки води, що про які дива можна говорити. Постривайте, не по-спішайте робити висновки, оскільки звичайна вода є надзвичайно цікавою, невідомою речовиною. Вона заслуговує бути названою 8-м чудом світу. І сьогодні ми переконаємося в цьому.
Чому на планеті вода не вичерпується. Яку роль відіграє вода у природі? Яку роль відіграє вода у житті живих організмів і господарській діяльності людини. У якому стані сьогодні вода на нашій планеті. Саме на ці питання ми спробуємо знайти відповіді сьогодні на уроці. А щоб це зробити ми повинні розглянути матеріал уроку тема якого…(Оголошення теми та мети уроку).

План (запис на дошці)
Чинники, що забезпечують життя.
Вода – основа життя.

III. Вивчення нового матеріалу.
1. Чинники, які забезпечують існування життя на Землі.
Погляньте навколо себе, і ви побачити – життя. Хтось у цей час спішить на роботу, проїхала машина, пролетів птах, загуркотів мотоцикл, а там далеко торохтить потяг. Навколо нас - життя. Земля – єдина планета Сонячної системи, де є життя.
Життя на Землі існує скрізь: і на найвищих гірських вершинах, і у найбільших глибинах океанів, у найсуворіших умовах піщаних та льодових пустель, у жерлах вулканів.
1. Завдяки ж чому на Землі є життя? (Повітря з киснем, тепло, світло, вода).
Так, дійсно, основними чинниками, які забезпечують існування життя на Землі є вода, сучасний хімічний склад повітря, атмосфера, тепло, світло.
Давайте пригадаємо:
2. Який хімічний склад має повітря нашої планети? (До складу повітря входить кисень, азот, інертні гази, вуглекислий газ, пари води)
3. Для чого організмам потрібний кисень? (Для дихання).
Так, дійсно, живим організмам кисень потрібний для дихання, саме під дією кисню в живих організмах відбуваються процеси окиснення і виділяється необхідна кількість енергії, яку ми використовуємо для здійснення всіх процесів життєдіяльності.
Крім того, до складу повітря входить озон, який захищає все живе від коротких ультрафіолетових променів, які згубно діють на життя.
Також не слід забувати, що атмосфера, яку має планета Земля, захищає нас від бомбардування метеоритами що також необхідно для життя.
Не слід забувати, що до основних чинників життя належать тепло і світло, які отримує наша планета від Сонця. Саме під дією сонячних променів в зелених частинах рослин відбувається біохімічний процес, назва якому – фотосинтез. Він можливий тільки за наявності Сонця. Під час цього процесу в рослинах утворюються поживі речовини і виділяється кисень, який всім нам необхідний для дихання. Крім того, поглинається велика кількість вуглекислого газу, який утворюється під час дихання, гниття, спалювання палива тощо. Саме вуглекислий газ є причиною парникового ефекту, який сприяє підвищенню температури на планеті, і, як наслідок, таненню льодовиків та підвищенню рівня океану. Рослини в свою чергу є їжею для тварин. Розвиток тварин також неможливий без тепла та світла. Тварини та рослини є їжею і для людини. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що саме Сонцю ми завдячуємо не тільки світлом, теплом, а ще й їжею. Таким чином, без сонячного тепла і світла життя на Землі також було б неможливим.
До основних чинників, які забезпечують життя на Землі належить і вода.

Вода – основа життя.
З глибин землі, відчувши силу,
Води живої джерело
З-під кручі цівкою забило,
Струмком співучим потекло.
У дружбі з ним квітують трави,
Зважнілі зерном колоски,
І спраглий день іде в заплави,
Черпає воду, п'є з руки.
Воно ж вирує в неспокої,
Відбивши сонце і блакить,
І вже, як сил душі людської,
Його не випити та не спинить.
(М. Масло).

Поняття про гідросферу.
Воду завжди вважали джерелом усього живого. Вона слугувала середовищем, в якому в процесі довготривалої еволюції на нашій планеті розвивалися рослини й тварини. Встановився нерозривний зв'язок людини з водою, оскільки вода є постійним учасником біохімічних процесів, що відбуваються в живих організмах. Саме завдяки цій властивості вона стала «носієм життя».
Вода – найпоширеніша речовина у природі. Вода – це океани, моря, річки, струмки, болота, снігові шапки гір, підземні води, хмари. Усі води, що знаходяться у рідкому твердому та газоподібному стані утворюють водну оболонку Землі – гідросферу.
Поняття про Світовий океан.
4. Який колір нашої планети з космосу? (Голубий).
5. Чому? (Більшу частину поверхні землі займає вода).
Так, дійсно, більшу частину поверхні Землі займає Світовий океан. Проте, на карті чи глобусі ви не знайдете такої назви, бо світовий океан – це води чотирьох океанів.
6. Води яких 4 океанів єднає Світовий океан? (Північно – Льодовитий, Тихий, Атлантичний, Індійський). Робота з підручником мал. 115 ст. 103.
Звідки ж з'явилася вода? Загальновизнана гіпотеза походження води Світового океану зводиться до того, що майже вся маса води та розчинені в ній речовини надійшли з глибинних надр Землі — з мантії. Яким був склад Світового океану в ті часи — невідомо. Можна лише припустити, що вода була дуже мінералізованою і солоною, оскільки виділялася разом із розплавами, газами, парою, димом при підвищеній температурі.
Первинний океан, очевидно, покривав усю або майже всю планету. При цьому глибина його була незначною. Постійно та інтенсивно випаровуючись, вода оповивала Землю густими хмарами (подібно тим, що оточують Венеру), з яких випадали значні опади (дощі). Саме цей процес і спричинив появу прісної води, що становить 3 % світових водних запасів.
Як відомо, Світовий океан займає площу 361 млн. км2, або 71 % поверхні Землі. В ньому зосереджено 97 % усіх запасів води нашої планети. Наша планета — голуба планета — єдина в Сонячній системі має водяну оболонку. Іноді кажуть, що доречніше було б її назвати не Землею, а Океаном.
Крім Світового океану, на землі є води суходолу. До них належать річки, озера, льодовики та болота. Води суходолу становлять тільки 3 % загальної кількості води на планеті. З них лише 2,25% (48млн. куб. км.)припадає на прісні води. Але не вся прісна вода є доступною. Половина цих ресурсів схована у льодовиках Антарктиди, Арктики, 23.4 млн. куб. км – це підземні води, приховані від нас, 13000 куб. км. несуть в собі хмари.

Роль води в житті людини.
Поговоримо детальніше про роль води в житті людини.
Вода — необхідний компонент життя. Вона потрібна для життєдіяльності рослин, тварин, людини. Людина постійно використовує воду для приготування їжі, миття, прання, відпочинку.
Одна людина в середньому споживає близько 600 т прісної води за рік, ще 200 т щорічно їй потрібно на санітарні цілі. Не слід забувати, що ми щодня п’ємо воду чи вживаємо рідину з їжею. Щодня дорослій людині потрібно 2—2,5 л питної води. А щоб організм справно працював, води необхідно в 4—5 разів більше, тобто 7—10 л. В організмі дорослої людини 68—70 % води, в тому числі: у крові — 90 %, м'язах — 75 %, кістках — 28 %.
Організм людини важко переносить обезводнення. При втраті 1—1,5 л води з'являється відчуття спраги. Якщо людина втрачає 6—8 % своєї маси за рахунок дефіциту води, в її організмі порушується обмін речовин, гальмуються окислювальні процеси, зростає в'язкість крові, підвищується температура тіла, з'являється м'язова слабкість, головний біль, в'ялість. При втраті 10 % води патологічні явища стають непоправними. На шкірі з'являються тріщини, западають очні яблука, погіршується зір, спостерігаються спазми в горлі, людина втрачає свідомість. Втрата 21 % води призводить до смерті. Таким чином, втрата людським організмом води небезпечніше, ніж позбавлення його їжі: без їжі людина може прожити до 40 днів, а без води вмирає на
Вода відіграє важливу роль у підтриманні постійної температури тіла організму. Зі зниженням температури зовнішнього середовища в ньому зростає утворення теплоти в результаті окиснювальних процесів, що запобігає охолодженню тіла. З підвищенням температури вода інтенсивно випаровується у вигляді поту. Це запобігає перегріванню організму.
Людина здавна використовує Світовий океан і його багатства: налагодила судноплавство, побудувала гідроелектростанції, виловлює рибу, добуває з його дна корисні копалини, використовує у сільському господарстві.
Річкове й морське судноплавство дає змогу перевозити велику кількість пасажирів і вантажів, що сприяє зміцненню торговельних зв'язків з багатьма країнами світу; Будівництво гідроелектростанцій дає змогу виробляти дешеву електроенергію. У сільському господарстві вода використовується для зрошення полів і догляду за тваринами (демонстрування картин, де зображено гідроелектростанції, вантажні й пасажирські теплоходи, зрошувальні установки).
7. Чи вся вода придатна для використання людиною? (Ні).
Так, дійсно, для використання людиною придатна не будь-яка вода. Наприклад, морську воду не використовують для зрошення полів, бо в ній багато розчинених солей. Брудну прісну воду не можна вживати в їжу — у ній дуже багато хвороботворних мікробів. З тієї ж причини не можна давати брудну воду свійським тваринам. У забруднених водоймах гине велика кількість водних тварин і рослин.

Роль води у природі.
Вода у природі «працює» безперервно удень і вночі, взимку й улітку, переносячи різні речовини (пісок, глину, вапняк, каміння, солі та ін.) з однієї ділянки Земної поверхні на іншу. Але, ніщо не обходиться без втрат. Внаслідок роботи води утворюються яри, ущелини, печери. Ущелини, яри, печери — це такі форми поверхні суші, які утворилися внаслідок руйнівної дії води (річок, дощової води тощо) протягом певного часу.
Ущелини утворюються в результаті дії гірських річок протягом багатьох тисячоліть. У нашій країні ущелини є в гірських місцевостях (у Криму, в Карпатах) та на Поділлі (ущелини р. Смотрич, м. Кам'янець-Подільський) (демонстрування цих районів на фізичній карті України).
Яр виникає під впливом дощової води й весняних снігових вод. Водою вимивається ґрунт на деяких ділянках посівних площ. З кожним роком зруйнована ділянка збільшується, й через 10-15 років утворюється великий яр. Утворення ярів має негативний вплив на величину посівних площ, и також на обробіток ґрунту та збирання врожаю машинами.
8. Як же треба боротися з ярами?
Утворенню ярів можна запобігти, висаджуючи дерева, які швидко ростуть і розвивають могутню кореневу систему, наприклад, горобину, осику, тополю та ін.
В утворенні печер головну роль відіграє вода: вона просочується крізь глибокі шари кам'яної солі, гіпсу, вапняку, розчиняє й виносить їх. Через багато тисячоліть всередині гір утворюються порожнини — печери. Деякі печери простягаються на кілька десятків кілометрів. По них іноді течуть невеликі річки або вода збирається у вигляді озер. Є печери, в яких мешкають деякі нічні тварини, наприклад, кажани.
Але, не слід забувати, що у Світовому океані та водоймах суходолу, а також на їх берегах живе величезна кількість живих організмів, для яких вода є середовище існування. (Робота з підручником мал. 116 ст. 104, мал. 118 ст. 107).

Кругообіг води у природі.
Чому на планеті вода не вичерпується?
У природі існує колообіг води. Безперервне переміщення води під впливом сонячної енергії називають світовим кругообігом води.
9. Як же відбувається світовий колообіг води? (Робота з підручником мал.. 122 ст. 113).
Завдяки сонячній енергії вода випаровується з поверхні суходолу, океанів, морів, різних водойм. Повітря нижніх шарів атмосфери нагрівається і насичується водяною парою, піднімається вгору, де водяна пара конденсується, утворюються хмари. З хмар вода у вигляді опадів знову повертається на поверхню Землі. Вітер переносить хмари з одних місць до інших. Так, наприклад, вода, яка випарувалась з океану, опиняється над суходолом і випадає дощем, снігом або градом, поповнюючи поверхневі та підземні води. Вітер приносить вологу з океану, а річки знову повертають її до океану.
У колообігу води беруть участь і рослини. Вони кореневою системою всмоктують воду з ґрунту. По стеблу вода піднімається до листків і з поверхні листків випаровується.
Отже, завдяки здатності води переходити з одного агрегатного стану в інший відбувається колообіг води в природі.
Колообіг води виконує величезну роботу: він перерозподіляє тепло й вологу між різними ділянками Землі, здійснює обмін мінеральних речовин, змінює рельєф Земної поверхні. Це одне з природних явищ, що пов'язує природні компоненти Землі в єдине ціле.

Сучасний стан водойм планети.
Сучасний екологічний стан джерел прісної води бажає кращого. Зафіксовано близько 1000 різновидів одних тільки хімічних забруднювачів, що надходять у водойми нашої планети. Серед найбільш небезпечних підприємств є: підприємства целюлозно-паперової галузі, великі тваринницькі комплекси.
Забруднення відбувається через надходження у водойми разом зі стічними водами різних шкідливих речовин органічного і неорганічного походження, іноді досить токсичних (миш' як, свинець, сірководень, мідь тощо). Вони поглинаються фітопланктоном i передаються далі харчовими ланцюжками більш високоорганізованим організмам.
Величезні площі морів та океанів забруднюються нафтою внаслідок аварій на танкерах, які її перевозять.
Великої шкоди водам завдає спуск у них теплих вод різних енергетичних установок (ТЕС, АЕС).
Загрозливого масштабу набуло надходження у водойми комунально-побутових відходів, що несуть із собою багато небезпечних для флори i фауни вірусів, бактерій, грибів.
На сьогодні вода майже у половині всіх річок i озер не придатна не лише для життя, а й для нормального існування мешканців водойми.
Але проблема не лише у забрудненні водойм . Не можна не помітити виснаження i отруєння найбільш цінних i доступних нам джерел прісної води, зокрема, ґрунтової, відновлення чистоти якої може тривати 300-400 років.


ІV. Узагальнення і систематизація вивченого.
Бесіда.
1. Яку роботу виконує вода в природі? (Переносить різні речовини (пісок, глину, вапняк, каміння, солі та ін.) з однієї ділянки Земної поверхні на іншу).
2. Якої шкоди завдають яри сільському господарству? (зменшується кількість посівних площ).
3. Яка користь від зелених насаджень у боротьбі з ярами? (Утримують ґрунт від вимивання).
4. Завдяки якій своїй здатності відбувається колообіг води? (Здатності переходити з одного агрегатного стану в інший).
5. Як утворюються хмари? (Повітря нижніх шарів атмосфери нагрівається насичується водяною парою, піднімається вгору, де водяна пара конденсується, і утворюються хмари).
6. Як вода використовується у побуті? (Вода у побуті використовується для приготування їжі, миття посуду, змиття каналізації та вологого прибирання приміщень).
7. Як відбувається кругообіг води в природі? (Вода випаровується з поверхні ґрунту, річок, озер, океанів, піднімається в атмосферу, де формуються хмари. Вони, проходячи деякі дистанції і збираючи вологу, перетворюються на дощові хмари. При їх перенасиченні починається дощ, і вода осідає на інші території).
8. Що здійснюється в природі завдяки кругообігу води? (Кругообіг води виконує величезну роботу: перерозподіляє тепло і вологу між різними ділянками Землі, здійснює обмін речовин; змінює характер Земної поверхні).

V. Підсумки уроку
Підсумки уроку.
Підведемо підсумки уроку, закінчуючи мої речення.
1. Основними чинниками, що забезпечують життя на землі є …(повітря, вода, тепло і світло).
2. Усі води планети Земля утворюють водну оболонку …( гідросферу).
3. 71% поверхні Землі – Світовий океан, який зосереджує 97% …(всіх запасів води). Води суходолу – 3,5%, з них прісної води – 2,5%.
4. Необхідний компонент життя всіх живих організмів та практичної діяльності людини…(вода)
5. Руйнівна дія води на планеті …(ущелини, яри, печери).
6. На планеті вода не вичерпується, бо відбувається…( колообіг води).
7. Сучасний стан водойм планети бажає кращого.

Бесіда
1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам найбільше сподобалось на уроці?
3. Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

VІІ. Повідомлення домашнього завдання.
• Опрацювати матеріал підручника § 23,24.
• Виконати завдання 1,4,6 на стор.116.

Використана література:
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!