УРОК 17 Тема. Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою.

УРОК 17

Тема. Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою.
Цілі уроку:
• закріпити знання про хімічні формули й уміння обчислювати відносну молекулярну масу;
• поглибити знання учнів про масову частку елемента в складі речовини;
• удосконалити практичні навички:
1) обчислення масової частки речовини,
2) розв'язання задач на визначення хімічної формули за массовою часткою елементів, що входять до складу молекули речовини.
• Розвивати логічне мислення,
розвивати вміння та навички:
1) виконувати завдання за алгоритмом,
2) працювати з періодичною системою хімічних елементів,
3) узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки,
4) складати опорний конспект.

Тип уроку: поглиблення і коригування знань, закріплення практичних умінь та навичок.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту, розв’язування задач),

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, схема опорного конспекту.

Базові поняття та терміни: відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, масова частка.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 10,
• Опрацювати методику розв’язування задач на визначення масової частки елемента в речовині.
2. Чи всі опрацювали матеріал підручника?
3. Чи всі опрацювали методику розв’язування задач на визначення масової частки елемента в речовині ?
4. Які були труднощі під час виконання домашнього завдання, чи виникли запитання?

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Бесіда.
1) Що таке хімічна формула речовини?
2) Що виражає хімічна формула?
3) Які види хімічного складу вам відомі?
4) Чим відрізняється кількісний склад від якісного?
5) Чим відрізняються поняття відносна атомна маса та відносна молекулярна маса?
6) Як, знаючи формулу речовини, обчислити відносну молекулярну масу?
Завдання 1
Обчислити відносну молекулярну масу речовини: магній хлорид.
(Мr(MgCl2) = 95).

7) Дайте визначення поняттю “масова частка елемента в речовині”?
8) Запишіть формулу для обчислення масової частки елемента в речовині.
9) Які величини необхідно знати для обчислення масової частки елемента за хімічною формулою?
10) Як знайти відносну атомну масу?
11) Як знайти кількість атомів елемента?

Завдання 2
Визначити масову частку магнію в магній хлориді.
(ω (Mg) = 25,3%).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На попередньому уроці ви вчилися знаходити масову частку елемента в речовині та виводити хімічну формулу речовини за масовою часткою елемента. Сьогодні ми з вами удосконалюємо навички, отримані на попередньому уроці. Оскільки набуті практичні навички треба систематично розвивати і удосконалювати, щоб досягти позитивних результатів. Особливо це стосується навичок розв’язувати задачі. Отже удосконалення практичних навичок знаходити масову частку елемента в речовині та виводити хімічну формулу речовини - це і є завданням нашого уроку, тема якого ….

ІV. Закріплення умінь та навичок.
• Виконання тренувальних вправ

Завдання 3
(Пояснення вчителя.) Деяка сполука Нітрогену з Оксигеном містить 63,2 % Нітрогену. Визначте формулу цієї речовини, якщо її відносна молекулярна маса — 76 .

Дано:
NхОу
Мr (NхОу) = 76
ω (О) = 63,2% n Ar (Е) ω (Е) ∙ Mr
NхОу - ? ω (Е)=------------ ∙100% n = --------------
Mr Ar (Е) ∙ 100%

63,2 ∙ 76
ω (N)= 100% - 63,2 % = 36,8% n (О)=------------ = 3
16 ∙ 100%

36,8 ∙ 76
n(N) = -------------- =1,9977 ≈ 2
14 ∙ 100%≈
Відповідь: N2О3


Завдання 4
Масова частка Карбону в його сполуці з Оксигеном — 27,3 %. Визначте формулу цієї сполуки, знаючи, що її відносна молекулярна маса - 44.
Дано:
CхОу
Мr (CхОу) = 44
ω (C) = 27,3% n Ar (Е) ω (Е) ∙ Mr
СхОу - ? ω (Е)=------------ ∙100% n = --------------
Mr Ar (Е) ∙ 100%

27,3 ∙ 44
ω (О)= 100% - 27, 3% = 62,7% n (С)=------------ = 1
12 ∙ 100%

62,7 ∙ 44
n(О) = -------------- =1,72 ≈ 2
16 ∙ 100%≈
Відповідь: СО2


Завдання 5
Мінерал пірит є рудою, з якої отримують залізо. Він містить 47 % Феруму і Сульфур. Відносна молекулярна маса піриту дорівнює 120. Визначте формулу піриту.

Дано:
FeхSу
Мr (FeхSу) = 120
ω (Fe) = 47%
FeхSу- ? n Ar (Е) ω (Е) ∙ Mr
ω (Е)=------------ ∙100% n = --------------
Mr Ar (Е) ∙ 100%

47% ∙ 120
n (Fe)=------------ = 1
56 ∙ 100%
m (S)=120-1∙56=64,
n (S)=64 : 32=2
Відповідь: FeS2

Завдання 6
У якому з оксидів масова частка Оксигену більша CО чи CO2
Дано:
CО, CO2 n Ar (Е)
ω (О) -? ω (Е)=------------ ∙100%
ω1 (О) -? Mr

Mr(СО)=12+16=28

Mr(CO2)=12+16∙2=44

12
ω (О)=------------ ∙100% =42,85%
28
12
ω (О1)=------------ ∙100% =27,27%
44

Відповідь: масова частка Оксигену в CO більша.
ω (О) -?
ω1 (О) -?

VІ Підведення підсумків уроку.
VIІ Домашнє завдання
1) Повторити § 10.
2) Виконати завдання 3, 4, ст. 81.

Список використаної літератури:
1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.
2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).


Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!