УРОК 16 Тема. Узагальнення знань теми: Світ явищ, в якому живе людина.

УРОК 16
Тема. Узагальнення знань теми: Світ явищ, в якому живе людина.

Мета: перевірити навчальні досягнення учнів з теми: Світ явищ, в якому живе людина.

Тип уроку: контроль знань

Хід уроку
І. Організаційний момент
1. Інструктаж стосовно завдань письмової роботи.

ІІ. Виконання письмової роботи.
Завдання

І варіант
I рівень
1. Основним природним джерелом світла для всіх живих організмів нашої планети є:
а) ліхтарик; б) електричний струм; в) Сонце.
2. Чи правильним є твердження, що температуру вимірюють за допомогою термометра :
а) так; б) ні.
3. Як називається наука, що вивчає механічний рух тіл?
а) хімія; б) механіка; в) математика.
4. Природними джерелами звуку є:?
а) робота двигуна; б) спів птаха;
в) шелест листя; г) шум гірської річки.
5. Скільки кольорів складають біле світло:
а) сім; б) один;
в) п’ять.
6. Як змінюється агрегатний стан речовини при кипінні?
а) рідкий → твердий; б) рідкий → газоподібний; в) газоподібний → рідкий.

II рівень
7. Що відбувається під час утворення льоду?
а) знижується температура довкілля; б) підвищується температура довкілля;
в) виділяється теплота; г) теплота поглинаєтьсяється.
8. Встановіть співвідношення між колонками:
1. Механічні явища природи. а) політ метелика;
б) листопад;
в) випаровування;
2. Теплові явища . г) замерзання води;
9. Будь які зміни в живій та не живій природі називають ______________________________ .
10. Термометри можуть бути ____________, _________________ та ____________________ .

ІІІ рівень
11. Чим відрізняється прямолінійний рух від криволінійного? Наведіть приклади механічного руху (не менше двох).
12. Пасажир сидить на палубі теплохода, що рухається. Відносно яких тіл рухається пасажир:
а) відносно теплохода, б) відносно води, в) відносно берега.


13. Серед наведеного переліку випиши зайве: Сонце, Місяць, зорі, ліхтарик, світлячки, деякі глибоководні риби, медузи. Поясни чому?

ІVрівень

14. Яких правил необхідно дотримуватися, щоб зберегти свій слух?
15. У якому випадку і чому ми бачимо предмет білим?

ІІ варіант
I рівень
1. Основним природним джерелом тепла для всіх живих організмів нашої планети є:
а) ліхтарик; б) електричний струм; в) Сонце.
2. Чи правильним є твердження, що органом сприйняття світла у людини є око :
а) так; б) ні.
3. Як називається наука, що вивчає взаємоперетворення речовин?
а) хімія; б) механіка; в) математика.
4. Природними джерелами світла є:?
а) Сонце; б) свічка;
в) ліхтарик; г) світлячки.
5. Як називається лінія вздовж якої поширюється світло:
а) спектр; б) промінь; в) траєкторія.
6. Як змінюється агрегатний стан речовини при плавленні?
а) рідкий → твердий; б) твердий → рідкий; в) газоподібний → рідкий.

II рівень
7. Чому на вікнах утворюється вода?
а) знижується температура довкілля; б) підвищується температура довкілля;
в) вода змінює агрегатний стан з рідкого у газоподібний;
г) жодна з відповідей не вірна; д) воду випаровують кімнатні рослини.
8. Встановіть співвідношення між колонками:
1. Звукові явища природи. а) стрекотіння коника;
б) шелест листя;
в) блискавка;
2. Електричні явища . г) іскри при зніманні синтетичного одягу;
9. Лінія, по якій рухається тіло, переміщуючись з одного місця на інше називається ______ .
10. Звуки, які ми щоденно чуємо поділяються на __________________ та ______________ .

ІІІ рівень
11. Чим відрізняються теплові джерела світла від люмінесцентних? Наведіть приклади обох видів джерел світла.
12. Пасажир сидить в автобусі, що рухається. Відносно яких тіл рухається пасажир:
а) відносно автобуса б) відносно водія
в) відносно дерев на вулиці г) відносно зупинки.

13. Серед наведеного переліку випиши зайве: червоне, жовте, зелене, синє, фіолетове, чорне, оранжеве, блакитне. Поясни чому?
ІVрівень
14. Яких правил необхідно дотримуватися, щоб зберегти свій зір?
15. У якому випадку і чому ми бачимо предмет чорним?

ІІІ варіант
I рівень
1. Одним з штучних джерел звуку є:
а) гроза; б) мова людини; в) стрекотіння коника.
2. Чи правильним є твердження, що тіла, які притягують до себе інші тіла називаються магнітами :
а) так; б) ні.
3. Наука, яка досліджує виникнення й поширення світла, називається…
а) хімія; б) оптика; в) математика.
4. Люмінесцентними джерелами світла є:?
а) Сонце; б) свічка;
в) ліхтарик; г) світлячки.
5. Завдяки якому процесу ми бачимо предмети:
а) відбивання світла; б) поглинання світла; в) заломлення світла
6. Як змінюється агрегатний стан речовини при випаровуванні?
а) рідкий → твердий; б) рідкий → газоподібний; в) газоподібний → рідкий.

II рівень
7. Як змінюється швидкість руху молекул у речовині при збільшенні температури?
а) швидкість руху не змінюється; б) швидкість руху зростає;
в) швидкість руху зменшується; г) жодна з відповідей не вірна;
д) спочатку зростає, а через деякий час зменшується.
8. Встановіть співвідношення між колонками:
1. Світлові явища природи. а) тінь;
б) сонячний зайчик;
2. Теплові явища в) утворення снігу;
д) зображення у дзеркалі.

9. Якщо тіло здійснює понад 20 000 коливань за одну секунду, то такі коливання називають _________________________________ .
10. Джерела світла можуть бути _______________________ та ________________________ .

ІІІ рівень
11. Чим відрізняються природні джерела світла від штучних? Наведіть приклади обох видів джерел світла (не менше чотирьох).
12. Пасажир сидить у потязі, що рухається. Відносно яких тіл рухається пасажир:
а) відносно потягу, б) відносно іншого пасажиру,
в) відносно дерев на вулиці г) відносно птаха, який сидить на дереві.

13. Серед наведеного переліку випиши зайве: стрекотіння коника, шипіння змій, свист, шелест листя, гроза, спів птаха, шум дощу. Поясни чому?
ІVрівень
14. Для чого над електричними розетками у класних кімнатах обов’язково роблять напис “220 В”. Як застерегти себе від дії електричного струму?
15. У якому випадку і чому ми бачимо предмет зеленим?

ІІІ. Домашнє завдання
Повторити § 11-16

Використана література.

1. Природознавство: 5 клас. І семестр: Методичні атеріали.-К.:Вид.дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006.- 128с.

2. Т.Г Гільберг, Л. мирна, В. Проценко. завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу "Природознавство" 5 клас. - тернопіль: ФОП Кошлатий Є.А., 2005. - 72 с.


Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!