УРОК 13 Тема: Теплові явища в природі (випадання дощу, снігу, утворення та плавлення льоду). Повторюваність явищ.

УРОК 13  Тема: Теплові явища в природі (випадання дощу, снігу, утворення та плавлення льоду). Повторюваність явищ. УРОК 13
Тема: Теплові явища в природі (випадання дощу, снігу, утворення та плавлення льоду). Повторюваність явищ.

Мета: сформувати в учнів знання про теплові явища в природі та повторюваність явищ у довкіллі.
Завдання:
• розширити уявлення учнів про суть теплових явищ та їх прояв у довкіллі:
• ознайомити із законом періодичності в природі та проявами повторюваності явищ;
• продовжувати формувати науковий світогляд,
• розвивати в учнів прагнення спостерігати та пояснювати природні явища;
• формувати вміння розрізняти термометри, користуватись ними, працювати за аналогією.
• виховувати прагнення досліджувати та пояснювати природні явища.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: теплові явища, нагрівання, охолодження, випаровування, конденсація (перехід речовини з газоподібного стану в рідкий), плавлення і тверднення речовин, повторюваність явищ, біоритми.


Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, складання опорних схем), наочний (демонстрація наочності),

Обладнання: різні види термометрів.

Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Опитування попереднього матеріалу. (Передбачає самостійну роботу)
І варіант
1. Виберіть механічне явище природи:
а) рух автомобіля; б) сніг; в) блискавка.
2. Чи завжди стрілка компаса займає одне й те ж саме положення у просторі?
а) так; б) ні.
3. До яких явищ природи можна віднести випаровування калюжі влітку?
а) хімічних; б) теплових; в) звукових.
4. З чим пов'язані хімічні явища природи?
а) з переміщенням тіл у просторі; б) з виникненням звукових хвиль;
в) з перетворенням одних речовин в інші; г) з електричними процесами.

5. Яке явище описане у тексті?
Легкий подих вітру розносив над лісовою галявиною парашутики кульбаби.
6. Що таке швидкість?
7. Допишіть речення:
Переміщуючись з однієї точки в іншу, тіла рухаються по певній лінії. Цю лінію називають________________________________________________

8. Встановіть співвідношення між колонками:
1. Механічні явища природи. а) дощ;
б) робота двигуна;
в) град;
2. Теплові явища природи. г) падіння каменя;
д) горіння свічки;
є) рух велосипеда.

9. Чим відрізняється рівномірний рух від нерівномірного?
10. Пасажир сидить на палубі теплохода, що рухається. Відносно яких тіл рухається пасажир:
а) відносно теплохода б) відносно води
в) відносно берега

II варіант
1. Яке з наведених явищ природи відноситься до електричного?
а) вітер; б) сніг;
в) блискавка.
2. Чи можна сказати, що Земля – це один великий магніт?
а) так; б) ні.
в) невірна жодна з відповідей.
3. Що являє собою веселка, яка може з'явитись після дощу?
а) хімічне явище природи; б) теплове явище природи;
в) світлове явище природи, г) магнітне явище природи.
4. З чим пов'язані звукові явища природи?
а) з перетворенням одних речовин в інші; б) з переміщенням тіл у просторі;
в) з коливанням частинок речовини; г) з магнітними процесами.

5. Яке явище описано у тексті?
Над головною площею Києва тисячі людей спостерігали за дивовижним феєрверком.
6. За якою формулою можна визначити швидкість автомобіля?
7. Допишіть речення:
У небі пролетів літак і залишив слід у вигляді прямої лінії. Літак рухався ________________ .

8. Встановіть співвідношення:
1. Звукові явища природи. а) стрекотіння коника;
б) шелест листя;
в) випаровування;
2. Теплові явища . г) замерзання води;
д) дзвоник на урок.
е) шипіння змій.

9. Чим відрізняється прямолінійний рух від криволінійного?
10. Пасажир сидить в автобусі, що рухається. Відносно яких тіл рухається пасажир:
а) відносно автобуса б) відносно водія
в) відносно людини, яка стоїть на зупинці.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності ( Розповідь).
Усе життя ми стикаємося з тепловими явищами: від полум'я свічки до вогнища, від приготування їжі до виплавляння сталі, від виверження вулканів до космічних ракет.
Але що ж таке тепло? Звідки воно береться? На ці питання ми сьогодні спробуємо знайти відповіді
План (запис на дошці)
1. Сонце — головне джерело тепла на Землі.
2. Причини виникнення тепла.
3. Види теплових явищ.
4. Види термометрів.
5. Повторюваність явищ.
II. Повідомлення теми і навчальних цілей урок.
На сьогоднішньому уроці ми з'ясуємо, причини виникнення тепла, види теплових явищ; чому влітку нам спекотно, а взимку — холодно; чому, виходячи після купання з води, нам прохолодно; які явища повторюються рік у рік, день у день, та інші не менш цікаві явища у житті.

III. Вивчення нового матеріалу.
1. Сонце — головне джерело тепла на Землі. ( Розповідь вчителя)

1. Що є головним джерелом тепла на Землі?
Головним джерелом тепла на Землі є Сонце. Воно розтоплює навесні сніг, випаровує калюжі. З ним пов'язана зміна пір року. Від нього залежить, холодним чи теплим буде день. Більшість інших джерел тепла так чи інакше пов'язані із Сонцем. Вугілля, нафта, газ зберігають у собі накопичене протягом мільйонів років тепло сонячних променів. Вітер також зобов'язаний своєю діяльністю променям Сонця.

2. Причини виникнення тепла.
- Звідки береться тепло?
- З чого складаються тіла? (З речовин).
- З чого складаються речовини? (З атомів та молекул).
- Як поводять себе молекули в речовині?(Вони постійно рухаються).
Так, дійсно, молекули речовин постійно рухаються. Чим швидше вони рухаються, тим вища температура тіла. Ви потерли долоні та прискорили рух молекул і тому відчули тепло. Отже, виникнення теплоти пов'язане зі швидкістю руху молекул — частинок, з яких складаються тіла.

3. Види теплових явищ.
До теплових явищ належать:
• Нагрівання – зростання температури тіла;
• Охолодження – зниження температури тіла;
• Випаровування - пароутворення з поверхні рідини (тепло поглинається з простору);
Швидкість випаровування залежить від:
1) виду речовини (ефір випаровуватиметься швидше ніж вода, а олія сохнутиме взагалі кілька діб),
2) площі ії поверхні (з широкої тарілки вода випарується швидше ніж з чашки),
3) температури (якщо тарілку з водою поставити на батарею то вода випарується швидше),
4) вітру (білизна скоріше висохне у суху вітряну погоду ніж у тиху).

• Кипіння – перетворення рідини на пару.
• Конденсація – перехід з газоподібного стану у рідкий (тепло виділяється у простір);
• Плавлення – перехід з твердого стану в рідину (тепло поглинається з простору);
• Твердення – перехід з рідини в твердий стан.
Чому вони належать до теплових явищ? (Всі вони супроводжуються зміною температури).
Так, дійсно, всі перелічені явища супроводжуються зміною температури та переходом речовини з одного стану в інший. Проте, слід пам’ятати, що під час переходу речовини з одного стану в інший маса речовини не змінюється.

4. Види термометрів.
3. Яким приладом користуються, щоб виміряти міру нагрівання тіла?(Термометром).
4. На якому явищі базується дія термометрів?
Дія деяких з термометрів ґрунтується на такій особливості речовин, як збільшення їхнього об'єму під час нагрівання.
5. В яких одиницях вимірюють температуру? (Градусах Цельсію).
6. Як позначають високу і низьку температуру?
У нас в Україні, як і в більшості країн Європи та Азії, застосовують систему відліку температури, яку запропонував у 1742 році шведський астроном і фізик Андерс Цельсій (°С). Він взяв за постійні точки відліку точки замерзання і кипіння води (0° і 100°), а відстань між ними поділив на 100 частин. Ця система відліку виявилася найпростішою і набула поширення у світі. Градуси вище від нуля вважають додатними (тепло), а нижче нуля — від'ємними (холод).
Перший термометр виготовив у 1586 році видатний італійський учений Галілео Галілей. Нині існує велика кількість різних термометрів, а саме: ртутні, спиртові, медичні тощо. (Демонстрування ртутного, спиртового, медичного термометрів).
7. Чому існують різні термометри?
Спеціальними термометрами вимірюють температуру води в річках, температуру повітря на вулиці і в приміщеннях. Термометри для вимірювання високих температур мають бути ртутними, оскільки температура кипіння ртуті +357 °С, а замерзання -39 °С. У випадках коли треба виміряти більш низьку температуру використовують спиртові термометри, бо температура замерзання спирту-112 °С, а кипіння +78 °С.
Медичним термометром вимірюють температуру тіла людини.
8. Яка особливість градусної шкали медичного термометра?(Шкала починається з 34°С).
9. Чому відлік градусів на медичному термометрі не починають з нуля?(Температура тіла людини не може бути нижчою за 34 градусів).
10. Яка температура тіла здорової людини?( 36,6 °С).
Так, дійсно, ви звернули увагу, що медичний термометр має свої особливості, які пов’язані з особливостями людини. Оскільки температура тіла здорової людини дорівнює 36,6 °С, а температуру, вищу за 42 °С, організм людини не витримує тривалий час, то шкала медичного термометра має поділки від 34 °С до 42 °С.
• Температура при якій речовина переходить з твердого стану в рідкий – температура плавлення.
• Температура при якій речовина переходить з рідкого в твердий – температура тверднення.
• Температура при якій речовина переходить з рідкого стану в газоподібний – температура кипіння.
• Температура при якій речовина переходить газоподібного стану у рідкий – температура конденсації.
Під час плавлення або тверднення (кипіння або конденсації) речовини температура її змінюється.


5. Повторюваність явищ.
11. Які явища природи повторюються рік у рік? (Зміна пори року).
12. Що є причиною цих змін у природі? Обертання Землі навколо своєї осі та навколо Сонця, обертання Місяця навколо Землі - ці явища є причиною багатьох періодичних змін на Земній кулі. Наприклад, чергуються день і ніч, змінюються пори року. Відповідно до пори доби чи року в довкіллі змінюється освітленість, температура, вологість повітря.
Періодичні явища в живій природі називають біоритмами. Періодичні явища спостерігаються і впродовж доби. Наприклад, повертання до Сонця своїх голівок багатьох рослин, розкриття і закриття своїх віночків квітками кульбаби, цикорію та інших рослин.
Живими годинниками можуть бути і тварини. Ластівки, синиці знають коли їм братись до роботи. Кажани, які сплять у схованці, не визирають щоразу зі схованки, щоб довідатись, чи настала ніч. Вони точно знають, коли вилітати на полювання.


ІV. Узагальнення і систематизація вивченого.
Бесіда.
1. Які з теплових цих явищ ви спостерігали у довкіллі? (Випаровування калюжі влітку, замерзання води взимку, танення льоду навесні, зміна пір року).
2. Чому, коли ви виходите з води вам прохолодно?(Випаровується вода з поверхні тіла, охолоджуючи його і тому прохолодно).
3. Чому рано навесні коли тане сніг, на вулиці прохолодно? (Танення снігу – плавлення, воно супроводжується вбиранням тепла з простору, тому прохолодно).
4. Як пояснити народну прикмету: коли вранці випала роса – день буде теплим? (Вода з газоподібного стану переходить у рідкий – утворюється роса. Під час конденсації тепло виділяється у простір).
5. Як жива природа реагує на усілякі періодичні зміни довкілля? (Рослини нашого краю щовесни зацвітають, щоліта дають плоди, щоосені дерева скидають листя, а трави засихають. Більшість тварин навесні народжу малят, за літо їх вигодовує і виховує, а восени готується до зимівлі. Одні тварини білки, сойки, дятли та ін.) роблять запаси їжі на зиму, інші—залягають у сплячку, більшість птахів відлітають у теплі краї.).

V. Підсумки уроку
1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам найбільше сподобалось на уроці?
3. Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

VІІ. Повідомлення домашнього завдання.
• Опрацювати матеріал підручника § 12.
.
Використана література:
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.
2. Природознавство: 5 клас. І семестр: Методичні атеріали.-К.:Вид.дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006.- 128с.
Т.Г Гільберг, Л. мирна, В. Проценко. завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу "Природознавство" 5 клас. - тернопіль: ФОП Кошлатий Є.А., 2005. - 72 с.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!