УРОК 12 Тема: Явища природи. Механічні явища.

УРОК 12
Тема: Явища природи. Механічні явища.

Мета: формувати в учнів уявлення про основні групи природних явищ, особливо механічних, їх прояв у довкіллі та значення для життя.
Завдання:
• ознайомити учнів із суттю та прикладами основних груп природних явищ;
• створювати в школярів уявлення про значення механічних, теплових, електричних, магнітних, хімічних, звукових, світлових явищ для життя на Землі;
• розширити уявлення учнів про механічні явища, їх суть;
• формувати в учнів уміння класифікувати явища природи;
• виховувати прагнення досліджувати та пояснювати природні явища.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття і терміни: механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові явища, механічний рух, траєкторія, шлях, переміщення, швидкість.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, складання опорних схем), наочний (демонстрація наочності),

Обладнання: малюнки, які характеризують різні явища природи, градусник, компас, ліхтарик, магніт.

Подивись навкруги, який світ дивовижний,
Цей навколишній світ не такий вже й простий.
А пізнати його допоможе наука,
Яку «фізика» звати будемо далі всі ми.

Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності ( Розповідь).
Ми з вами перейшли до вивчення нової теми, що має назву «Світ явищ, у якому живе людина». Тема розрахована на 5 годин, передбачає виконання однієї практичної роботи. Після вивчення теми – підсумкова письмова робота.
Як у живій, так і в неживій природі постійно відбуваються зміни. Щомиті хтось народжується, хтось вмирає, щось змінює свою форму (вода), колір (небо) та ін. Усі зміни, що відбуваються у природі, називають явищами природи. Кипіння, випаровування і замерзання води, дощ, сніг, рух Сонця, зміна дня і ночі, листопад — все це явища природи.
Багато явищ ви ще не можете пояснити. Наприклад, звідки береться електрика, чому окремі волосини липнуть до гребінця, що таке звуки і як вони утворюються, чому нам взимку холодно, а влітку — спекотно, чому одне тіло рухається швидше за інше, чому ми не заблукаємо, користуючись компасом, і т. д. Зміст цієї теми взагалі і нашого уроку зокрема допоможе нам розгадати таємницю цих природних явищ.
Прочитайте епіграф до уроку. Ви зрозуміли, що пізнати таємниці природних явищ допоможе наука, яку називають фізика.

II. Повідомлення теми і навчальних цілей урок.
На сьогоднішньому уроці ми пригадаємо, які науки вивчають природу, що таке явища, які існують явища в природі, їх значення. Більш детальніше зупинимося на механічних явищах, розглянемо їх суть.


План (запис на дошці)
1. Явища природи, їх види, значення.
2. Механічні явища.

III. Вивчення нового матеріалу.
1. Явища, їх види, значення. ( бесіда)

1. Давайте пригадаємо, які науки вивчають природу? (Фізика, хімія, географія, астрономія, біологія).
2. Що таке явища? (Всі зміни, які відбуваються у навколишньому середовищі).
Кожна з наук про природу вивчає конкретні зміни довкілля, так: фізика – фізичні явища, хімія - хімічні, астрономія – астрономічні, географія – географічні, біологія – біологічні тощо. Так чи інакше, кожна наука вивчає певні зміни довкілля, які ми і називаємо явищами природи.
Більшість явищ, які ми з вами будемо вивчати в цій темі належать до фізичних явищ, змін, які відбуваються з тілами.
Фізичні явища природи можна поділити на такі основні групи: механічні, теплові, електричні, магнітні, звукові, світлові.
Тепловими називають явища природи, які супроводжуються зміною температури тіл і речовин, що нагріваються або охолоджуються.
3. Яким приладом вимірюють температуру і в яких одиницях його позначають? (термометром, градус за Цельсієм)
4. Чому поверхня Землі вдень підвищується, а вночі — знижується? (Вдень поверхню землі нагріває сонце, вночі – ні)
5. Наведіть приклади теплових явищ. (Зміна температури повітря вдень та вночі, влітку та взимку, випаровування калюжі, танення льоду при підвищенні температури).
6. Яке значення має тепло для життя?
Електричні явища – електричний струм, блискавка. Під час знімання вовняного або синтетичного одягу можна побачити іскри у темній кімнаті. Якщо скляну паличку потерти об шовкову тканину і піднести до сухої руки, то можна почути потріскування, а в темряві побачити іскорки. Все це приклади електричних явищ, вони поїв’язані з електричним струмом.
Ще у давнину люди помітили, що одні тіла можуть притягувати інші. Такі тіла стали називати магнітами. Вони притягують до себе предмети із заліза, сталі та інших матеріалів. Наша планета також подібна до величезного магніту. Притягання та відштовхування залізних тіл до магніту, або будь-яких предметів до Землі називають магнітними явищами.
7. Пригадайте з початкової школи, дія якого приладу природодослідника пов 'язана з магнітними явищами? (Компас).
8. Яким чином люди використовують знання про магнітні явища? (При створенні компасів, які допомагають орієнтуватися на місцевості тощо).
Звукові явища— коливання, що поширюються в навколишньому середовищі і сприймаються людським вухом.
9. Яке значення мають звукові явища для життя на Землі? (За допомогою звуків, об'єднаних у слова, люди можуть порозумітися. Для тварин звуки є засобом спілкування, сигналом про небезпеку, способом вираження емоцій (собаки, коти) тощо).
Світлові — випромінювання, яке сприймає око людини.
10. Які ви знаєте джерела світла? (Сонце, вогнище, електрична лампочка, дуга електрозварювання, блискавка, свічка, полярне сяйво).
11. Яке значення мають світлові явища для життя? (Світло потрібно для нормального росту і розвитку організмів).
Так, дійсно, під дією світла ростуть та розвиваються всі живі організми. Нестача світла призводить до порушень розвитку, так, наприклад, при нестачі в організмі людини вітаміну D, який утворюється під час дії сонячного світла, розвивається хвороба —рахіт, що спричиняє викривлення хребта та інші вади. У зелених органах рослин внаслідок недостатнього освітлення порушується процес утворюються поживних речовин.
(Учні складають опорну схему)
На попередніх уроках ми з вами вивчали речовини, та перетворення , які відбуваються з речовинами. Ці явища називають хімічними. На відміну від фізичних, при хімічних явищах речовини змінюються.

2.Механічні явища.
Розглянемо більш детальніше механічні явища. Прикладом механічних явищ є механічний рух.
Механічний рух — це зміна положення тіла чи його частин у просторі з часом. Якщо тіло не змінює свого положення - воно називається нерухомим, знаходиться у стані спокої. При зміні положення, тіло стає рухомим.
Будь-який рух характеризується швидкістю, переміщенням, траєкторією та відносністю руху, шляхом.
Швидкість — це фізична величина, що показує, яку відстань долає фізичне тіло за певну одиницю часу.
Визначається за формулою :
V=S/t ,
де S – шлях, який проходить тіло,
t – проміжок часу, за який тіло проходить певний шлях.
Вимірюється в м/с.
Траєкторія — це лінія, яку описує тіло в просторі.
Шлях — це довжина траєкторії. S = [1 м].
Коли рухоме тіло описує пряму лінію, такий рух називають прямолінійним, а якщо тіло описує криву лінію, то рух називають криволінійним.
Якщо тіла за однакові інтервали часу проходять однакові відстані, рух-рівномірний, якщо за однакові проміжки часу тіло проходить різні відстані, то рух називають нерівномірним.
Переміщення — це пряма лінія (відрізок), що з'єднує початкове й кінцеве положення тіла.
Однак, механічний рух відносний. Принцип відносності: одне й те саме тіло в один і той самий час стосовно різних тіл може перебувати в русі або бути нерухомим. (Наприклад, пасажир, що їде в автобусі стосовно водія нерухомий і стосовно зупинки рухається.)
(під час пояснення учні складають опорну схему).


ІV. Узагальнення і систематизація вивченого.
Бесіда.
1. Що називають явищами природи?
2. Які види явищ вам відомі?
3. Чим хімічні явища відрізняються від фізичних?
4. Які явища можна віднести до фізичних?
5. Гребінець натерли шерстяною тканиною. Які явища можна спостерігати?
6. Послухайте вірш і скажіть, про які явища природи йдеться.
“Все навколо живе в русі”, —
Шепотів метелик мусі.
Он - де в'ється мошкара,
Жук наткнувсь на ліхтаря.
Відштовхніть всі охи-ахи,
Гляньте: бігають мурахи.
Черв'ячок повзе повільно,
Всі у русі — вільні-вільні!
(Механічні (рух), звукові (шепіт), світлові, електричні, теплові (ліхтар).)
7. Пароплав пливе. Відносно яких тіл рухається пароплав
а) відносно води
б) відносно берега.
8. Рух електропоїзда від станції до станції рівномірний чи нерівномірний?

V. Підсумки уроку
1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам найбільше сподобалось на уроці?
3. Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

VІІ. Повідомлення домашнього завдання.
• Опрацювати матеріал підручника § 11.
• Виконати завдання 3,4,5 на ст. 44.Використана література:
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.
2. Природознавство: 5 клас. І семестр: Методичні атеріали.-К.:Вид.дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006.- 128с.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!