УРОК 11. Узагальнення знань та вмінь з теми: Тіла й речовини, що оточують людину.

УРОК 11

Тема. Узагальнення знань та вмінь з теми: Тіла й речовини, що оточують людину.

Мета: перевірити навчальні досягнення учнів за темою: Тіла й речовини, що оточують людину.

Тип уроку: контроль знань

Хід уроку

  1. Інструктаж стосовно завдань письмової роботи.
  2. Виконання письмової роботи.

Завдання

І варіант

I рівень

1. Виберіть тіла живої природи:

а) гриб; б) пісок; в) каміння.

2. Чи правильним є твердження, що кисень – це газ:

а) так; б) ні.

3. Як називається наука, що вивчає речовини?

а) хімія; б) фізика; в) математика.

4. Які тіла зберігають у звичайних умовах форму й об'єм?

а) рідкі; б) тверді;

в) газоподібні; г) всі відповіді правильні.

5. Декілька речовин, які утворюють одне фізичне тіло:

а) прості; б) складні речовини;

в) суміші.

6. В яких агрегатних станах може перебувати залізо?

а) твердому, інколи рідкому; б) твердому, рідкому та газоподібному;

в) залізо не змінює агрегатний стан.

II рівень

7. Які з перерахованих речовин входять до складу повітря?

а) азот; б) кисень;

в) природний газ; г) водень;

д) вуглекислий газ.

8. Встановіть співвідношення між колонками:

І. Стіл. а) скло;

2. Вікно. б) зошит;

3. Шерсть. в) дерево;

4. Папір. г) костюм.

9. Вода у розчині називається ___________________________________________________ .

10. Речовина складається з _______________________ та ___________________________ .

ІІІ рівень

11. Чим відрізняється однорідна суміш від неоднорідної? Наведи приклади обох видів суміші.

12. а) В якому агрегатному стані швидше відбувається дифузія:

а) твердому, б) рідкому

в) газоподібному.

б) В утворенні речовин беруть участь:

a) однакові за будовою атоми, б) різні за будовою атоми,

в) тільки однакові молекули

13. Чи можна змінити агрегатний стан речовин? Як? Доведи це на прикладі найпоширенішої речовини на землі – води.

ІVрівень

14. Запропонуйте способи розділення суміші: цукру забрудненого річковим піском та залізними ошурками. Поясни, чому ти обрав саме ці способи розділення суміші?

15. На класну дошку плюснули трохи одеколону. Поясни явища:

а) сліди одеколону через деякий час зникли;

б) запах пахучої речовини відбувається в усьому кабінеті.

II варіант

І рівень

1. Виберіть тіла неживої природи:

а) дерево; б) тварина; в) чашка.

2. Яким приладом вимірюють масу тіл?

а) мензуркою; б) терезами; в) компасом.

3. Крейда розчиняється у воді?

а) так; б) ні.

4. Яка з речовин є органічною?

а) залізо; б) крохмаль; г) кисень.

5. З чого складаються прості речовини?

а) з атомів одного хімічного елемента; б) з атомів різних хімічних елементів;

в) з води і розчинних речовин.

6. Як можна розділити розчин:

а) фільтруванням; б) відстоюванням;

в) випарюванням; г) всі відповіді правильні.

ІІ рівень

7. Які з наведених речовин є сумішами?

а) оцет; б) олія; в) річкова вода; г) нашатирний спирт, д) кисень

8. Встановіть співвідношення між колонками:

Речовина Тіло

1. Гума. а) пенал;

2. Пластмаса. б) сірники;

3. Граніт. в) м'яч;

4. Дерево. г) пам'ятник.

9. Речовини, молекули яких утворені атомами різних хімічних елементів, називають ______ .

10. Розчин складається з ________________________ та _______________________________ .

ІІІ рівень

11. Чим відрізняється органічна речовина від неорганічної? Наведи приклади обох видів суміші.

12. а) В якому випадку газоподібна речовина швидше розчиниться у воді:

а) при збільшенні температури води, б) не розчиняється у воді

в) при зменшенні температури води.

б) Чистими називають речовини:

a) складаються з атомів одного хімічного елемента, б) не мають домішок інших речовин,

в) складаються з атомів різних хімічних елементів

13. Опишіть спосіб приготування в домашніх умовах будь суміші ( не менше 2 прикладів).

ІVрівень

14. Запропонуйте способи розділення суміші: солі забрудненої крейдою та тирсою. Поясни, чому ти обрав саме ці способи розділення суміші?

15. Оточуючий нас світ багатий на незчисленну кількість різноманітних речовин. Усі вони побудовані атомами 110 хімічних елементів. Чому речовин набагато більше ніж хімічних елементів?

Використана література:

1.Т.Г Гільберг, Л. мирна, В. Проценко. завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу "Природознавство" 5 клас. - тернопіль: ФОП Кошлатий Є.А., 2005. - 72 с.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!