Урок 10. Поняття про органічні та неорганічні речовини.

Урок 10. Поняття про органічні та неорганічні речовини.

УРОК 10
Тема: Поняття про органічні та неорганічні речовини.

Мета: сформувати в учнів знання про органічні та неорганічні речовини.

Завдання:

сформувати в учнів знання про органічні та неорганічні речовини,

закріпити в учнів знання про класифікацію речовин на прості та складні,

ознайомити з найпоширенішими органічними та неорганічними речовинами довкілля;

розвивати вміння та навички:

розрізняти прості речовини та складні, окремі чисті речовини та суміші, органічні речовини та неорганічні;

правильно користуватися навчальною літературою, аналізувати матеріал, виділяти головне, робити висновки;

порівнювати й аналізувати навчальний матеріал,

складати опорні схеми,

формувати пізнавальну самостійність

розвивати спостережливість, уважність.

продовжувати формувати позитивне ставлення до навчання.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: прості та складні речовини, органічні та неорга­нічні речовини, чисті речовини, суміші.

Методи і методичні прийоми:

словесний (бесіда, розповідь, пояснення, робота з підручником, складання опорної схеми),

наочний (демонстрація наочності),

Обладнання:

різні продукти харчування (олія, цукор, сіль, сода, мінеральна вода, залізо, мідь),

підручник,

навчальна таблиця.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Опитування попереднього матеріалу

фронтальна бесіда

Як називається наука, що вивчає речовини?

В якому агрегатному стані можуть перебувати речовини?

Наведіть приклади різного агрегатного стану води?

Чи змінює свій агрегатний стан залізо?

В якому агрегатному стані речовина стискується?

Для якого агрегатного стану речовини характерна текучість?

Чи має рідкий стан форму?

Чи має рідкий стан обєм?

Чи має форму та обєм газоподібний стан речовини?

В якому агрегатному стані речовина займає весь обєм?

Які речовини входять до складу повітря?

що таке суміш?

Які види суміші ви знаєте?

Чим відрізняється однорідна суміш від неоднорідної?

Чим відрізняється природна суміш від штучної?

Що таке розчин?

Чим розчин відрізняється від суміші?

Які способи розділення суміші ви знаєте?

Як розділити розчин?

Запропонуйте способи для розділення суміші: пісок + залізні ошурки + сіль.

Які з речовин є сумішами: оцет, крохмаль, олія, нашатирний спирт, молоко.

Що називають дифузією?

Від чого залежить дифузія?

Де дифузія відбувається швидше у газах чи рідинах? Чому?

Чи є дифузія у рідких речовин? Приклади.

Як впливає температура на дифузію?

Доповнити схему: C + O-O =C O-O (C + O2 = CO2)

Які явища у природі доводять, що молекули рухаються? (розповсюдження запахів, розчинення речовин у воді).

ІІІ. Актуалізація опорних знань

  1. Що таке речовина? (речовина – це те, з чого складається фізичне тіло).
  2. Яку будову має речовина? (речовина складається з молекул, а молекули з атомів).
  3. Однакові за будовою атоми, єднаючись між собою утворюють…(хімічний елемент).
  4. Які хімічні елементи ви знаєте? (Оксиген, Гідроген, Карбон, Нітроген).

Кожна речовина має свою хімічну формулу, яка відображає її хімічний склад. Залежно від кількості хімічних елементів, які утворюють речовину розрізняють речовини прості та складні.

  1. Які речовини називають простими? (Речовини, що складаються з атомів одного елемента).
  2. Які речовини називають складними? (Речовини, що складаються з атомів двох та більше елементів).

Завдання

Із запропонованих речовин виберіть прості та складні:

О2, Н2, Н2О, СО2, С2Н5ОН, О3.

Прості О2, Н2, О3.

Складні Н2О, СО2, С2Н5ОН.

и є дифузія у рідких речовине у газах чи рідинахекучість

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності ( Розповідь).

Оголошення теми, мети та завдань уроку.

На попередніх уроках ми з вами вивчали речовини, а саме: їх будову, хімічний склад, агрегатний стан тощо.

Ми вже знаємо про те, що в світі існує величезна кількість речовин. Крім того, щодня з’являються нові, синтетичні речовини. Вивчати величезну кількість речовин дуже важко. І тому їх єднають в окремі групи, вивчати які набагато легше, ніж всі речовини вцілому.

Ми вже знаємо про те, що існують прості та складні речовини, які відрізняються між собою за кількістю хімічних елементів з яких складаються.

Чи існують інші види класифікації речовин? На це питання ми з вами повинні знайти відповідь сьогодні на уроці. (Оголошення теми, мети та завдань уроку).

План (запис на дошці)

1. Неорганічні й органічні речовини.

2. Значення органічних речовин.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Органічні та неорганічні речовини. (розповідь з елементами бесіди).

Одним з важливих досягнень для хімії була розробка хімічної класи­фікації речовин. Класифікація означає поділ на групи. Навіщо ж алхімі­кам необхідно було класифікувати речовини?

Справа в тому, що в І тисячолітті н. є. в алхімічній науці панував страшенний безлад. Деякі речовини, наприклад сода, мали не одну, а три чи чотири назви. І навпаки, одну й ту саму назву могли мати три різні речовини.

І от, щоб не виникала плутанина, алхіміки поступово почали наво­дити лад і розподіляти всі відомі їм речовини на групи.

Першу, досить повну класифікацію хімічних речовин здійснив алхі­мік Ар-Разі. Він розділив усі речовини відповідно до їх походження на органічні (одержані з організмів тварин і рослин) і неорганічні (одержані з мінералів). Такий поділ речовин став підґрунтям для двох сучасних на­прямів хімічної науки — органічної та неорганічної (мінеральної) хімії.

До тваринних і рослинних речовин Ар-Разі відніс соки рослин, кров, сечу, жовч та інші рідини. Сучасна органічна хімія цими «речовинами» давно вже не займається. Але класифікація на органічні та неорганічні речовини залишилася й сьогодні.

Тіла неживої природи складаються з неор­ганічних речовин, таких, наприклад, як вода, ку­хонна сіль, залізо, алмаз, графіт, золото, кисень, сірка тощо (робота з підручником, мал. 24).

Органічні речовини входять до складу живих організмів. Вони складаються з певної кількості атомів Карбону, з’єднаних між собою у вигляді ланцюжка С-С-С-С-.их органызмыв Кількість атомів карбону в ланцюжку може бути різна від 1 до кількох сотень тощо. До органічних речовин належать цукор, олія, поліетилен, мило (робота з підручником, мал. 25).

Органічні та неорганічні речовини різняться між собою, проте в них багато спільного. До їх скла­ду входять атоми однакових хімічних елементів. Наприклад, до молекули органічної речовини білка, крім атомів Карбону, входять атоми Оксигену, Гідрогену, Нітрогену, Сульфуру. Водно­час атоми цих елементів є у складі неорганічних речовин. Карбон входить до складу вапняку, вугле­кислого газу, вугілля.

(Учні складають опорну схему).

Речовини

? ?

неорганічні органічні

(складаються з атомів різних елементів) (до складу входить Карбон С-С-С-С-С-).

Неорганічні речовини можуть бути як простими так і складними. Органічні речовини – складні речовини.

? ? ?

прості складні складні

кисень, водень вода білки, жири, вуглеводи

2. Значення органічних та неорганічних речовин.

Велике значення для живих організмів мають такі органічні речовини, як білки, жири і вуглево­ди. Так, з білка побудовані клітини живих ор­ганізмів. Джерелом енергії для них є вуглеводи. Прикладом вуглеводів можуть бути сахароза і глюкоза. Вони містяться в овочах і фруктах та надають їм солодкого смаку. Глюкоза входить до складу крові людини. Жири є також джерелом енергії для людини та тварин. Крім того, прошарок жиру захищає багатьох тварин взимку від переохолодження.thu lkz ерелом енергії ктах ти

Органічні та неорганічні речовини різняться між собою, проте в них багато спільного. До їх скла­ду входять атоми однакових хімічних елементів. Наприклад, до молекули органічної речовини білка, крім атомів Карбону, входять атоми Оксигену, Гідрогену, Нітрогену, Сульфуру. Водно­час атоми цих елементів є у складі неорганічних речовин. Карбон входить до складу вапняку, вугле­кислого газу, вугілля (учні разом з вчителем складають опорну схему.)

Складні речовини

? ?

неорганічні органічні

(складаються з атомів різних елементів) (до складу входить Карбон).


V. Узагальнення і систематизація вивченого.

Бесіда.

1. На які групи можна поділити речовини?

2. Які речовини входять до складу живих істот?

3. Чим відрізняються органічні речовини від неорганічних?

4. Чим відрізняється проста речовина від складної?

Завдання

1. Виберіть з переліку речовин — органічні і неорганічні ре­човини. Де можна застосувати ці речовини.

Глюкоза, золото, жир, кухонна сіль, кисень, вода, алюміній, білок, залізо, пісок, вуглекислий газ.

2. Гра морський бій (за навчальною таблицею).

Розподілити прості речовини й складні. Вчитель вказує координати, а учень називає – проста речовина чи складна.

V. Підсумки уроку.

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника §7.

2. Повторити § 3-7, 8-10.

3. Підготуватися до підсумкової письмової роботи.

Використана література:

1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.

2. Природознавство: 5 клас. І семестр: Методичні атеріали.-К.:Вид.дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006.- 128с.

Т.Г Гільберг, Л. мирна, В. Проценко. завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу "Природознавство" 5 клас. - тернопіль: ФОП Кошлатий Є.А., 2005. - 72 с.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!