УРОК 10. Прості та складні речовини.

УРОК 10. Прості та складні речовини.

УРОК 10

Тема. Прості та складні речовини.

Цілі уроку:

поглибити знання учнів про класифікації ре­човин за складом їх молекул;

дати поняття про прості та складні речовини;

навчити розрізняти поняття «хімічна сполука» і «суміш речовин», «проста речовина» і «хімічний елемент»;

на­вчити учнів аналізувати якісний склад простих і складних речовин,

повторити матеріал попередніх уроків,

розвивати логічне мислення,

розвивати вміння та навички:

працювати з періодичною системою хімічних елементів,

розрізняти прості та складні речовини,

узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки.

Виховувати почуття колективізму під час роботи в групах.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми:

 • словесний (бесіда, розповідь, самостійна робота, робота з періодичною системою хімічних елементів, навчальною таблицею, складання опорного конспекту),
 • наочний (демонстрація наочності),
 • практичний (лабораторний дослід № 1).

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, зразки простих речовин (сірка, вугілля, залізо, цинк, мідний дріт), зразки складних речовин (вода, натрій хлорид, цукор, сода), навчальна таблиця, схема опорного конспекту.

Базові поняття та терміни: прості речовини, складні речовини, хімічна формула речовини, суміш, чиста речовина.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Оголошення результатів попереднього банку знань.

ІІ. Опитування попереднього матеріалу.

Самостійна робота.

Завдання 1

Із запропонованого переліку виберіть:

  • Чисті речовини
  • Однорідні суміші
  • Неоднорідні суміші

1. Річкова вода.

2. Сірка.

3. Золото.

4. Повітря.

5. Молоко

6. Кава.

7. Кров.

8. Цукор.

9. Мінеральна вода.

10. Бульйон.


Завдання 2

Запропонуйте спосіб розділення суміші.

Вказати на яких властивостях речовин ґрунтуються способи їх розділення.

І варіант тирса + пісок +сіль

ІІ варіант цукор + крейда +олія

Завдання 3

Користуючись періодичною системою хімічних елементів, обчисліть який з атомів важчий і у скільки разів:

І варіант Карбон чи Гелій

ІІ варіант аргон чи Кальцій

ІІІ варіант Магній чи Карбон

Завдання 4

Знайдіть х та у:

І варіант

12 х 35 у

Cу S у Х у Х 14

х 16 17 13

ІІ варіант

1 х 9 у

Hу P у Х у Х 20

х 15 4 20

ІІ. Актуалізація опорних знань.

На попередньому уроці ми з вами говорили про те, що у світі існує велика кількість хімічних речовин.

 1. Про яку кількість речовин йде мова? (Більше 18 млн. речовин).

Крім того щодня хіміки синтезують велику кількість нових речовин.

 1. Про яку кількість речовин йде мова? (Близько 250 речовин).

Вивчати таку велику кількість речовин дуже важко. Але ж потрібно.

 1. Що зробили хіміки для того, щоб полегшити вивчення великої кількості речовин? (Обєднали речовини у конкретні групи). Тобто про класифікували.

З деякими видами класифікації ми з вами вже знайомі. Так, за будовою всі речовини можна поділити на дві групи.

 1. Про які групи йде мова? (За будовою речовини діляться на молекулярні та не молекулярні).
 2. Чим відрізняються між собою речовини з молекулярною та не молекулярною будовою? (Речовини з молекулярною будовою складаються з молекул, з не молекулярною – з атомів чи йонів).

Крім того, залежно від елемента з якого складається речовина всі речовини також можна поділити на дві групи.

 1. Про які групи йде мова? (Метали та неметали).

Речовини метали складаються з елементів металів, неметали – з елементів неметалів.

 1. Де в періодичній системі хімічних елементів розташовані метали? (Якщо провести діагональ від берилію до астату, то неметали розташовуються у верхньому куті, а метали – у нижньому).
 2. Які речовини мають не молекулярну будову? (Метали).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Спробуємо об’єднати між собою обидві класифікації (вчитель на дошці складає загальну схему класифікації речовин).

РЕЧОВИНИ

? ?

За будовою за хімічним складом

? ? ? ?

молекулярні не молекулярні _______________ _________________

? ?

метали неметали

Зверніть увагу на загальну схему класифікації речовин. Прочитаємо цю схему. (Один з учнів пояснює сутність схеми). Всі речовини за будовою поділяються на дві групи: молекулярні та не молекулярні. За складом речовини також поділяються на дві групи, одна з яких - на метали та неметали.

Отже сьогодні ми з вами повинні з’ясувати на які дві групи за хімічним складом речовини можна поділити всі речовини. Це і буде завданням нашого сьогоднішнього уроку. ( Оголошення теми та мети уроку)

ІV. Вивчення нового матеріалу

1.Складні та прості речовини.

 1. З чого починається українська мова? (Українська мова починається з літер українського алфавіту).
 2. З чого починається російська мова мова? (Російська мова починається з літер російського алфавіту).
 3. З чого починається англійська мова мова? (Англійська мова починається з літер латинського алфавіту).

Літери єднаючись між собою певним чином утворюють слова, слова – речення.

 1. З чого починається хімічна мова? (Хімічна мова починається з символів хімічних елементів).

Запишемо слово цукор різними мовами:

 • Цукор – українська мова,
 • Сахар – російська мова,
 • С12Н22О11-хімічна мова
 1. Про що говорить нам запис С12Н22О11? До складу молекули цукру входить 3 хімічні елементи у різних кількостях. Тобто, цей запис відображає хімічний склад речовини.

Таким чином, сукупність символів, які характеризують склад речовини називають хімічною формулою Кожна речовина має свою хімічну формулу. Наприклад, вода – Н2О, сіркаS, спирт – С2Н5ОН.

 1. Швидко запишіть одну з цих формул у зошит. Яку формулу записали? Чому? (Записали S – її легше писати, бо вона представлена одним символом).

Так, ця формула найпростіша серед тих, які записані на дошці. Таким чином, речовини, склад яких відображає один символ елемента називають простими. Якщо ж речовину утворюють декілька хімічних елементів, то речовина є складною.

(Учні складають опорну схему).

РЕЧОВИН
? ?

прості складні

(один хім.. елемент) (2 і більше хім.. елементів).

Досить часто назви хімічних елементів та простих речовин збігаються. Наприклад, Алюміній, алюміній. Проте, ви звернули увагу, що назва речовини є загальною, а не власною і тому пишеться з малої літери.

2. Лабораторний дослід 1

Тема: Ознайомлення зі зразками простих та складних речовин.

Мета:ознайомитися зі зразками простих та складних речовин, навчитися розрізняти їх.

Хід роботи

 1. Розгляньте зовнішній вигляд виданих вам речовин і заповніть табл.. 1.
 2. Розташуйте окремо в один ряд прості речовини, а в інший – складні.
 3. Прості речовини розподіліть на метали та неметали.
 4. Заповніть табл..2, розподіливши назви речовин за відповідними колонками.
 5. підбийте підсумки роботи, зробіть висновки. (учні виконують роботу у зошитах для лабораторних та практичних робіт).

3. Суміштаскладна речовина

Давайте зясуємо, чим відрізняються між собою поняття: Суміш таскладна речовина.

 1. Що таке суміш? (Сукупність речовин, які складають єдине фізичне тіло).
 2. Чим суміш відрізняється від чистої речовини? (Чиста речовина складається з молекул одного типу, суміш з молекул різних типів).
 3. Чи зберігають свої властивості речовини у суміші? (Так).
 4. Що таке складна речовина? (Речовина, яка складається з атомів двох чи більше хімічних елементів).
 5. Вода - проста чи складна речовина? (Складна; складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену — Н20).

Якщо на воду подіяти електричним струмом, то вона розкладеться і утворить дві речовини, а саме: 20 ? Н2 + 02

Кисень – горить, водень – підтримує горіння. Якщо суміш водню з киснем підпалю, то вона вибухне. Чи зможе вибухнути вода? (Ні, бо вона не горить)

 1. Який можемо зробити висновок? Суміш складається з різних речовин, кожна з яких зберігає свої властивості. Складна речовина складається з різних елементів, які утворюють молекулу однієї речовини.

V. Узагальнення та закріплення знань

а) виконання завдання.

Завдання

(робота з навчальною таблицею 2)

1. Учитель називає координати, учень – проста чи складна речовина (2-3 учні).

Всі ви помітили, що в хімічних формулах є не тільки символи хімічних елементів. Праворуч унизу – невелика цифра. Це індекс. Він вказує на кількість атомів хімічного елемента, який утворює ту чи іншу речовину.

Таким чином, хімічна формула речовини відображає її хімічний склад.

2. Учитель називає координати, учень – проста чи складна речовина, склад її молекули: хімічні елементи та кількість атомів хімічного елемента (2-3 учні).

б) бесіда.

Повернемося до початку уроку та доповнимо схему класифікації речовин.

 1. На які групи за складом поділяють речовини? (Прості та складні).
 2. Чим відрізняються між собою прості та складні речовини? (Кількістю атомів, прості – один, складні – 2 і більше).
 3. Складна речовина – це суміш чи чиста речовина? (Чиста речовина).
 4. чим відрізняються поняття суміш та складна речовина? (суміш складається з речовин, які зберігають в ній свої властивості, складна речовина – з елементів, які утворюють єдину молекулу речовини).

V. Підведення підсумків уроку.

Висновки:

За якісним складом всі речовини поділяють на прості та складні.

Складні речовини відрізняються від суміші речовин.

Складні та прості речовини різняться за зовнішнім виглядом, мають різні властивості.

VІ. Домашнє завдання

 • Опрацювати матеріал підручника § 11, ст. 81-84, конспекту.
 • Повторити назви та символи хімічних елементів.
 • Повторити матеріал попередніх уроків.

Список використаної літератури:

1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.

2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).

І.І. Акімова, Н.В. Запорожець. Зошит для лабораторних та практичних робіт. Хімія.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!