УРОК 8 Тема: розчини у природі та побуті, приготування розчинів.

УРОК 8  Тема: розчини у природі та побуті, приготування розчинів. УРОК 8
Тема: розчини у природі та побуті, приготування розчинів.

Мета:
• Сформувати в учнів уявлення про розчини, уміння їх готувати та розрізняти.
Завдання:
1. Закріпити в учнів знання про властивості води, зокрема її здатність розчиняти речовини; про чисті речовини та суміші;
2. Сформувати уявлення про розчини у природі та побуті;
3. Сформувати вміння готувати розчини, користуватися лабораторним обладнанням.
4. Проаналізувати сучасний стан природної води.
5. Розвивати вміння:
• Розрізняти розведені та концентровані розчини, насичені та ненасичені розчини.
• порівнювати й аналізувати навчальний матеріал,
• робити висновки,
• складати опорні схеми,
• формувати пізнавальну самостійність.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: розчини, розчинник, розчинена речовина, розведені розчини, концентровані розчини, насичені розчини, ненасичені розчини.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, пояснення, робота з підручником),
• наочний (демонстрація наочності),
• практичний (демонстраційний експеримент).

Обладнання:
• набір для демонстраційного експерименту (мірний посуд, терези, вода, сіль).
• підручник.
ХІД УРОКУ
1. Організаційний момент.
2. Опитування попереднього матеріалу.
Учні набирають банк знань, отримуючи за кожну відповідь картки різного кольору. Колір картки вказує на різний рівень складності відповідей.

• фронтальна бесіда
1. В якому агрегатному стані можуть перебувати речовини?
2. Наведіть приклади різного агрегатного стану води?
3. Які властивості води ви знаєте?
4. Чим відрізняється чиста речовина від суміші?
5. Чим відрізняється однорідна суміш від неоднорідною?
6. Чим відрізняється природна суміш від штучної?
7. Чи всі речовини розчиняються у воді?
8. Як називають речовини, які добре розчиняються у воді?
9. Як називають речовини, які не розчиняються у воді?
10. Як змінюється розчинність речовин у воді при збільшенні температури?
11. Як змінюється розчинність речовин у воді при перемішуванні?
12. Чому при збільшенні температури розчинність у воді збільшується?
13. Чи впливає на розчинення подрібнення речовин? Як саме?

• Завдання 1
Вірю, не вірю
1. Усі речовини добре розчиняються у воді.
2. При збільшенні температури розчинність речовин збільшується.
3. Вода, цукор, пісок – добре розчиняються у воді.
4. Крейда, сода питна пісок – у воді не розчиняються.
5. Щоб швидше розчинити сіль, її треба подрібнити.
6. Щоб швидше розчинити цукор, воду треба нагріти.
7. Питна вода блакитного кольору, кисла на смак.
8. Вода дуже добре стискується.
9. Та речовина, яка розчиняється у воді називається розчинником.
10. Газоподібні речовини у воді не розчиняються.

• Завдання 2
Виправ помилки
1. Питна вода має колір, запах та смак …(не має).
2. Питна сода, цукор та сіль добре розчиняються у воді… (питна сода – не розчиняється).
3. Щоб швидше розчинився цукор, треба воду охолодити… (нагріти).
4. Добре розчиняються у воді такі речовини, як сіль, пісок, цукор, крейда…(пісок та крейда не розчиняються).
5. Щоб швидше розчинити пісок, суміш піску з водою треба добре перемішати…(пісок не розчиняється у воді).
6. Речовина буде довше розчинятися у воді, якщо її подрібнити…(швидше).
7. Розчин може бути прозорим та мутним…(тільки прозорим).
8. Розчин можна назвати неоднорідною сумішшю…(однорідною).
9. Повітря, розчин цукру, газована вода – однорідні суміші…(газована вода – неоднорідна суміш).
10. Молоко, пісок з водою, оцет – неоднорідні суміші…(оцет – однорідна суміш).

• Завдання 3
Третє зайве:
1. Срібло, повітря, мідь.
2. Чай, кров, залізо.
3. Цукор, сіль, пісок.
4. Крейда, сода питна, сіль
5. Розчин цукру, розчин солі, газована вода..
6. Кров, молоко, ґрунт.
(знайти зайве, пояснити чому воно зайве).

3. Мотивація навчальної діяльності.
Оголошення теми, мети та завдань уроку.
Чи є здатність розчиняти речовини однією з властивостей води? Де ви спостерігаєте цю властивість у побуті, в природі? Де люди застосовують знання про властивості води в цілому та її здатність розчиняти в собі інші речовини? Зміст сьогоднішнього уроку допоможе вам отримати відповіді на ці та інші запитання і збагатити свої знання про властивості води. (Оголошення теми, мети та завдань уроку)

План (запис на дошці)
1. Розчини у природі та побуті.
2. Приготування розчинів.
3 Види розчинів.
4. Стан сучасних водойм.

4. Вивчення нового матеріалу
1. Розчини у природі та побуті (розповідь вчителя з елементами бесіди).

• Завдання 1
Поясніть запис на дошці:
ВОДА + СІЛЬ = РОЗЧИН
(Якщо воду змішати з сіллю то утвориться розчин).
1. Що таке розчин? (Розчин – це суміш речовини з водою).
2. Розчин – це суміш однорідна чи неоднорідна? (Однорідна).
3. Чи можна вважати розчином суміш піску з водою? (Ні, пісок з водою неоднорідна суміш).
4. Як називають воду і речовину у розчині?(Вода – розчинник, речовина – розчинена речовина).
5. Чи відрізняється за смаком вода в криниці та очищена питна вода з крану? (Так, очищена вода не має смаку, а природна вода має смак).
6. Чому природна вода має смак? (У природі вода – це суміш декількох речовин).
Так, дійсно, коли вода тече по поверхні Землі, або просочується у ґрунт і гірські породи, вона частково вимиває з них окремі речовини. Саме від твердих речовин та газів, які в ній розчиняються залежить смак води. Ось чому вода в кожній криниці, джерелі має свій смак.
Здатність речовин розчинятися у воді має велике значення для життя рослин, тварин і людини. У цьому легко переконатися на прикладі добрив. Деякі мінеральні добрива непогано розчиняються у воді. У ґрунті вони добре розчиняються за допомогою дощів або води, що надходить внаслідок зрошення полів. Розчиненими мінеральними добривами живляться рослини. Це сприяє підвищенню їхньої врожайності.
Крім цього, в природі є мінеральні джерела (розчин води з різними речовинами). У нашій країні розвідано багато родовищ мінеральних вод. Так, всім вам відома екологічно чиста вода Іволжанська, на основі якої готують різні за смаком газовані мінеральні води. Багато з мінеральних джерел мають лікувальні властивості, їх використовують для лікування різних хвороб. Так, наприклад тростянецькі мінеральні води тощо.
7. Чи тільки у природі зустрічаються розчини? (Ні, багато розчинів ми використовуємо у побуті).
8. Наведіть приклади розчинів, якими ви користуєтеся у побуті? (Оцет, маринади тощо).

2. Приготування розчинів (розповідь вчителя з елементами бесіди)..
9. Чи завжди ви використовуєте готові розчини? (Ні, часто розчини готуються).
У побуті часто виникає потреба приготувати розчин, який містить певну кількість розчиненої речовини.
Чи спостерігали ви вдома за мамою, коли вона консервує огірки? Ті, хто спостерігав помічали, що огірки заливаються не водою, а розчином до складу якого входить сіль, цукор та оцет. Причому певна їх кількість.
Як же приготувати розчин? Розглянемо методику приготування розчину на прикладі розчину солі.
Для приготування розчину солі необхідно:
• Спочатку за допомогою математичних обчислень визначають масу розчиненої речовини, масу чи об'єм розчинника.
• Зважують сіль за допомогою терезів.
• Відміряти певний об'єм води для розчинення. Щоб відміряти об’єм води можна використати мірний посуд, а саме: мірний циліндр, мензурку, мірний стакан, мірну колбу тощо (демонстрація посуду). Особливістю цього посуду є те, що він має мітку, яка вказує на певний об’єм.
10. Як ви гадаєте, чому воду не зважують, а використовують мірний посуд? Воду ніколи не зважують, бо її об’єм і маса збігаються. Так,1л води важить 1 кг, 100 мл води – 100г.

3. Види розчинів. (розповідь вчителя з елементами бесіди).
11. Скільки чайних ложок цукру ви кладете в чай? (2-3).
12. А якщо чайні ложки замінити на столові? (чай буде дуже солодкий і цукор залишиться у чашці).
13. Чому цукор залишиться у чашці? Бо його дуже багато і він не розчиниться).
Так, дійсно, для утворення розчину необхідна певна кількість розчиненої речовини. Залежно від цього розчини бувають концентровані й розбавлені. Якщо в певному об'ємі розчину міститься мало розчиненої речовини, то це розбавлений розчин. Наприклад, вода у колодязях, річках, озерах є розбавленим розчином. Її називають прісною водою. А от вода у морях містить багато різних солей, тому вона гірко-солона на смак.Її називають концентрованим розчином.
Розчини бувають насичені та ненасичені. Якщо розчинена речовина у воді вже не розчиняється (приклад з чаєм з великою кількістю цукру) то розчин насичений. До тих пір поки цукор буде розчинятися у воді розчин буде ненасиченим.
(Учні складають опорну схему).

Розчини
? ? ? ?
Розбавлені концентровані насичені ненасичені


5. Сучасний стан природної води.(розповідь вчителя).
Сьогодні вода є найбільш вразливим компонентом навколишнього середовища. З розвитком хімічної, нафтохімічної, гірничорудної, целюлозно-паперової промисловості та комунікацій склад води швидко погіршується.
Сучасна технічна цивілізація відвела Світовому океану роль гігантського смітника. Загальна вага забруднюючих відходів становить тут мільярди тонн на рік. Моря й океани засмічені твердими і побутовими відходами (понад 20 млн. т), радіоактивними речовинами (внаслідок випробовування водневих ядерних реакторів, криголамів, підводних човнів і особливо : захоронення контейнерів з радіоактивними відходами).
Світовий океан не витримує такого навантаження: гине флора і фауна. Знищується тваринний світ океану. Одних тільки дельфінів знищується 250 тис. щорічно Взагалі за останні два десятиліття кількість живих організмів в океані зменшилась учетверо.
Виснажуються джерела прісної води.
Проблема забезпечення людства прісною водою дедалі загострюється. Якщо в стародавні часи її споживання на душу населення становило 12-18 літрів на добу, то сьогодні - від 20 до 400 літрів. Дуже швидкими темпами споживання води зростає в промисловості. Так, тільки за це століття загальне споживання води зросло в 7 разів, а на промислові потреби - у 21 раз, що становить 20% від загального рівня її споживання. Передбачається, що до кінця століття споживання води зросте ще в 1,5 рази. Нині сотні-мільйони жителів Землі фактично не мають доступу до питної води, а 1,7 млрд. вживають забруднену воду, що і призводить часто до смертних наслідків (близько мільйона щорічно). За підрахунками дослідників, для забезпечення водою відповідно до санітарних норм слід збільшити її споживання у 8 разів, а витрати на її очищення довести до 60 млрд. доларів на рік.
Зафіксовано близько тисячі різновидів одних тільки хімічних речовин, які забруднюють водойми. Великої шкоди водам завдає спуск у них теплих вод різних енергетичних установок (ТЕС, АЕС). Це призводить до порушення умов нересту риб, їх захворювання і навіть загибелі (якщо температура сягає понад 30 градусів). Загрозливого масштабу набуло надходження у водойми комунально-побутових відходів, що несуть із собою багато небезпечних для флори і фауни вірусів, бактерій, грибків тощо. Масштаби цього лиха такі, що водойми, річки самі вже не можуть подолати зростаюче антропогенне навантаження.
На сьогодні вода майже в половині всіх річок і озер не придатна не лише для життя, а й для нормального існування водойм. Найбільші ріки світу (Рейн, Ганг, Міссісіпі, Дунай, Волга, Дністер, Дніпро та ін.) в катастрофі стані. Тому, мабуть, зовсім не випадково ми бачимо на прилавках крамниць чисту воду для пиття, ціна якої, до речі, відповідна до мінеральної.
Досить небезпечною є концентрація радіонуклідів у водосховищі та Прип'яті, рівень якої у 10-100 разів вище за норму. Це крім того, що донна частина містить величезну кількість хімічних та інших надзвичайно агресивних хімічних елементів. Зоною екологічної катастрофи є Азовське море. Основними джерелами його забруднення є 66 промислових підприємств м. Маріуполя. Є й інші чинники катастрофічної ситуації – це хижацький вилов риби потужними тралами.
У Чорному морі ситуація не набагато краща. Особливу небезпеку становлять тут припортові потужні заводи, де виробляються великі обсяги аміаку (надзвичайно отруйної речовини).
Найзабрудненішою залишається морська вода в межах м. Одеси. І це лише невеликий обсяг характеристики катастрофічного стану природної води. А що можно зробити, щоб покращити ситуацію? (Застосовувати очисні споруди, з використанням сучасних технологій, зменшити викиди у водойми отруйних речовин, зменшити споживання води, зменшити вилов риби, зміцнювати береги, не засмічувати береги річок під час відпочинку, тощо.

5. Узагальнення і систематизація вивченого.
• Завдання 2
Приготувати 100грозчину солі з водою з 15г солі (1 чайна ложка).
1. Розрахуємо кількість води, яку необхідно взяти для приготування розчину.
100г розчину – 15г солі=85г води.
2. Зважимо 15г солі.
3. Відміряємо 85мл води.
4. Змішаємо та добре перемішаємо.
5. Переконаємося, що ми приготували саме 100г розчину.

• Завдання 3
Закінчити речення.
1. Речовини, які розчиняються у воді називають…(розчинними).
2. Речовини, які не розчиняються у воді…(нерозчинні).
3. Вода у розчині називається…(розчинником).
4. Речовина у розчині називається…(розчиненою речовиною).
5. Компоненти суміші у розчині не видно, тому розчин є суміш…(однорідна).
6. Якщо кількість речовини у розчині мало, то розчин називають…(розбавленим).
7. Якщо речовина у воді вже не розчиняється, то розчин називають…(насиченим).
8. Щоб приготувати розчин треба відміряти…(кількість води та розчиненої речовини).
9. Воду можна відміряти за допомогою…(мірного посуду).
10. природним концентрованим розчином є…(морська вода).

6. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.
Оцінки оголошуються на наступному уроці, після підрахунку банку знань кожного учня.

7. Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал підручника §10,
2. Дати відповіді на запитання в кінці параграфу.
3. Повторити матеріал попередніх уроків.

Використана література:
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.
2. Природознавство: 5 клас. І семестр: Методичні матеріали.-К.:Вид.дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006.- 128с.
3. Т.Г Гільберг, Л. мирна, В. Проценко. завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу "Природознавство" 5 клас. - тернопіль: ФОП Кошлатий Є.А., 2005. - 72 с.
4. Толстоухов А.В. Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошук стратегем.- К.: "Знання України", 2001. - 333 с.- Бібліогр.: С. 317-332

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!