УРОК 5 Тема. Речовини. Чисті речовини та суміші.

УРОК 5  Тема. Речовини. Чисті речовини та суміші. УРОК 5
Тема. Речовини. Чисті речовини та суміші.
Цілі уроку:
• навчити учнів розрізняти фізичні тіла, матеріали, речовини;
• повторити відомості про речовини, суміші та їхні властивості;
• повторити поняття «чисті речовини» та «суміші», основні способи розділення сумішей;
• продовжити знайомство з лабораторним устаткуванням і методикою проведення хімічного експерименту.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, складання опорних конспектів),
• наочний (демонстрація наочності),

Обладнання: хімічні склянки, фільтр, лійка, ділильна лійка, холодильник, дистилятор, крейда, вода, рослинна олія, опорні конспекти.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати перший розділ з курсу неорганічної хімії, який має назву ”Початкові хімічні поняття”. Цей розділ передбачає вивчення тієї початкової бази понять, на якій буде базуватися ваше подальше вивчення хімії.
Перше поняття з якого ми почнемо вивчення теми - речовина. І це зрозуміло, оскільки хімія – це наука про речовини. Навколо нас безліч речовин, кожна з яких має свої ознаки, які обумовлюють її індивідуальність. Тож давайте почнемо вивчати таємниці корисних чи шкідливих, безпечних чи небезпечних хімічних сполук, які ми називаємо простим словом речовини. ( Оголошення теми та мети уроку)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
1.Речовина, матеріал, тіло.
Нині відомо понад 10 000 000 речовин, одні з них природні, інші-синтетичні, зроблені людиною.

1. Наведіть приклади природних речовин?
(вода, кисень, вуглекислий газ).
2. Наведемо приклади синтетичних речовин?
(поліетилен, капрон, ацетатний шовк, тощо).
Таким чином, ми самі, все що знаходиться навколо нас, а саме: жива та нежива природа, все, що створено руками людини складається з речовин.

3. Що ж таке речовина?
Речовина-форма існування матерії, що становить сукупність частинок (атомів, молекул).
Нас оточує безліч різних фізичних тіл: парта, стілець, дошка, стіл... Вони різняться між собою формою, кольором, розмірами та іншими ознаками. Всі ці тіла виготовлені з певного матеріалу, який в свою чергу складається з певної речовини.
4. Що таке матеріал?
Речовини, які використовуються для виготовлення предметів, фізичних тіл, прийнято називати матеріалами.
Отже, ми бачимо, що речовини використовують як матеріали для виготовлення фізичних тіл. Три поняття: речовина, матеріал, фізичне тіло взаємопов’язані між собою.

Речовина ? матеріал ? фізичне тіло.
Проаналізуємо взаємозв’язок між поняттями на конкретних прикладах (учні наводять приклади).
Приклади:
• Парта ? деревина ? целюлоза (клітковина)
• Дошка ? деревина ? целюлоза (клітковина)
• Дріт ? алюміній ? алюміній,
Каблучка лади). Це можливо, оскільки речовина, з якої виготовляють будь-що, і є матеріалом. Так, залізний штатив відрізняється за величиною і формою від залізного цвяха, залізного дроту та інших залізних предметів. Проте всі ці залізні речі (тіла) подібні тим, що виготовлені з одного й того самого матеріалу - заліза і з однієї й тієї самої речовини — заліза.
Залізний цвях, мідна пластинка, алюмінієвий дріт—це фізичні тіла.
Залізо, мідь, алюміній—це матеріали, з яких зроблені ці тіла, і разом з тим —речовини. Тут назви також збігаються.
Завдання 1
Із запропонованих назв виписати окремо:
І варіант – тіла,
ІІ варіант – матеріали,
ІІІ варіант – речовини.

Пробірка, скло, крейда, вода, залізо, алюмінієвий дріт, цвях, керамічний посуд, дошка, каблучка, срібло, стіл, лід, олівець, лінійка.
Відповіді
І варіант
Пробірка, алюмінієвий цвях, керамічний посуд, дошка, каблучка, стіл, олівець, лінійка.
ІІ варіант
Скло, залізо, срібло.
ІІІ варіант
Крейда, вода, залізо, кисень, срібло, лід.

1. Властивості речовин.
Кожна речовина має свої специфічні ознаки, які визначають її індивідуальність і дають змогу відрізнити її від інших речовин. Ці ознаки називають властивостями.
Отже, ознаки, за якими різні речовини подібні між собою або відрізняються одна від одної, називаються властивостями речовин.
Які види властивостей речовин існують?
Розрізняють фізичні й хімічні властивості речовин.

• До фізичних властивостей належать: колір, блиск, запах, смак тощо. Ці властивості виявляються при безпосередньому спостереженні. Наприклад, вода прозора, без смаку та запаху; цукор - тверда кристалічна речовина, солодка на смак, не має кольору. Оцет, нашатирний спирт легко впізнати за запахом тощо.
Не всі фізичні властивості речовини можна виявити за допомогою органів чуттів. Тому в хімії не обмежуються спостереженнями фізичних властивостей, а вимірюють їх за допомогою приладів. Наприклад, густину, температури кипіння і плавлення, електричну провідність виявляють лише за допомогою приладів.

• Хімічні властивості речовин виявляються лише в процесі перетворення одних речовин на інші. Так, здатність кисню підтримувати горіння і є його хімічною властивістю (учні складають опорну схему.)
Коли характеризують фізичні властивості будь-якої речовини, то зазначають також її агрегатний стан.

2. Які види агрегатного стану речовин вам відомі?
(речовини можуть існувати в різних агрегатних станах—твердому, рідкому, газоподібному).
3. Наведіть приклади?
( лід, вода і водяна пара — це твердий, рідкий і газоподібний стани однієї й тієї самої речовини —води).
Так, дійсно, тверда, рідка і газоподібна форми не є індивідуальними характеристиками речовини, вони відповідають різним станам існування речовини за певних умов. Тому не можна приписувати воді лише ознаку рідини, кисню —ознаку газу, а кухонній солі —ознаку твердої речовини. Будь-яка речовина в разі зміни умов може перейти у будь-який інший агрегатний стан. Отже, агрегатний стан—це не фізична властивість речовини взагалі, а лише стан, в якому вона перебуває за певних умов.

3.Чисті речовини. Суміші.
Всі відомі на сьогодні речовини існують у природі як чисті речовини, або входять до складу сумішей.

4. З чого складається речовина?
(речовина складається з молекул та атомів).
5. Як ви розумієте поняття “чиста речовина”?
(речовина, яка складається з одного типу молекул чи атомів).
Так, дійсно, чиста, речовина—це речовина, що складається з частинок певного виду (наприклад, з однакових атомів, з однакових молекул) і тому має сталі фізичні властивості.

6. Чи існують в природі абсолютно чисті речовини?
( абсолютно чистих речовин у природі не існує, і добути їх штучно практично неможливо).
Так, дійсно, проте сьогодні застосовуються методи, які знижують вміст домішок в речовині. Хіміки прагнуть у своїй практиці використовувати речовини з якомога меншим вмістом домішок, оскільки навіть незначна їх кількість може істотно змінити властивості речовини

7. Як ви розумієте поняття “суміш”?
(це сукупність речовин, які складають одне ціле)
Так, дійсно, суміш – це сукупність різних речовин, що становлять єдине фізичне тіло).

8. В чому особливість сумішей?
(речовини, які входять до складу суміші зберігають в ній свої властивості).
Так, суміш може складатися з двох і більше речовин, кожна з яких зберігає свої властивості. Наприклад, якщо змішати порошок сірки з ошурками заліза, то речовини залізо і сірка будуть зберігати свої властивості. Залізо притягуватиметься магнітом, тонутиме у воді, якщо цю суміш всипати у воду, а сірка спливатиме, оскільки вона не змочується водою.

9. Наведіть приклади сумішей?
(молоко, кров, розчин цукру чи солі).
(учні складають опорний конспект)

Які види сумішей існують?
Суміші речовин за походженням поділяють на природні та штучні, за агрегатним станом на: тверді, рідкі та газоподібні. Наведіть приклади.
За складом суміші речовин поділяють на однорідні й неоднорідні.
• В однорідних сумішах складові частини не можна помітити або виявити за допомогою оптичних приладів, оскільки речовини перебувають у дуже подрібненому стані. Наприклад, повітря — однорідна суміш кисню, азоту та інших газів; однорідною сумішшю є також розчин цукру у воді.

• У неоднорідних сумішах неозброєним оком або за допомогою оптичних приладів можна помітити частинки речовин, з яких складається суміш. Наприклад, скаламучена у воді крейда, молоко —неоднорідні суміші.
(учні складають опорний конспект).

У курсі природознавства ви познайомилися зі способами розділення сумішей.

10. Давайте пригадаємо, які способи розділення сумішей вам відомі?

• Відстоювання
Цим способом можна розділити тверді речовини, не розчинні у воді, або рідини, не розчинні одна в одній, якщо вони мають різну густину. Наприклад, щоб розділити суміш залізних ошурків з тирсою, її треба всипати у воду, збовтати, потім дати відстоятись. Ошурки осядуть на дно посудини, а тирса спливе. Воду з тирсою зливають (мал. 5).
Для розділення не розчинних або малорозчинних одна в одній рідин з різними густинами використовують ділильну лійку (мал. 6). Суміш рідин, наприклад бензину з водою, наливають у лійку й відстоюють доти, доки між ними з'явиться досить чітка межа поділу. Після цього з лійки виймають корок, повертають кран і випускають воду, залишаючи бензин у лійці.

• Фільтрування
Цей спосіб застосовують для розділення суміші розчинних і не розчинних у воді речовин. Він ґрунтується на тому, що під дією води на суміш відбувається дуже сильне подрібнення розчинної речовини. Внаслідок збовтування суміші у воді утворюється каламутна рідина, в якій є такі дрібні часточки розчинної речовини, які разом з молекулами води проходять крізь пористий матеріал, а часточки нерозчинної речовини залишаються на його поверхні.
Такий спосіб розділення сумішей називають фільтруванням. Матеріал, крізь який фільтрують рідину, називають фільтром. Нерозчинні речовини, що залишилися на фільтрі, називають осадом, а розчин, що пройшов крізь фільтр,— фільтратом (мал. 7).
У побуті й на виробництві як фільтрувальний матеріал використовують тканини різної щільності. На водоочисних станціях воду фільтрують крізь шар чистого піску.

• Випарювання і кристалізація
Якщо з фільтрату треба виділити розчинну тверду речовину, наприклад кухонну сіль, то розчин випарюють (мал. 8). Вода випаровується, а сіль залишається на дні чашки для випарювання. Іноді воду випарюють не повністю. Часткове випарювання води називають упарюванням. В результаті утворюється концентрований розчин, під час охолодження якого розчинна речовина кристалізується, тобто виділяється у вигляді кристалів.

• Дистиляція
Щоб розділити рідини, розчинні одна в одній, використовують різницю їхніх температур кипіння. Наприклад, щоб відокремити спирт від води, цю суміш наливають у колбу 1 (мал. 9), нагрівають до кипіння і спостерігають за показами термометра 2. При температурі близько 78 °С виходить пара майже чистого спирту. Вона потрапляє у внутрішню трубку 4 холодильника 6, охолоджується водою 5, конденсується і переходить у рідкий стан. Рідкий спирт стікає у склянку-збірник 7.
Дистиляція, або перегонка, широко використовується у промисловості, наприклад під час переробки нафти, яка є сумішшю речовин, подібних за багатьма властивостями, але відмінних за температурами кипіння.

11. Чим відрізняються між собою чисті речовини та суміші?
• чиста речовина має постійний склад і постійні властивості, а суміші, навпаки, мають змінний склад і змінні властивості;
• властивості окремих речовин у суміші зберігаються, а властивості суміші змінюються залежно від складу).
• чисті речовини не розділяються на окремі речовини і не змінюють своїх фізичних властивостей.
(учні складають опорну схему)


ІV. Узагальнення та закріплення знань.
Бесіда
1. Поясніть поняття речовина, матеріал, тіло?
2. Чим відрізняються між собою поняття хімічні властивості, фізичні властивості?
3. Чим відрізняються між собою поняття чисті речовини, суміші?
4. Чим відрізняються між собою поняття однорідна та неоднорідна суміш?

Завдання 2
Запропонуйте спосіб розділення суміші:
І варіант вода з крейдою,
ІІ варіант розчин солі.

V. Підведення підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання
1) опрацювати матеріал підручника §5,6 стор 20-27.
2) запропонуйте послідовність та способи розділення слідуючої суміші: сіль +залізні ошурки + тирса + вода + пісок.ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 1

Тема. Речовини. Чисті речовини та суміші.

1.Речовина - це _________________________________________________________________.
2. Матеріал – це _________________________________________________________________.

Завдання 1
Із запропонованих назв виписати окремо:
І варіант – тіла,
ІІ варіант – матеріали,
ІІІ варіант – речовини.

Пробірка, скло, крейда, вода, залізо, алюмінієвий дріт, цвях, керамічний посуд, дошка, каблучка, срібло, стіл, лід, олівець, лінійка.

3. Властивості речовин – це _______________________________________________________.

Властивості
? ?
_____________________ _____________________
____________________ _____________________
Приклади ____________ Приклади ____________

4. Суміш – це __________________________________________________________________.
5. Чиста речовина – це___________________________________________________________.

6. Речовини
? ?
________ __________

7. Види сумішей
? ? ?
За походженням за складом за агрегатним станом
1) ___________________ 1) __________________ 1) ___________________
Приклади ____________ Приклади ___________ Приклади ____________
2) ___________________ 2) __________________ 2) ___________________
Приклади ____________ Приклади ___________ Приклади ____________
3) ___________________.
Приклади ___________
8. Способи розділення сумішей(опорна схема 4, ст.6)
• ________________, ( ________________________________________________ );
назва для яких речовин застосовують
___________, ( ________________________________________________ );
назва для яких речовин застосовують
• ________________, ( ________________________________________________ );
назва для яких речовин застосовують
• ________________, ( ________________________________________________ );
назва для яких речовин застосовують

9. Чиста речовина відрізняється від суміші:
1. __________________________________________,
2. __________________________________________,
3. __________________________________________
Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!