УРОК 4 Тема: Практична робота №1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум\'я

УРОК 4  Тема: Практична робота №1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум\'я УРОК 4
Тема: Практична робота №1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум\'я
Цілі уроку:
• сформувати початкові навички практичної роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням;
• перевірити знання техніки безпеки під час виконання практичної роботи в кабінеті хімії;
• сформувати вміння використовувати лабораторний посуд, лабораторний штатив, нагрівальні прилади;
• сформувати уявлення про будову полум’я;
• формувати навички й уміння проведення, хімічного експерименту й аналізу явищ, що спостерігаються, робити висновки в ході практичної роботи.

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання:
• лабораторний штатив з лапкою, кільцем,
• нагрівальні прилади(спиртівка, керамічна плитка з сухим пальним),
• набір лабораторного посуду (пробірка, колби, хімічний стакан, мірний посуд, порцелянова чашка, ступка з товкачиком, лійка)
• пробіркотримач, тигельні щипці, розсіювач полум’я,
• свічка, сірники,
• таблиця ”Правила техніки безпеки під час проведення практичних робіт на уроках хімії” , знаки з техніки безпеки.
• інструкція з техніки безпеки

Базові поняття : хімічний експеримент, техніка безпеки, знаки з техніки безпеки, хімічний посуд, хімічне обладнання, полум’я.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь),
• наочний (демонстрація наочності),
• практичний(виконання експерименту)

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Хімія є наукою експериментальною, і в процесі її вивчення виконується велика кількість лабораторних і практичних робіт. Багато хімічних дослідів пов\'язані з використанням лабораторного штативу, нагрівальних приладів. На кожному з дослідів використовується хімічний посуд. Тому, сьогодні ми з вами повинні навчитися поводитися з лабораторним штативом, нагрівальними приладами та хімічним посудом.
Крім того, ми не повинні забувати, що хімія – одна з небезпечних наук, тому існують правила, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків. Правила ці досить прості, але дотримуватись їх слід дуже суворо, оскільки нехтування ними може призвести до матеріальних утрат (псування одягу) і завдати шкоди здоров\'ю (хімічні й термічні опіки, погіршення зору). Про ці правила ми вже говорили на попередніх уроках, тож сьогодні ми тільки повторимо їх.
( Оголошення теми та мети уроку).


ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Завдання 1
Продовжить речення...
1. Входити до кабінету хімії можна тільки... (з дозволу вчителя).
2. Під час роботи не слід тримати на лабораторному столі нічого зайвого, тому що...(це заважатиме основній роботі).
3. Працювати сидячи, швидко, але без зайвої квапливості, бо це може стати причиною...(нещасного випадку).
4. Виконувати необхідно тільки ті досліди, що ... (дозволені вчителем).
5. Хімічний посуд є небезпечним, тому що...(переважно виготовлений зі скла).
6. Не можна змішувати, підпалювати та нюхати ... (невідомі речовини).
7. Не можна сильно вдихати газоподібні речовини, бо вони ... (можуть бути небезпечними).
8. Входити в кабінет і виходити з кабінету спокійно, щоб ненароком ... (не перекинути хімічний посуд, приладдя чи склянки з реактивами, що стоять на столах).
9. Якщо нагрівати пробірку з одного боку, вона може ...(лопнути), а її вміст — ...(вилитися назовні).
10. Щоб запобігти нещасному випадку при роботі в кабінеті хімії треба знати та дотримуватись ... ( правил ТБ).

Завдання 2
Виправ помилки
Учням пропонують речення з помилками, їх треба знайти та виправити.
Речення
1. В кабінеті хімії можна працювати в халатах.(треба обов’язково).
2. Під час роботи на робочому столі можуть знаходитися портфель, підручник з хімії, верхній одяг. (слово зайве).
3. Виконувати досліди потрібно спокійно, стоячи, голосно розмовляючи. (сидячи, мовчки).
4. Реактиви для дослідів можна брати в різних кількостях (в зазначених інструкцією).
5. Надлишок реактиву злийте назад у посудину( не можна зливати).
6. Під час нагрівання розчину у пробірці, пробірку міцно тримайте руками (дерев’яним пробіркотримачем ).
7. Нагріваючи рідину загляньте в пробірку, щоб переконатися, що ви її достатньо нагріли (не заглядайте).
8. Перш ніж використати кислоту, спробуйте її, щоб переконатися що вона достатньо кисла ( не можна пробувати речовину на смак).
9. Якщо кислота потрапила на руки добре витріть їх полотенцем (помийте їх великою кількістю води).
1. Гарячі предмети ставте на парту чи стілець, щоб запобігти опіку ( керамічну плитку, або спеціальну підставку).
2. Свій сніданок покладіть на лабораторний стіл, щоб у вільну від роботи хвилину з’їсти його ( не можна класти сніданки на лабораторні столи, не можна вживати їжу в хімічному кабінеті).

Завдання 3
Третій зайвий
1. Плоскодонна колба, спиртівка, хімічний стакан.
2. Мірний циліндр, пробірка, мензурка.
3. Спиртівка, електрична плитка, порцелянова чашка.
4. Порцелянова чашка, ступка, хімічний стакан.
5. Піпетка, крапельниця, лійка.
6. Плоскодонна, кругло донна, мензурка.

За вірні відповіді учні отримують різнокольорові картки, залежно від складності завдання.
На уроках хімії під час виконання практичних та лабораторних робіт використовують знаки з техніки безпеки. Розглянемо деякі з них (робота з таблицею, роздатковим матеріалом).
Питання:
• На які групи можна поділити знаки з техніки безпеки?
• Чому вони мають різну форму?

ІV. Практична робота

1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Завдання 4
• З’єднайте стрілочками попереджувальні знаки та їх назви. (учні працюють в зошитах для практичних робіт).
• Поставте свій підпис.

2. Способи поводження з лабораторним посудом.

Завдання 5
Розгляньте хімічний посуд, який знаходиться на демонстраційному столі. Дайте відповіді на запитання.
• Чому лабораторний посуд виготовлений з різного матеріалу?
• Назвіть хімічний посуд, який можна використовувати для нагрівання реактивів?
• Перелічите хімічне обладнання, яке використовують для нагрівання?
• Назвіть хімічний посуд, який можна використовувати для вимірювання?
(учні працюють в зошитах для практичних робіт).

3. Способи поводження з лабораторним штативом.

Завдання 6
• Опрацюйте матеріал в зошиті на стор.4-5.
• Розкажіть будову лабораторного штативу. (відповідь одного з учнів)
• Закріпіть лапку штатива.
• Закріпіть в лапку штатива пробірку в вертикальному положенні.
• Закріпіть цю ж пробірку не виймаючи з лапки у горизонтальному положенні.
• Закріпіть на нижній частині штатива мале кільце, поставте на нього порцелянову чашку.
Розповідь вчителя.
На штативі за допомогою кільця більших розмірів можна закріпити хімічну склянку. Для рівномірного нагрівання дна склянки використовують сітку розсікач.

4. Прийоми поводження з нагрівальними приладами

Завдання 7
• Опрацюйте матеріал в зошиті на стор.5-6.
• Розкажіть будову спиртівки (відповідь одного з учнів).
• Дати відповіді на запитання:
1. З чим пов’язана назва спиртівки?
2. Чому диск з трубкою повинен щільно прикривати отвір резервуара спиртівки?
3. Чому не можна запалювати одну спиртівку від іншої?
4. Чому не можна наливати спирт у палаючу спиртівку?
5. Що треба зробити, якщо на гніт потрапила вода і полум’я зменшилося?
6. Якщо полум’я спиртівки зменшилося, а гніт починає тліти, про що це говорить? Що при цьому треба зробити?
7. Як правильно загасити спиртівку?
• Запалити спиртівку.
• Збільшити полум’я спиртівки і запалити гніт.
• Загасити спиртівку.

Розповідь вчителя
Для лабораторних дослідів досить часто крім спиртівки використовують сухе пальне. Щоб правильно його використовувати слід пам’ятати:
• Класти сухе пальне можна тільки на керамічну плитку, або у спеціальне обладнання для сухого пального.
• Щоб загасити сухе пальне можна використати спеціальний ковпачок, або ковпачок від спиртівки.
• Брикет, який не догорів обов’язково треба покласти у витяжну шафу.

Завдання 8
• Покладіть таблетку сухого пального на керамічну плитку.
• Запаліть сухе пальне.
• Загасіть полум’я.

5. Будова полум’я
Експеримент (проводиться демонстраційно).
1. Запалити свічку.
Розповідь вчителя.
Якщо уважно подивитися на полум’я, то можна побачити, що воно складається з трьох частин:
• Нижня частина полум’я темніша за інші. Тут відбувається перемішування парів парафіну з повітрям. Температура досягає 350?С.
• Середня частина – найяскравіша частина полум’я. Тут відбувається неповне згорання парів парафіну. Карбоновмісні речовини розкладаються і часточки вуглецю сильно розігріваються і випромінюють світло. Температура досягає 1540-1550?С.
• Зовнішня частина безбарвна. Тут відбувається повне згорання парів парафіну з утворенням вуглекислого газу та води.. Температура досягає 1570?С.
(учні записують спостереження у зошити для практичних робіт)

2. Внесемо до полум’я одночасно дві скіпки: одну в нижню частину, другу – у верхню його частину.
Питання
• У якій частині полум’я швидше загорілася скіпка? (У верхній частині ).
• Чому? (У верхній частині полум’я температура найбільша).
(учні записують спостереження у зошити для практичних робіт)

3. Тримаємо деякий час тигельними щипцями скляну пластинку над полум’ям та в середній частині полум’я.
Питання:
• Що спостерігаєте? (На склі утворилася кіптява).

Розповідь вчителя
Кіптява – найдрібніші частинки вугілля, її наявність доводить те, що в полум’ї містяться розжарені частинки вугілля.

4. Вносимо один кінець скляної трубки до нижньої частини полум’я біля ґнота, підпалимо за допомогою скіпки пари, що виходять з іншого отвору трубки.
Питання:
• Що спостерігаєте? (Вони починають горіти).

Розповідь вчителя.
Біля ґноту утворюються пари парафіну, які ще не горять.

V. Підсумки уроку
1. З чим ви познайомилися під час проведення практичної роботи?
• З будовою лабораторного штативу, та способами поводження з ним.
• З будовою спиртівки, сухим пальним, та прийомами поводження з ними.
• З будовою полум’я.
2. Зробіть висновки роботи (учні записують висновок у зошити для практичних робіт).

VІ. Домашнє завдання
Скласти кросворд на 10 завдань, у якому використовуються назви лабораторного обладнання.


Список використаної літератури:
1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група \"Основа\", 2007.-144 с/

2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).

3. І.І. Акімова, Н.В. Запорожець. Зошит для лабораторних та практичних робіт. Хімія.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!