УРОК 7 Тема: Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини. Практична робота 2. Вивчення розчинності речовин.

УРОК 7  Тема: Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини.    Практична робота 2. Вивчення розчинності речовин. УРОК 7
Тема: Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини.
Практична робота 2. Вивчення розчинності речовин.

Мета: сформувати в учнів знання про найпоширенішу речовину на Землі – воду.
Завдання:
• закріпити в учнів знання про тіла та речовини, чисті речовини та суміші;
• сформувати знання про:
1) значення води у природі та житті людини,
2) властивості води,
3) здатність води розчиняти інші речовини,
• розвивати вміння та навички:
1) правильно користуватися навчальною літературою, аналізувати матеріал, виділяти головне, робити висновки;
2) порівнювати й аналізувати навчальний матеріал,
3) складати опорні схеми,
4) формувати пізнавальну самостійність
• розвивати спостережливість, уважність.
• продовжувати формувати позитивне ставлення до навчання.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: розчин, розчинник, розчинна речовина.
Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, пояснення, складання опорних схем),
• наочний (демонстрація наочності),
• практичний ( практична робота).

Обладнання:
• набір для практичної роботи (річковий пісок, крейда, сіль, питна сода, олія, чайна ложка, п'ять прозорих склянок, вода кімнатної температури, скляна паличка),
• Інструкційні картки для практичної роботи,
• Завдання для самостійної роботи,
• підручник.
Вода!
Ти не просто необхідна для життя,
ти і є саме життя!
Антуан де Сент-Екзюпері.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Опитування попереднього матеріалу (самостійна робота)
• Завдання 1
Третє зайве:
1. Залізо, повітря, мідь.
2. Молоко, кров, срібло.
3. Кава, чай, вода.
4. СО2, С2Н5ОН, О3.
5. Білки, жири, кухонна сіль.
6. Кров, молоко, ґрунт.
(знайти зайве, пояснити чому воно зайве).

І варіант 1,3,5
ІІ варіант 2,4,6

• Завдання 2
Із запропонованих тверджень виберіть вірні.
1. Речовини можуть бути простими та складними.
2. Проста речовина утворюється з двох чи більше хімічних елементів.
3. Не живі організми складаються з органічних та неорганічних речовин.
4. Повітря – це чиста речовина.
5. Суміші можуть бути однорідними та неоднорідними.
6. Кава, чай, ґрунт – природні суміші.
7. Суміш є однорідною, якщо її компоненти можна побачити.
8. Молоко, кров, повітря – газоподібні суміші.
9. Суміші можуть бути природними та штучними.
10. Властивості чистих речовин у суміші зберігаються.

• Завдання 3
Із наведеного переліку виберіть:
І варіант чисті речовини
ІІ варіант суміші

а) цемент; б) морська вода;
в) кухонна сіль г) повітря;
д) залізо; є) кавовий напій;
ж) виноградний сік; з) цукор.
і) водопровідна вода; к) мідь;
л) кисень; м) ртуть;
н) дистильована вода; о) ґрунт;
п) молоко; р) кров.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності ( Розповідь).
Оголошення теми, мети та завдань уроку.
«Вода! З тобою в нас розливається таке блаженство, яке не пояснити словами. Ти повертаєш нам усі сили, на які ми вже і не сподівалися.
Ти — найбільше у світі і найменш тривке багатство, ти така чиста в надрах землі.
Ти не приймаєш домішок, ти не терпиш, коли тебе псують, ти божество, яке так легко сполохати..!
Ти не маєш ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе не опишеш, тобою насолоджуються, не розуміючи, що ти таке. Ти не. просто необхідна для життя, ти і є життя» —так писав французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері про найпоширенішу речовину на Землі – воду.
Чи є сенс в його словах? На це питання ми повинні знайти відповідь сьогодні на уроці. (Оголошення теми, мети та завдань уроку).
План (запис на дошці)
1. Вода найпоширеніша речовина на землі..
2. Значення води.
3. Властивості води
4. Вода - розчинник.

IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Вода найпоширеніша речовина на землі. (розповідь з елементами бесіди).
Кількість води на Землі перевищує кількість будь-якої іншої речовини. Якщо дивитися на нашу планету з космосу, вона здається блакитною не тільки тому, що оповита повітряною оболонкою, а ще й тому, що три чверті поверхні земної кулі вкрито водою.
1) Де в природі зустрічається ця речовина? (Це безмежні океанські та морські простори, річки та озера, мальовничі ставки, дощ, сніг, хмари в небі, підземні та ґрунтові води, льодовики, тіла живих істот.)
2) У яких агрегатних станах може перебувати вода?
(Твердому, рідкому та газоподібному).
3) Наведіть приклади різного агрегатного стану води?
(Твердий – лід, сніг; газоподібний – пара, яка входить до складу повітря, рідкий – вода ставків, океану, водойм, дощова вода).
Так, дійсно, велика кількість води перебуває в газоподібному стані в атмосфері. У вигляді величезних мас снігу та криги, не танучи протягом року, знаходиться вода на верхів'ях високих гір і в полярних місцевостях. Надра Землі також містять воду, яка просочує ґрунт і гірські породи.
Більшу частину водної оболонки нашої планети становить солона вода Світового океану (96,5 %), меншу частину — прісні води суходолу.

2. Значення води.
Спробуйте уявити, що із Землі зникла вода, що її нема ніде — ні в повітрі, ні на поверхні, ні під землею. Нема хмар, океанів, підземних джерел, криги, снігу. Ви неодмінно дійдете висновку, що життя за таких умов існувати не може.
Вода — джерело життя на Землі. Саме у воді зародилося колись і зароджується сьогодні життя. Оскільки саме у воді 9 місяців перебуває плід дитини перш ніж народитися.
Вона використовується як сировина у промисловості, джерело енергії, вона є чинником, що визначає погоду, клімат нашої планети.
Вода має велике значення для життя рослин, тварин і людей. Без неї неможливе існування живих організмів. У всякому організмі вода є середовищем, у якому відбуваються хімічні процеси, що забезпечують життєдіяльність організму, і сама вода бере участь у багатьох біохімічних реакціях. Відомо, що частка води в рослинах складає 80 %, у водоростях — 98 %, у тілі медузі — 95—98 %, у тілі людини — 65%. Кожна доросла людина щоденно з їжею споживає в середньому майже 2 л води і не може прожити без неї більш ніж 8 діб. При втраті організмом 12 % маси води кров загусає, мов смола, і втрачає здатність рухатися кровоносними судинами.

3. Властивості води.
4) Що собою являє вода, які властивості для неї характерні? (демонстрація стакану з водою).
• Чиста вода безбарвна, не має ані запаху, ані смаку,
• вона не стискується,
• замерзає при температурі 0 °С,
• закипає — при 100 °С.

5) Які властивості води описує автор у слідуючих рядках?

Вона і лід, вона і пара. Вона розчинить сіль і цукор,
Бува рухлива і рідка. І в борщ, і в суп її додай,
Ні «Нескафе», ні «Ліптон» навіть Та вже не зможеш повернути,
Не варті будуть і гроша Коли розлив її у чай...
Без неї — Феї із ковша...
Втамує спрагу, заспокоїть
Або, як кажуть, зніме стрес...
Вона потрібна всім навколо,
Не дивлячись на наш прогрес...
Відома всім уже давно
її Величність Аш два О.
• Здатність перебувати в різних агрегатних станах,
• здатність розчиняти речовини)
• текучість.
(учні разом з вчителем складають опорну схему).

3. Вода – розчинник.
З рядків вірша ми дізналися про унікальну властивість води – розчиняти речовини.
Вона утворює з багатьма твердими, рідкими, газоподібними речовинами однорідні суміші.
6) Що називають сумішами?
(Суміші – сукупність декілька чистих речовин, які утворюють фізичне тіло).
7) Які види сумішей вам відомі? (Однорідні, неоднорідні, тверді, рідкі, газоподібні, природні, штучні)
8) Яку суміш називають однорідною?
(Суміш, компоненти якої не видно ).
Суміш води з різними речовинами називають розчинами. Вода – розчинник, інші речовини суміші – розчинені речовини.
У розчині частинки розчиненої речовини рівномірно розподіляються між молекулами води. Розчини можуть складатись із двох чи більше розчинених речовин.
(учні разом з вчителем складають опорну схему)

Вода + розчинена речовина = розчин

Вода — найкращий розчинник. Вона здатна розчиняти багато твердих, рідких, газоподібних речовин.

9) Наведемо приклади різних розчинів:
— Газовані мінеральні води, наприклад «Оболонська», «Миргородська» та багато інших, готують, розчиняючи вуглекислий газ у воді з мінеральних джерел.
— Добре відомий столовий оцет готують з оцтової кислоти (це рідина) та води.
— Цукор, сіль, питна сода (тверді речовини, розчинні у воді).

Проте, не всі речовини добре розчиняються у воді. Одні речовини, наприклад цукор, лимонна кислота, сіль, добре розчиняються у воді. Є речовини, які погано розчиняються у воді, наприклад гіпс, а деякі практично не розчиняються у роді.
(учні разом з вчителем складають опорну схему)

На розчинення речовин у воді впливають різні фактори.
• Так, подрібнена речовина набагато швидше розчиниться у воді ніж речовина у вигляді шматочка.. Це можна пояснити тим, що у подрібненої речовини поверхня стикання з молекулами води буде набагато більша і тому процес розчинення відбудеться набагато швидше.

• З підвищенням температури збільшується рух молекул. Це прискорює взаємне проникнення розчинної речовини та молекул води.


• Перемішування також сприяє прискоренню взаємного проникнення розчинної речовини та молекул води.


V. Узагальнення та закріплення знань (Практична робота № 2)

Практична робота № 2
Тема. Визначення розчинності речовин у воді.
Мета: визначити розчинні і нерозчинні у воді речовини.
Обладнання: річковий пісок, крейда, сіль, питна сода, олія, чайна ложка, п'ять прозорих склянок, вода кімнатної температури, скляна паличка.

ХІД РОБОТИ
1. У п'ять склянок налийте по 100 мл води. У кожну склянку додайте:
склянка № 1 — 1 чайну ложку річкового піску;
склянка № 2 — 1 чайну ложку крейди;
склянка № 3 — 1 чайну ложку солі;
склянка № 4 — 1 чайну ложку питної соди;
склянка № 5 — 1 чайну ложку олії.

2. Перемішайте суміші в кожній склянці за допомогою скляної палички.
3. Проведіть спостереження за виготовленими сумішами. Свої спостереження за розчинністю у воді дослідних речовин занесіть до таблиці, позначивши розчинені у воді речовини знаком «+», а нерозчинені — знаком «-».

Номер склянки Речовина Розчинність у воді
1 Річковий пісок
2 Крейда
3 Сіль
4 Сода питна
5 Олія

Дати відповіді на запитання:
• Яка з речовин розчиниться швидше цукор, чи подрібнений цукор?
• У якому випадку швидше розчиняться речовини у гарячий воді чи у воді кімнатної температури?
• Чи зміниться розчинність солі при перемішуванні? Як саме?

4. Зробіть висновок


Висновок.
1. Речовини стосовно води поділяють на ____________________ та ________________ .
2. У воді розчиняються речовини _____________________________________________ .
3. Нерозчинними у воді є_____________________________________________________ .
4. На розчинність речовин впливає: ___________________________________________ .
VІ. Підсумки уроку.
VІІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал підручника § 10
2. Виконати завд.1,2,3 ст.39.ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

1. Властивості води:
• Вода, лід, пара
• К, З, С – відсутні
• T кип. = 100°С
• T зам.. = 0°С

2. Вода + розчинена речовина = розчин
(тверда, рідина, газ) (прозорий, однорідний)

3. Речовини
? ? ?
Розчинні малорозчинні нерозчинні


Використана література:
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.
2. Природознавство: 5 клас. І семестр: Методичні атеріали.-К.:Вид.дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006.- 128с.
Т.Г Гільберг, Л. мирна, В. Проценко. завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу "Природознавство" 5 клас. - тернопіль: ФОП Кошлатий Є.А., 2005. - 72 с.Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!