УРОК 6 Тема: Прості і складні речовини. Чисті речовини і суміші. Повітря – природна суміш.

УРОК 6  Тема: Прості і складні речовини. Чисті речовини і суміші.     Повітря – природна суміш. УРОК 6
Тема: Прості і складні речовини. Чисті речовини і суміші.
Повітря – природна суміш.

Мета: сформувати в учнів знання про прості та складні речовини, чисті речовини та суміші.
Завдання:
• закріпити в учнів уявлення про атомно-молекулярну будову речовини;
• сформувати знання про:
1) прості та складні речовини,
2) органічні та неорганічні речовини,
3) чисті речовини та суміші,
4) природні та штучні суміші,
5) однорідні та неоднорідні суміші;
• ознайомити з найпоширенішими простими і складними речовинами довкілля, чистими речовинами та суміщами;
• сформувати знання про повітря, як природну суміш, розглянути склад і властивості повітря;
• розвивати вміння та навички:
1) розрізняти прості речовини та складні, окремі чисті речовини та суміші, природні та штучні суміші, однорідні та неоднорідні суміші;
2) правильно користуватися навчальною літературою, аналізувати матеріал, виділяти головне, робити висновки;
3) порівнювати й аналізувати навчальний матеріал,
4) складати опорні схеми,
5) формувати пізнавальну самостійність
• розвивати спостережливість, уважність.
• продовжувати формувати позитивне ставлення до навчання.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: прості та складні речовини, органічні та неорганічні речовини, чисті речовини, суміші, однорідні суміші, неоднорідні суміші, природні суміші, штучні суміші.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, пояснення, робота з підручником, складання опорних схем),
• наочний (демонстрація наочності),
• практичний ( демонстраційний експеримент).

Обладнання:
• набір для демонстраційного експерименту (хімічні стакани, вода, крейда, цукор),
• підручник.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Опитування попереднього матеріалу
• фронтальна бесіда
1. Що називають агрегатним станом речовини?
2. В якому агрегатному стані можуть перебувати речовини?
3. Наведіть приклади різного агрегатного стану води?
4. В якому агрегатному стані речовина стискується?
5. Для якого агрегатного стану речовини характерна текучість?
6. Чи має рідкий стан форму?
7. Чи має рідкий стан об’єм?
8. Чи має форму та об’єм газоподібний стан речовини?
9. В якому агрегатному стані речовина займає весь об’єм?
10. Чим тверда речовина відрізняється від рідкої?
11. Чим тверда речовина відрізняється від газоподібної?
12. Що називають дифузією?
13. Від чого залежить дифузія?
14. Де дифузія відбувається швидше у газах чи рідинах? Чому?
15. Чи є дифузія у рідких речовин? Приклади.
16. Чи є дифузія у газоподібних речовин? Приклади.
17. Чи є дифузія у твердих речовин? Приклади.
18. Як впливає температура на дифузію?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності ( Розповідь).
Оголошення теми, мети та завдань уроку.

На попередніх уроках ми з вами вивчали речовини, а саме: їх будову, хімічний склад, агрегатний стан тощо. Велику кількість речовин ми з вами використовуємо у побуті. Наведемо приклади деяких з них: сіль, цукор, олія, оцет, лимонна кислота та інші.
1. В чому подібні між собою речовини? (всі речовини складаються з атомів та молекул).
Так, дійсно, всі речовини мають атомно – молекулярну будову.
2. Чим відрізняються між собою речовини? (агрегатним станом, складаються з різних хімічних елементів).
3. Чим відрізняються між собою поняття: “вода”, “солодка вода”, “солодкий чай” (вода – це речовина, солодка вода – це суміш води та цукру, солодкий чай – це суміш води, цукру, чаю ).
4. Чи знаєте ви, що використовують для закріплення цегли під час будівництва? Чистий пісок? Ні. (Суміш піску,цементу, алебастру, води)
5. А коли клеять шпалери, хіба використовують клей у вигляді порошку? Ні, готують суміш. (Клей розчиняють у воді).
З цих прикладів ми бачимо, що у побуті ми не завжди використовуємо речовини. Більшість з того, що ми називаємо речовинами – є сумішами речовин.
Отже, гадаю, ви здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо говорити про речовини та суміші.(Оголошення теми, мети та завдань уроку).
План (запис на дошці)
1. Прості і складні речовини.
2. Неорганічні й органічні речовини.
3. Чисті речовини і суміші.
4. Види сумішей.
5. Повітря — природна суміш.

IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Прості і складні речовини. (розповідь з елементами бесіди).
Завдання
Чим відрізняються між собою слідуючі речовини О2, Н2, Н2О, СО2?
(ці речовини відрізняються між собою хімічним складом, а саме: перші дві складаються з одного елемента, наступні дві – з двох ).
Отже, ми бачимо, що хімічні речовини можуть бути двох видів, а саме:
• ті, що складаються з атомів одного елемента – їх називають прості;
• ті, що складаються з атомів двох та більше елементів – їх називають складні.
(учні разом з вчителем складають опорну схему)

Речовини
? ?
прості складні
(складаються з атомів одного елемента) (складаються з атомів двох і більше елементів)
Завдання
Із запропонованих речовин виберіть прості та складні і запишіть їх у схему:
О2, Н2, Н2О, СО2, С2Н5ОН, О3.
• Прості О2, Н2, О3.
• Складні Н2О, СО2, С2Н5ОН.

2. Неорганічні й органічні речовини.
Складні речовини поділяють на органічні й неорганічні.
Тіла неживої природи складаються з неорганічних речовин, таких, наприклад, як вода, кухонна сіль, залізо, алмаз, графіт, золото, кисень, сірка тощо (робота з підручником, мал. 24).
Органічні речовини входять до складу живих організмів. Вони складаються з певної кількості атомів Карбону, з’єднаних між собою. До органічних речовин належать цукор, олія, поліетилен, мило (робота з підручником, мал. 25).
Велике значення для живих організмів мають такі органічні речовини, як білки, жири і вуглеводи. Так, з білка побудовані клітини живих організмів. Джерелом енергії для них є вуглеводи. Прикладом вуглеводів можуть бути сахароза і глюкоза. Вони містяться в овочах і фруктах та надають їм солодкого смику. Глюкоза входить до складу крові людини. Жири є також джерелом енергії для людини та тварин. Крім того, прошарок жиру захищає багатьох тварин взимку від переохолодження.
Органічні та неорганічні речовини різняться між собою, проте в них багато спільного. До їх складу входять атоми однакових хімічних елементів. Наприклад, до молекули органічної речовини білка, крім атомів Карбону, входять атоми Оксигену, Гідрогену, Нітрогену, Сульфуру. Водночас атоми цих елементів є у складі неорганічних речовин. Карбон входить до складу вапняку, вуглекислого газу, вугілля (учні разом з вчителем складають опорну схему.)
Складні речовини
? ?
неорганічні органічні
(складаються з атомів різних елементів) до складу входить Карбон
2. Чисті речовини й суміші.

Поділ речовин на складні й прості не єдиний. Існує також поділ речовин на чисті та суміші.
1. Як ви розумієте поняття “чиста” речовина та “суміш”?
(Чиста речовина — це речовина, що складається з частинок певного виду. Суміш — це сукупність кількох різних чистих речовин)
Завдання
Якщо на столі розкидати різні олівці, ручки, папір, чи буде це сумішшю? (Ні, бо вони не утворюють єдине фізичне тіло).
Таким чином, чиста речовина — це речовина, що складається з частинок певного виду (наприклад, атомів, молекул тощо).
Суміш — це сукупність кількох різних чистих речовин, що становлять одне фізичне тіло.
3. Види сумішей.
Демонстраційний експеримент
• На столі стоять хімічні стакани з водою, цукром, крейдою.
1. Що знаходиться у хімічних стаканах? (У хімічних стаканах – вода, цукор і крейда).
2. Це речовини чи суміші? (Вода, крейда і цукор – чисті речовини).
• Воду наливаємо у склянку з цукром та крейдою.
3. Вода з крейдою, та вода з цукром – чисті речовини, чи суміші? (Суміші ). Чому? (Складаються з двох речовин: вода + цукор, вода + крейда).
Отже, змішуючи речовини ми отримали дві суміші.
4. Чим відрізняються між собою ці дві суміші? (вода + цукор – однорідна, вода + крейда – розшаровується, в ній видно і крейду і воду).
Таким чином, ми бачимо, що суміші можуть бути:однорідними, та неоднорідними. У випадку однорідної суміші складові частини не можна помітити або виявити за допомо-гою оптичних приладів, із часом не розшаровуються. У випадку неоднорідної суміші складові частини видно неозброєним оком, із часом розшаровуються.
5. Якщо змішати цукор та сіль, який смак матиме ця суміш? (Солодко-солоний)
6. А якщо змішати цукор та лимонну кислоту? (Кисло-солодкий)
Отже, незалежно від того, які речовини входять до складу суміші, вони в ній залишаються тими чистими речовинами якими були. Тож, запам'ятайте: у сумішах усі речовини зберігають свої властивості. (учні разом з вчителем складають опорну схему.)
Речовини
? ?
Чисті речовини суміші
(складаються з молекул однієї речовини) (декілька чистих речовин).

Суміші
? ?
однорідні неоднорідні
(компоненти не видно, не розшаровуються) (компоненти видно, розшаровуються).

Завдання
Із наведеного переліку виберіть чисті речовини та суміші: ґрунт, газована вода, дистильована вода, кров, молоко, морська вода, залізо, мідь, дощова вода.
(пропонується виконати завдання усно, за допомогою рук. Якщо чиста речовина – підняти одну руку, суміш – дві).
За агрегатним станом суміші можуть бути: тверді, рідкі та газоподібні. Наведемо приклади (тверді – ґрунт, рідкі – молоко, кров, бульйон, газоподібні – суміші різних газоподібних речовин).
За походженням розрізняють суміші природні та штучні. Наведемо приклади природні – ґрунт, морська вода; штучні – компот, чай, кава тощо).
(учні разом з вчителем складають опорну схему.)
Суміші
? ? ?
Тверді рідкі газоподібні
(ґрунт) молоко повітря

Суміші
? ?
природні
4. Повітря – природна суміш.
7. Що знаходиться в хімічному стакані (показує порожній стакан)? (У стакані – повітря).
8. Повітря – це суміш чи чиста речовина? (Суміш).
9. Чому ви вважаєте, що повітря – суміш? (До складу повітря входить кисень, вуглекислий газ, пари води тощо).
1. Простір навколо нас наповнений повітрям. Воно прозоре, безбарвне, його не можна побачити. Якщо подивитися на небо, то товща повітря над нами має блакитний колір.
Повітря утворює атмосферу — газову оболонку Землі, що сягає висоти 100 км над поверхнею планети. Нижній шар атмосфери — тропосфера. У цьому шарі повітря з водяною парою переміщується за нерівномірного нагрівання земної поверхні. У середньому шарі атмосфери — стратосфері — на висоті 20—50 км розташовано шар озону (03) (озоновий екран). Верхній шар атмосфери називається іоносферою.

2. Склад повітря
Склад повітря
? ?
Постійні компоненти змінні компоненти
азот — 78 % пил
кисень — 21 % водяна пара
інертні гази — близько 1 % леткі оксиди неметалів
вуглекислий газ — 0,03 %

Вуглекислий газ і водяна пара змінюють процентне співвідношення залежно від різних умов. Вуглекислого газу багато в повітрі промислових міст, а водяної пари — у повітрі над водяною поверхнею.

3. Властивості повітря.
11. Які ви можете назвати властивості повітря? (воно прозоре, не має смаку, запаху (якщо не забруднене).
Так, дійсно, повітря є прозорим, воно не має ні запаху ні смаку. Товстий шар повітря має блакитний колір.
Повітря (кисень повітря) підтримує горіння (один зі способів гасіння пожеж — використання цупкої тканини, яка перепиняє доступ повітря до вогню).
Повітря погано проводить тепло. (Візьмімо дві склянки з гарячою водою й накриймо одну скляною ємністю. Через якийсь час виміряймо температуру води в склянках. У відкритій склянці вода холоне швидше, тому що другу склянку захищено шаром повітря — принцип термоса.)
Тепле повітря підіймається вгору, а холодне — опускається донизу. Процес переміщування повітряних шарів, коли нагріте повітря піднімається вгору, а на його місце приходить прохолодніше, називається конвекцією. (Подивіться, як розміщено кватирки в класній кімнаті. Таке розташування сприяє зміні повітря в приміщенні.) Завдяки конвекції в природі переміщуються великі об'єми повітря.

4. Значення повітря.
Переважна більшість живих організмів має аеробне дихання, тобто використовує кисень повітря..
Повітря є скрізь, де існують живі організми: на суходолі, уводі, у ґрунті.

5. Чистота повітря.
Повітря, яким ми дихаємо, має бути чистим — не містити шкідливих домішок. Якщо в повітрі є оксиди неметалів (відходи промислових виробництв, автомобільні вихлопи), то, змішуючись з крапельками води, вони утворюють слабкі розчини кислот. Випадаючи разом з опадами, вони утворюють так звані «кислотні дощі», що заподіюють велику шкоду всім живим організмам, особливо рослинам.
Пилок рослин, що літає в повітрі, викликає в деяких людей алергійну реакцію або напади бронхіальної астми.
У повітрі можуть міститися хвороботворні віруси та бактерії, що поширюються повітряно-крапельним шляхом (вірус грипу, туберкульозна паличка).
Щоб підтримувати повітря чистим у школі чи вдома треба регулярно робити вологе прибирання, провітрювати приміщення, стежити за чистотою взуття. Також не варто приносити додому дикорослі квіти, щоб уникнути засмічення повітря пилком.
Доглядання зелених рослин, насаджування дерев також сприяє чистоті повітря.


V. Узагальнення і систематизація вивченого. (бесіда)
1. Чим відрізняється проста речовина від складної?
2. Чим відрізняється чиста речовина від суміші?
3. Які види сумішей ви знаєте?
4. Чим відрізняється природна суміш від штучної?
5. Чим відрізняється однорідна суміш від неоднорідної?
6. До якого типу сумішей належить повітря?

V. Підсумки уроку.
VІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал підручника параграфи:7, 8ст.32, 9.
2. Виконати завд.1,3,5 ст.34.

Список використаної літератури
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.
2. Природознавство: 5 клас. І семестр: Методичні атеріали.-К.:Вид.дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006.- 128с.
Т.Г Гільберг, Л. мирна, В. Проценко. завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу "Природознавство" 5 клас. - тернопіль: ФОП Кошлатий Є.А., 2005. - 72 с.


Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!