Меню
 Главная
 Химия
 Природоведение
 ОБЖ
 Экология
 Биология
 Стихотворения
 Карта сайта

Голосование
Ваше отношение к массовой вырубке елей и сосен в канун Нового года

Положительно
Отрицательно
БезразличноЭто интересно

Популярное
» УРОК 12 Тема. Екосистема. Ланцюги живлення.
» УРОК 1. Тема. Вступ. Хімія — наука про природу. Хімія ...
» УРОК 5 Тема. Речовини. Чисті речовини та суміші.
» Сценарій виступу екологічної агітбригади.
» УРОК 13 Тема. Природні екосистеми в довкіллі: ліс, степ ...
» УРОК 6 Тема. Атоми, молекули, йони, хімічні елементи, ...
» Вступ. Урок 1. Поняття про природу. Місце людини в прир ...
» Урок 4. Тема: Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молек ...
» Урок 2. Короткі відомості з історії розвитку хімії. (ча ...
» УРОК 3 Тема. Властивості організмів. Ріст та розвиток.

 

Учителем быть нелегко, мы это знаем
И поэтому предлагаем,
Учителям естественных наук наш сайт посетить,
Чтобы легче и проще было учить.
Если вы свой труд цените,
То нашу роботу обязательно оцените.

 
Ви завітали на сайт для вчителів природничих наук та ОБЖ.
На нашому сайті ви знайдете:
  • конспекти уроків з природознавство 5 клас
  • конспекти уроків з хімія 7 клас
  • позакласні заходи з предметів: біологія, природознавсво, хімія, екологія, ОБЖ (вікторини, ігри, конференції тощо)
  • додатковий матеріал до уроків хімія, біологія, природознавсво
  • матеріал з екології (рідкісні рослини та тварини Сумщини, природно - заповідний фонд Сумщини, вплив людини на стан довкілля, чорна книга тварин, лікарські рослини
УРОК 17 Тема. Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою.
Категория:Химия » конспекты уроков, 7 класс

УРОК 17

Тема. Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою.
Цілі уроку:
• закріпити знання про хімічні формули й уміння обчислювати відносну молекулярну масу;
• поглибити знання учнів про масову частку елемента в складі речовини;
• удосконалити практичні навички:
1) обчислення масової частки речовини,
2) розв'язання задач на визначення хімічної формули за массовою часткою елементів, що входять до складу молекули речовини.
• Розвивати логічне мислення,
розвивати вміння та навички:
1) виконувати завдання за алгоритмом,
2) працювати з періодичною системою хімічних елементів,
3) узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки,
4) складати опорний конспект.

Тип уроку: поглиблення і коригування знань, закріплення практичних умінь та навичок.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту, розв’язування задач),

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, схема опорного конспекту.

Базові поняття та терміни: відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, масова частка.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 10,
• Опрацювати методику розв’язування задач на визначення масової частки елемента в речовині.
2. Чи всі опрацювали матеріал підручника?
3. Чи всі опрацювали методику розв’язування задач на визначення масової частки елемента в речовині ?
4. Які були труднощі під час виконання домашнього завдання, чи виникли запитання?

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Бесіда.
1) Що таке хімічна формула речовини?
2) Що виражає хімічна формула?
3) Які види хімічного складу вам відомі?
4) Чим відрізняється кількісний склад від якісного?
5) Чим відрізняються поняття відносна атомна маса та відносна молекулярна маса?
6) Як, знаючи формулу речовини, обчислити відносну молекулярну масу?
Завдання 1
Обчислити відносну молекулярну масу речовини: магній хлорид.
(Мr(MgCl2) = 95).

7) Дайте визначення поняттю “масова частка елемента в речо¬вині”?
8) Запишіть формулу для обчислення масової частки елемента в речовині.
9) Які величини необхідно знати для обчислення масової частки елемента за хімічною формулою?
10) Як знайти відносну атомну масу?
11) Як знайти кількість атомів елемента?

Завдання 2
Визначити масову частку магнію в магній хлориді.
(ω (Mg) = 25,3%).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На попередньому уроці ви вчилися знаходити масову частку елемента в речовині та виводити хімічну формулу речовини за масовою часткою елемента. Сьогодні ми з вами удосконалюємо навички, отримані на попередньому уроці. Оскільки набуті практичні навички треба систематично розвивати і удосконалювати, щоб досягти позитивних результатів. Особливо це стосується навичок розв’язувати задачі. Отже удосконалення практичних навичок знаходити масову частку елемента в речовині та виводити хімічну формулу речовини - це і є завданням нашого уроку, тема якого ….

ІV. Закріплення умінь та навичок.
• Виконання тренувальних вправ

Завдання 3
(Пояснення вчителя.) Деяка сполука Нітрогену з Оксигеном містить 63,2 % Нітрогену. Визначте формулу цієї речовини, якщо її відносна молекулярна маса — 76 .

Дано:
NхОу
Мr (NхОу) = 76
ω (О) = 63,2% n Ar (Е) ω (Е) ∙ Mr
NхОу - ? ω (Е)=------------ ∙100% n = --------------
Mr Ar (Е) ∙ 100%

63,2 ∙ 76
ω (N)= 100% - 63,2 % = 36,8% n (О)=------------ = 3
16 ∙ 100%

36,8 ∙ 76
n(N) = -------------- =1,9977 ≈ 2
14 ∙ 100%≈
Відповідь: N2О3


Завдання 4
Масова частка Карбону в його сполуці з Оксигеном — 27,3 %. Визначте формулу цієї сполуки, знаючи, що її відносна молеку¬лярна маса - 44.
Дано:
CхОу
Мr (CхОу) = 44
ω (C) = 27,3% n Ar (Е) ω (Е) ∙ Mr
СхОу - ? ω (Е)=------------ ∙100% n = --------------
Mr Ar (Е) ∙ 100%

27,3 ∙ 44
ω (О)= 100% - 27, 3% = 62,7% n (С)=------------ = 1
12 ∙ 100%

62,7 ∙ 44
n(О) = -------------- =1,72 ≈ 2
16 ∙ 100%≈
Відповідь: СО2


Завдання 5
Мінерал пірит є рудою, з якої отримують залізо. Він міс¬тить 47 % Феруму і Сульфур. Відносна молекулярна маса піриту дорівнює 120. Визначте формулу піриту.

Дано:
FeхSу
Мr (FeхSу) = 120
ω (Fe) = 47%
FeхSу- ? n Ar (Е) ω (Е) ∙ Mr
ω (Е)=------------ ∙100% n = --------------
Mr Ar (Е) ∙ 100%

47% ∙ 120
n (Fe)=------------ = 1
56 ∙ 100%
m (S)=120-1∙56=64,
n (S)=64 : 32=2
Відповідь: FeS2

Завдання 6
У якому з оксидів масова частка Оксигену більша CО чи CO2
Дано:
CО, CO2 n Ar (Е)
ω (О) -? ω (Е)=------------ ∙100%
ω1 (О) -? Mr

Mr(СО)=12+16=28

Mr(CO2)=12+16∙2=44

12
ω (О)=------------ ∙100% =42,85%
28
12
ω (О1)=------------ ∙100% =27,27%
44

Відповідь: масова частка Оксигену в CO більша.
ω (О) -?
ω1 (О) -?

VІ Підведення підсумків уроку.
VIІ Домашнє завдання
1) Повторити § 10.
2) Виконати завдання 3, 4, ст. 81.

Список використаної літератури:
1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.
2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).
 (голосов: 24)
Просмотров: 15180

® Cheacher.ru - Что бы учиться легче!
Автор сайта не несет отвественности за рекламные материалы, размещенные на сайте. Переходите по ним на СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Копирование материалов с сайта строго запрещено!